หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ต่าวกันอย่างไร
16/12/51 โพสต์โดย y2k
คำตอบ
1 จาก 43
ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
เซลล์พืช                             เซลล์สัตว์
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม    1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก           2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์      3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. ไม่มีเซนทริโอล                   4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน    5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
6. ไม่มีไลโซโซม                   6. มีไลโซโซม
16/12/51 โพสต์โดย hero
2 จาก 43
เสริ่มอีกนิดนะครับ เพื่อไม่รู้จักศัพท์ที่ใช้ไปตะกี้
จากข้อ 3 คลอโรพลาสต์ คือ พลาสติด (plastid) สีเขียว ซึ่งเป็นออร์แกนเนลล์ที่เห็นเด่นชัด และ มีจำนวนมกในเซลล์พืชสำหรับพืชชั้นสูงทั่วไป
จากข้อ 4 เซนทริโอล (centriole) เป็นส่วนที่อยู่ใกล้นิวเคลียส พบในเซลล์สัตว์ หน้าที่ของเซนทริโอล
จากค้อ 5  หน้าที่ของแวคคิวโอล คือ ควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์
จากข้อ 6 ไลโซโซม เป็นออแกเนลล์ชนิดหนึ่งในเซลล์ ลักษณะกลมๆ ภายในมี lysozyme (เป็นเอนไซม์อะนะ) เอาไว้ย่อยเชื้อโรค หรือ สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์ (มีเฉพาะในเซลล์สัตว์)
16/12/51 โพสต์โดย hero
3 จาก 43
สรุปว่า ต่างกันที่ผนังเซลครับ
16/12/51 โพสต์โดย Numthon
4 จาก 43
ผมว่าที่ชัดเจนก็ตัวสังเคราะห็แสง หรือครอโรฟิวส์ที่พืชมีแต่สัตว์ไม่มี
16/12/51 โพสต์โดย sam2551
5 จาก 43
ว้า!เล่นตอบกันไปหมดแล้ว...เอาเป็นว่าเขียนต่างกันแล้วกันนะ..อิๆๆ
(เอาซะ 2 คะแนน)
16/12/51 โพสต์โดย หมามุ่ย
6 จาก 43
แย่งตอบกานหมดคนมาที่หลัง ก็ไม่รุ้จะตอบอะไรซิครับ  


เอาข้อแตกต่าง ก็ต่างกันที่ เซลล์ ของพืชมีผลังเซซล์  ซึ่งเซลล์สัตว์ไม่มี  เซลลส์พืชมีคลอพาสต์ แต่เซลล์สัตว์ไม่มี
16/12/51 โพสต์โดย BABORCLUB
7 จาก 43
ยังไม่หมดนะครับ ยังได้อีกซัก 20 คน ...
16/12/51 โพสต์โดย hero
8 จาก 43
เท่าที่จำได้คิดว่าคำถามนี้มีเยอะเลยนะครับ ลองค้นหาดู
แต่ท่าน hero ก็ตอบได้กระจ่างดีแล้วครับ
17/12/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
9 จาก 43
เอ้านี่  ตายแล้ว  ทุกคนแย่งตอบเนื้อหา  เรื่อง   คลอโรพลาสต์หมดเลย
งั้นพลอยสรวงตอบเรื่องไลโซโซมก้อด้าย

ไลโซมเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเฉพาะในเซลล์พืช
มีหน้าที่คัญในการย่อยสลาย  ทั้งย่อยเชื้อโรคที่เข้ามาในเซลล์เอง
เเละย่อยเซลล์เมื่อตายแล้วเองด้วย
นั่นเป็นสาเหตุ   ที่ทำให้เมื่อสัตว์ตายถึงมีการเน่าเปื่อยต่างจากพืช

ผนังเซลล์เป็นออร์แกเนลล์ที่สร้างความแข็งแกร่งให้เซลล์
มีเฉพาะในเซลล์พืช   ไม่พบในเซลล์สัตว์
นั่นทำให้เซลล์สัตว์จะแตกง่าย     เช่น
เวลาที่เราทดลอง   เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเอาเลือดไปละลายในน้ำเกลือ
นั่นเพราะเซลล์สัตว์จะแตกเพราะออสโมซิสน้ะเข้าไปในเซลล์มากเกินไป
กลับกันกับที่เราสามารถเอาสาหร่ายหางกระรอกไปหยดน้ำแล้วส่องกล้องได้ทันที
สาหร่ายหางกระรอกจะไม่แตก  เพราะ  แข็งแรง เนื่องจากมี    ผนังเซลล์

แวคิวโอล   เป็นส่วนสำคัญ
พืช  มีแวคิวโอลใหญ่จะเก็บสารหลายอย่างไว้  ทั้งน้ำ  สารที่ต้องการ
แต่เซลล์สัตว์มีกระบวนการขับถ่านที่รวดเร็วกว่า  จึงมี แวคิวโอลเล็ก

ส่วนเรื่องอื่นก็จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะ   มันอยู่ในเนื้อหา   ม.4 เทอม  1
ตอนนี้เทอม  2  แล้ว   พลอยสรวงเลยไปมุอ่านอีกเรื่อง
17/12/51 โพสต์โดย พลอยสรวง
10 จาก 43
เอ้านี่  ตายแล้ว  ทุกคนแย่งตอบเนื้อหา  เรื่อง   คลอโรพลาสต์หมดเลย
งั้นพลอยสรวงตอบเรื่องไลโซโซมก้อด้าย

ไลโซมเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเฉพาะในเซลล์พืช
มีหน้าที่คัญในการย่อยสลาย  ทั้งย่อยเชื้อโรคที่เข้ามาในเซลล์เอง
เเละย่อยเซลล์เมื่อตายแล้วเองด้วย
นั่นเป็นสาเหตุ   ที่ทำให้เมื่อสัตว์ตายถึงมีการเน่าเปื่อยต่างจากพืช

ผนังเซลล์เป็นออร์แกเนลล์ที่สร้างความแข็งแกร่งให้เซลล์
มีเฉพาะในเซลล์พืช   ไม่พบในเซลล์สัตว์
นั่นทำให้เซลล์สัตว์จะแตกง่าย     เช่น
เวลาที่เราทดลอง   เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเอาเลือดไปละลายในน้ำเกลือ
นั่นเพราะเซลล์สัตว์จะแตกเพราะออสโมซิสน้ะเข้าไปในเซลล์มากเกินไป
กลับกันกับที่เราสามารถเอาสาหร่ายหางกระรอกไปหยดน้ำแล้วส่องกล้องได้ทันที
สาหร่ายหางกระรอกจะไม่แตก  เพราะ  แข็งแรง เนื่องจากมี    ผนังเซลล์

แวคิวโอล   เป็นส่วนสำคัญ
พืช  มีแวคิวโอลใหญ่จะเก็บสารหลายอย่างไว้  ทั้งน้ำ  สารที่ต้องการ
แต่เซลล์สัตว์มีกระบวนการขับถ่านที่รวดเร็วกว่า  จึงมี แวคิวโอลเล็ก

ส่วนเรื่องอื่นก็จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะ   มันอยู่ในเนื้อหา   ม.4 เทอม  1
ตอนนี้เทอม  2  แล้ว   พลอยสรวงเลยไปมุอ่านอีกเรื่อง
17/12/51 โพสต์โดย พลอยสรวง
11 จาก 43
เซลล์พืช

เซลล์ (cell) เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแสดงออกถึงการมีชีวิตได้ ประกอบด้วยโพรโทพลาซึมที่มีเยื่อหรือผนังหุ้มไว้ พืชชั้นสูงจะประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่าง ขนาด ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช และความซับซ้อนของโครงสร้างภายในพืช ตลอดทั้งผันแปรตามหน้าที่การทำงานของเซลล์นั้น ๆ โดยมีโครงสร้างหลักประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

1. ผนังเซลล์ (cell wall) และเยื่อหุ้มเซลล์  (cell membrane)
2.  โพรโทพลาสซึม(protoplasm)ประกอบด้วย ไซโทรพลาสซึม (cytoplasm) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) นิวเคลียส (nucleus)
ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกสุดของเซลล์โดยล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์มักจะแข็งแรงและค่อนข้างจะคงรูป ทำหน้าที่ค้ำจุนให้ความแข็งแรงปกป้องส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์ ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ เปรียบเสมือนเป็นโครงร่าง (skeleton) ของพืช ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพคทิน สารประกอบพวกไขมัน และสารอื่น ๆ ทำให้ผนังเซลล์สามารถยืดหยุ่นได้และแข็งแรง
เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นเยื่อบาง ๆ ห่อหุ้มไซโทรพลาสซึมไว้ประกอบด้วย โปรตีนและลิปิด มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารระหว่างภายนอกเซลล์และภายในไซโทรพลาสซึมโพรโทพลาสซึม (protoplasm) เป็นส่วนที่ถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด เช่น โปรตีน ลิปิด กรดนิวคลีอิก และน้ำ รวมกันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม จึงแสดงคุณสมบัติความมีชีวิตขึ้นมาได้ แต่ละหน่วยย่อยของโพรโทพลาซึมจะแสดงหน้าที่บทบาทเฉพาะอย่าง และจะผันแปรได้ตามสภาพของเซลล์ตลอดทั้งสภาพแวดล้อม โพรโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ไซโทพลาซึม นิวเคลียสและในเซลล์พืชจะมีคลอโรพลาสต์อยู่ด้วย

   1. ไซโทพลาซึม(cytoplasm) เป็นส่วนของโพรโทพลาซึมที่อยู่รอบนอกนิวเคลียสล้อมรอบ ด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วย ออร์แกเนลล์ (organells) และไซโทพลาซึมพื้นฐาน (ground cytoplasm) ซึ่งเป็นสารกึ่งเหลว ยืดหยุ่นได้ โปร่งแสง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหล่อเลี้ยงออร์แกเนลล์ ต่าง ๆ และนอกกจากนี้ยังมีผลิตผลที่ได้จากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนไม่มีชีวิตของเซลล์รวมอยู่ด้วย อาจเรียกส่วนนี้ว่า สารเออร์แกสติก หรืออินคลูชัน

   2. คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) มีเฉพาะในเซลล์ที่มีสีเขียวของพืชและเซลล์ของโปรตีส์บางชนิด คลอโรพลาสต์ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ชั้นนอกมีหน้าที่ควบคุมโมเลกุลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าและออกจากคลอโรพลาสต์ ชั้นในมีลักษณะยื่นเข้าไปภายใน และติดต่อกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ จะมีโมเลกุลของคลอโรฟิลล์และเอนไซม์ ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

   3. นิวเคลียส (nucleus) เป็นออร์แกเนลล์ที่สำคัญในพืช มีรูปทรงกลมหรือรูปไข่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-25 ไมครอน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ ได้แก่ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์โปรตีน และกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์เอนไซม์ต่าง ๆ ควบคุมกิจกรรมทางชีวเคมีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ตลอดทั้งควบคุมการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเซลล์

หามาจาก  http://www.school.net.th/library/create-web/display.php?cat=580
9/9/52 โพสต์โดย junior
12 จาก 43
ง่ายล่ะกันเซลล์พืชมีผนังเซลล์
เซลล์สัตว์ไม่มี
12/12/52 โพสต์โดย karn_sakura2
13 จาก 43
ไม่รู้
18/1/53 โพสต์โดย kalsdf50
14 จาก 43
ขอบคุณครับ
17/5/53 โพสต์โดย FERNANDO TORRES
15 จาก 43
ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
เซลล์พืช                             เซลล์สัตว์
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม    1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก           2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์      3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. ไม่มีเซนทริโอล                   4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
20/5/53 โพสต์โดย FERNANDO TORRES
16 จาก 43
เซลล์พืชมีผนังเซลล์ เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ เป็นต้น
6/6/53 โพสต์โดย มาลีและสมกิจ
17 จาก 43
สิ่งเปรียบเทียบ                      สัตว์                                                                          พืช

รูปร่าง                            ค่อนข้างกลม                                                              ค่อนข้างเหลี่ยม
ผนังเซลล์                           ไม่มี                                                                              มี
เยื่อหุ้มเซลล์                          มี                                                                               มี
คลอโรพลาสต์                      ไม่มี                                                                              มี
แวคิวโอล                         ขนาดเล็ก                                                                     ขนาดใหญ่
เซนทริโอล                            มี                                                                             ไม่มี
22/7/53 โพสต์โดย รู้มาก
18 จาก 43
thank you  
เพราะหาอยู่เหมือนกัน
10/11/53 โพสต์โดย roon
19 จาก 43
ครับ   20 - 30 ใช่ม่ะ
9/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 43
ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ตอบมาแต่ละคนยิ่ง เพราะผมได้ความรู้เยอะกว่าใบความรู้ที่ครูแจกมากับโรงเรียนเสียอีกครับ
29/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 43
เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเซลล์สัตว์มีรูปร่างเป็นวงกลม
เด็ก น.ป
17/3/54 โพสต์โดย จังฮู่
22 จาก 43
กำลังคิดอยู่
17/3/54 โพสต์โดย จังฮู่
23 จาก 43
เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเซลล์สัตว์มีรูปร่างวงกลม
17/3/54 โพสต์โดย จังฮู่
24 จาก 43
ขอบคุณค้าฟฟฟ
11/6/54 โพสต์โดย ผู้อยากรู้คำตอบ
25 จาก 43
เซลล์พืช                                                              เซลล์สัตว์
1.มีรูปร่างสี่เหลี่ยม                                                 1.มีรูปร่างกลมรี
2.มีครอโรพลาสต์                                                  2.ไม่มีครอโรพลาสต์
3.มีผนังเซลล์                                                       3.ไม่มีผนังเซลล์
4.มีครอโรฟิลล์                                                     4.ไม่มีครอโรฟิลล์
29/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 43
เซลล์พืช                             เซลล์สัตว์
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม    1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก           2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์      3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. ไม่มีเซนทริโอล                   4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน    5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
6. ไม่มีไลโซโซม                   6. มีไลโซโซม
การอ้างอิง
19/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
27 จาก 43
เซลพืชแลกเซลสัตว์มีความแตกต่างกันดังนี้
1
เซลพืชสามารถ สร้างอาหารเองได้
แต่เซลสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้
2'
เซลพืช รูปร่างคงที่
เซลสัวต์ รูปร่างไม่คงที่
3
2/11/54 โพสต์โดย ดอม_นุกูล
28 จาก 43
ขอบคุณมากค่ะเป็นยความรู้ที่หนูไม่เคยทราบเลยค่ะ
5/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
29 จาก 43
ไม่รู้ค่ะ
2/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
30 จาก 43
เซลล์พืช  มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก ส่วนเซลล์สัตว์ ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
6/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
31 จาก 43
ขอบคุณ คุณ hero มากคะ ^^ และก้ขอบคุน y2k ด้วยนะคะที่ถาม หนูก้จะส่งครูแล้วคะ
6/6/55 โพสต์โดย ViewNie Cutety
32 จาก 43
เซลล์พืช                         เซลล์สัตว์
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม           1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรี
2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก                           2. ไม่มีผนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์             3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. ไม่มีเซนทริโอล                                     4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน    5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
6. ไม่มีไลโซโซม                                            6. มีไลโซโซม







ส่วนประกอบของเซลล์พืช

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมากภายในมีโครงสร้างมากมายดังนี้
1. ผนังเซลล์ (Cell Wall ) เซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลักทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกัน
อันตรายให้แก่เซลล์พืช ให้เซลล์คงรูปเพิ่มความแข็งแรงเซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์บางชนิดอาจมีสาร
เคลือบเยื่อหุ้มเซลล์ได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเซลล์นั้น ๆเช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู มีสารเคลือบพวก
ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein)  เซลล์พวกไดอะตอมมีสารเคลือบเป็นพวก ซิลิกา สารเคลือบเหล่านี้มีประโยชน์ทำให้
เซลล์คงรูปร่างได้              

 2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทำหน้าที่ควบคุม
ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆเพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบาง
อย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ (Semipermeable Membrane)
 3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์มีสารที่ละลายน้ำได้
เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิดดังนี้

 3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรีเป็นแหล่งผลิตสาร
ที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์
 3.2 คลอโรพลาส (Chloroplast) เป็นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็นสีเขียว
เพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

3.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์
โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
3.4 กอลจิคอมเพลกซ์ (GolgiComplex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบนๆ คล้ายจานซ้อน
กันเป็นชั้น ๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีนแล้วส่งออกไปใช้ภายในเซลล์

3.5 เซนตริโอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์

3.6 แวคิวโอล (Vacuole) เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างชนาดใหญ่มากในเซลล์พืชภายในมีสาร
พวกน้ำมัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

4. นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงการเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด
เลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และเซลล์ลำเลียงอาหารของพืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส
นิวเคลียสทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์ ส่วนประกอบ
ของนิวเคลียสมีดังนี้
               4.1 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เป็นของเหลวภายในนิวเคลียสเป็นส่วนที่ใส ไม่มีสี
ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
4.2 ร่างแหนิวเคลียส มีโครงสร้างเป็นเส้นที่สานกันเป็นร่างแหเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว ร่างแหนิวเคลียส
จะเปลี่ยนเป็นร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่และเป็นตัวควบคุม
การแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
4.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนไครโมโซมประกอบด้วยสารประเภท DNA
TNA ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน



เอาล่ะค่ะ เราก็ได้รู้จักส่วนประกอบของเซลล์พืชไปบ้างแล้วนะคะ ต่อไป เราก็จะได้รู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์สัตว์กันบ้าง

 ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์

1. นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงการเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียสยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด

เลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและเซลล์ลำเลียงอาหารของพืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส
นิวเคลียสทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์ส่วนประกอบ
ของนิวเคลียสมีดังนี้
1.1 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เป็นของเหลวภายในนิวเคลียสเป็นส่วนที่ใสไม่มีสี
ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
1.2 ร่างแหนิวเคลียส มีโครงสร้างเป็นเส้นที่สานกันเป็นร่างแหเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวร่างแหนิวเคลียส
จะเปลี่ยนเป็นร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่และเป็นตัวควบคุม
การแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
1.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนไครโมโซมประกอบด้วยสารประเภท DNA
TNA ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน



2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์มีสารที่ละลายน้ำได้
เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิดดังนี้

 2.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรีเป็นแหล่งผลิตสาร
ที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์
 2.2 คลอโรพลาส (Chloroplast) เป็นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็นสีเขียว
เพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

2.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์
โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
2.4 กอลจิคอมเพลกซ์ (GolgiComplex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบนๆ คล้ายจานซ้อน
กันเป็นชั้น ๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีนแล้วส่งออกไปใช้ภายในเซลล์

2.5 เซนตริโอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์

2.6 แวคิวโอล (Vacuole) เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างชนาดใหญ่มากในเซลล์พืชภายในมีสาร
พวกน้ำมัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

 3. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทำหน้าที่ควบคุม
ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆเพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบาง
อย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ (Semipermeable Membrane)

ช่วยได้แค่นี้ล่ะค่ะ   จากเด็ก  ป.6
1/7/55 โพสต์โดย เด็ก ญ ป.6
33 จาก 43
กรนำ่รกด
22/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
34 จาก 43
ตอบอะไรมากมาย
17/9/55 โพสต์โดย vatanyu lml
35 จาก 43
ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
1/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
36 จาก 43
ลูกศรทิศทางการแพร่ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของอะมีบา พร้อมอธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดการแพร่ในทิศทางนั้น
4/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
37 จาก 43
เซลล์พืชส่วนใดมีหน้าที่เหมือนกำแพง
29/5/56 โพสต์โดย ติก
38 จาก 43
โพรโทพลาซึมคืออะไร
2/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
39 จาก 43
ทำไมเมื่อเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ตายลงเซลล์พืชยังคงรูปอยู่ได้แต่เซลล์สัตว์สลายไป
6/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
40 จาก 43
เซลล์พืชเเละเซลล์สัตว์มีลักษณะเเตกต่างกันอย่างไร
19/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
41 จาก 43
การรวมเเสงเเละภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้เเสงกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  เเตกต่างกันอย่างไร
19/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
42 จาก 43
การเปลี่ยนเเปลงของเซลล์  เมื่ออยู่ในสารละลายกลูโคสกับเมื่ออยู่ในน้ำเเตกต่างกันอย่างไร
19/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
43 จาก 43
ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
เซลล์พืช                             เซลล์สัตว์
1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม                         1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก                               2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์                       3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
4. ไม่มีเซนทริโอล                                          4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน    5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
6. ไม่มีไลโซโซม                                            6. มีไลโซโซม
23/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การแบ่งเซลล์แบบไมโมซิสในเซลล์พืชและสัตว์ต่างกันอย่างไร
เซลล์พืชมีลักษณะอย่างไร
ทำไมเเวคิวโอลในเซลพืชใหญ่กว่าในเซลล์สัตว์
รู้ไหม ทำไม รูป ผม เป็น รูป เซลล์พืช
เนื้อเยื่อปลายยอดพืชต่างจากเนื้อเยื่อปลายรากอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู