หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
xanidine คือ ยาอะไร
การจัดการ | การตลาด 21/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ชื่อสามัญ :  Ranitidine

ชื่อการค้า :  Xanidine 150 mg.

รูปแบบยา :  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  

•ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน (GERD) หรือภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน เช่น โรค Zollinger-Ellison syndrome

วิธีใช้ยา :

•ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปอาจรับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน หรือรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
•ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
•ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
•ห้ามรับประทานยาลดกรดร่วมกับยานี้ หากมีความจำเป็นต้องรับประทานยาลดกรด ให้รับประทานก่อนยานี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือหลังจากรับประทานยานี้แล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
•ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
•หลีกเลี่ยงการซื้อยาบรรเทาอาการปวด หรือยาลดกรดมารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
•หากอุจจาระมีสีดำเข้ม อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนมีลักษณะคล้ายเมล็ดกาแฟบดให้รีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ :

•การแพ้ยารานิทิดีน (Ranitidine) หรือแพ้ยาอื่นๆ
•ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้ โดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน(warfarin) หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใดๆ
•การมีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ
•มีโรคหรือภาวะ ดังต่อไปนี้ โรคพอไฟเรีย (porphyria) โรคฟีนิลคีโตยูเรีย (phehylketouria)
•การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :

•โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา :
1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
•ภาวะกระสับกระส่าย กายใจไม่สงบ เต้านมโตขึ้นทั้งในเพศชายและหญิง มีตุ่มพอง ผื่นแดง ผื่นลมพิษที่ผิวหนังหรือในปาก อ่อนแรงผิดปกติ อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง ผื่นคัน
2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
•ท้องผูกหรือท้องเดิน ปวดศีรษะ คลื่นไส้
การเก็บรักษายา :

•เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
•เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
•ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ      
Social Widgets Ultimate Edition - Copyright © 2010 by Turnkeye.comผู้สนับสนุน
ความพึงพอใจเว็บไซต์    
   
   
   
   

   
  ดัชนียา Rx Drug A-Z
22/8/54 โพสต์โดย กระทาชาย
2 จาก 2
สตรีมีครรภ์กินได้ไหม
18/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู