หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แนะนําตัวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ 7/12/52 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ตัวเองการแนะนำตัวเองทำให้คุณไม่แนวความคิดที่เขียน
Introducing Myself and My Family

การแนะนำตนเอง

สวัสดีคัรบ ผมชื่อเด็กชายศิวะ สุวานิช ชื่อเล่นว่า ตะกร้อ ผมเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิด จังหวัดของผมเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 455 กิโลเมตร เป็นศูนยืรวมการคมนาคมขิงอีสาน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของภาคนี้ ขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น บึงแก่นนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งมีโครงกระดูกฟอสซิล และรอยเท้าของไดโนเสาร์

Introducing myself
Sawasdi Krap. My name’s Siva Suwanich and my nickname is Takraw. I live in Khon Kaen. Khon Kaen is a big city in the notheastern part of Thailand or ‘Isaan’. It is about 445 kilometres from Bangkok. The city of Khon Kaen is the centre of communication in the upper notheastregion. University of Khon Kaen is located here.

การแนะนำครอบครัว
ครอบครัวของผมมีทั้งหมด 3 คน คือ คุณพ่อ คุณแม่ และตัวผมเอง ครอบครัวของผมอยู่ที่ หมู่บ้านจัดสรรในตัวเมือง ในเวลาเป็นที่เรารับประทานอาหารร่วมกัน ถ้าผมมีปัญหาอะไร คุณพ่อ คุณแม่ ก็จะแนะแนวทางแก้ไขให้ ทำให้ผมมีความสุข

Introducing my family
There are three people in my family. I’m the only child. Our house is in the Housing Project in the city. After dinner my parents and I usually talk about the events that have happened. If I have a problem, I can always ask my parents for help.


--------------------------------------------------------------------------------

Going to School

สภาพทั่วๆไปของโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยคือโรงเรียนของผม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 3700 คน ห้องเรียน 79 ห้องเรียน ครู 202 คน มีพื้นที่ 63 ไร่เศษ เป็นโรงเรียที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ การกีฬาและจัดสภาพแว้ดล้อมดีเด่น มีศูนย์กลางเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ศูนย์พันาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และศูนย์กีฬา ผมเดินทางไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง บางโอกาสทางบ้านเป็นผู้รับส่ง

My school
My school, Kaennakhonwitthayalai School, is a large school with about 3,700 students and 200 teachers. Our school is famous for its academic programmes and athletic events as well as pleasant school environment. The school has many teaching-learning centres, such as Centre for Science and Technology, English Language Centre for Physical Education Centre. I take the bus to school everyday.

สภาพการจัดการเรียนการสอน
ขณะนี้ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเพื่อนร่วมห้อง 51 คน ผมได้คัดเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้น โรงเรียนเปิดสอนวิชาต่างๆนอกเหนือจากวิชาสามัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี บัลเลต์ และสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

Learning and teaching atmosphere
Now I’m studying at Mathayomsuksa 1 or Grade 7. There are 51 students in my class, and I’m the class leader. Besides ordinary subjects, or school offers computer subjects, music and dancing. The foreign languages taught in our school are English and French.


--------------------------------------------------------------------------------

Children's Activities

กิจกรรมในบ้าน
งนบ้านของผมคือดูแลต้นไม้ให้อาหารปลา ช่วยคุณแม่ทำอาหารล้างจาน และชาวยงานอื่นๆ เท่าที่จะทำได้ หลังจากงานประจำก็จะพักผ่อนและดูโทรทัศน์ งานอดิเรกของผมคือ เลี้ยงปลาหางนกยุง

Indoor activities
I help my mother cook wash the dishes. It’s my job to take care of our plants, flowes and fish. I keep beautiful fish in a glass bowl. I feed the fish and keep the water in the fish bowl clean. In the evening we usually watch television together.

กิจกรรมนอกบ้าน
เมื่อมีเวลาว่างผมจะไปเล่นกีฬา คือฟุตบอล หรือตามคุณพ่อ คุณแม่ ไปช่วยดูแลกาเลี้ยงผึ้งเพราะการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมของ คุณพ่อ คุณแม่ หรือไม่ก็ไปร่วมทำบุญตามประเพณี และเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

Outdoor activities
When I’m free, I enjoy sports with my friends. My favourite sport is ‘Sepak Takraw’. ‘Takraw’ is a ball made from rattan and we kick it around in circle. We can use other parts of the bodty besides feet, such as head, elbows and knees. I sometimes go to the bee farm with my father. My parents’ part time job is bee farming. On religions holidays we go to the temple to make merit or go to the festivals. Sometimes we visit interesting places in other provinces.


--------------------------------------------------------------------------------

Working

อาชีพของบุคคลในครอบครัว
คุณพ่อและคุณแม่ของผมมีอาชีพเป็นครุสอนระดับประถมศึกษาแต่อยู่คนละโรงเรียน คุณพ่อสอนวิชาพละ คุณแม่สอนวิชาสามัญทั่วไป อาชีพเสริมของคุณพ่อคุณแม่ คือ การเลี้ยงผึ้ง โดยตั้งเป็นฟาร์ม ชื่อ”ฟาร์มศิวพร” ซึ่งเป็นายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัว คุฯพ่อคุณแม่มักจะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งเสมอ

My parents’ work
My parents are elementary school teachers, but they teach at different schools. My father is a Physical Education teacher, and my mother teaches general subjects. My parents’ part-time job is bee farming. Our bee farm is called Sivaporn Farm. The money that we get from selling honey is part of our family income. My mother is frequently invited to give talks on bee farming.

อาชีพหลักของภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่
อาชีพหลักสำคัญ คือ ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ละทอผ้าไหมซึ่งเป็นอาชีพหัตถกรรม โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย

Careers in our provinces
Many people in Khon Kaen earn their living by growing rice, sugarcane and tapioca. Some of them raise animal farm, such as pigs and cattle. Silk cottage industries are well-known here. Some villagers raise silkworms. They use mulberry leaves to feed the worms. Some people work in the weaving factories. Mudmee silk is the finest silk of Khon Kaen. There are big trading business in Khon Kaen. Agricultural products of Khon Kaen are sent to other provinces in the northern part of Thailand and Bangkok.


--------------------------------------------------------------------------------

Celebrations, Customs and Ceremonies

ช่วงเวลาพิเศษ
โอกาสพิเศษสำหรับครอบครัวของผม จะมีการพอประสังสรรค์กับญาติพี่น้องในวันสงการนต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันคล้ายวันเกิด ในวันหยุดบางครั้งคุณพ่อคุญแม่จะพาผมไปเที่ยวบึงแก่นนคร เจื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีที่ท่องเที่ยวคล้ายกับชายทะเลบางแสน และพัทยาของภาคตะวันออก

Spacial times
There are many special days to celebrate in my family. These are New Year’s Day, Songkran Day and family birthdays. On these days, we go to the temples, and have parties at home. Sometimes we go to see interesting places in the provinces. Our favourite sight seeing places are Bung Kaennakorn and Ubolrat Dam.

เทศกาล/ประเพณี
งานเทศกาลประจำจังหวัดของผม คือ เทสกาลไหม ประเพณีประจำท้องถิ่น คือ ประเพณีผูกเสี่ยว บุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ แข่งเรือ ลอยกระทงไหลเรือไฟ แห่เทียนพรรษา ผมจะไปทำบุยที่วัดใกล้บ้านเป็นประจำ สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น คือ พระธาตุขามแก่น

Special occasions in my provinces
One of the most well-known festivals in my province is the Silk Festival. Many urban people as well as villages in this festival. There are many local activities, such as singing and dancing. Also we have grand display of silk and products made from silk in hundreds of stands and shops around the area. There are many customs and ceremonies in Khon Kaen that are differrent from those in other parts of the country. Most of the local customs are based on Buddhism. On religious days I usually go to make merit at the temple near my house. The most venerable religious place is Prathat Khamkaen, where the relic of the Lord Buddha is kept.


--------------------------------------------------------------------------------

Towns and Cities

สภาพเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่
ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคม การศึกษา การเงินและการธนาคาร ตลอดจนการค้าขายในภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากเช่น เขื่อนอุบลรัตน์ บึงแก่นนคร รอยเท้าไดโนเสาร์ที่อำเภอภูเวียงเป็นต้น

Towns and Cities
Khon Kaen is a province on the highland of the Northeast. The city of Khon Kaen grows very fast. There are wide streets, modern office buildings, banks, business offices, schools and a university. Outside the city, in the areas where irrigation canals from Ubolrat Dam can reach, people can grow eucalyptuses. Khon Kaen silk industry is well- known all over the country. There are many interesting places in Khon Kaen, such as a small lake called Bung Kaennakorn and Phuviang National Museum which exhibits skeletons, fossils and footprints of dinosaurs.


--------------------------------------------------------------------------------

Climate and Land Around Me

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดขอนแก่นมีภูมิอากาศร้อนภายใต้อิทธิพลมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตก เป็นฤดูทำนาและทำไร่ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้มีอากาศเย็นและหนาวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศแห้งแล้ง ร้อนจัด

Climate
There are three seasons in this area: rainy, cool and hot. From May to October there are monsoons. The cool season is from October to January. During these months the weather is dry and cold. February is the beginning of the hot seasons, which lasts till April.

สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สภาพทั่วไปมีเนินสูงสลับกับที่ราบ แม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำชี และลำน้ำพอง การประกอบอาชีพของประชากรได้แก่ การทำไร่ ทำนา และทำสวน ในเขตเมืองประกอบการค้าขายและอุตสาหกรรม

The area around us
Khon Kaen is actually an area on the plateau of the Northeast. There are fertile plains along Chi River and Phong River. There is a lot of irrigation canals from Ubolrat Dam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducing Myself and My Family

การแนะนำตนเอง
สวัสดีเจ้า……………
ฉันเป็นเด็กสาวชาวล้านนาชื่อสัณห์จุฑา พวงมาลา อายุ 12 ปี เป็นคนจังหวัดเชียงรายเมืองท่องเที่ยวเหนือสุดของประเทศไทย ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ดั้งเดิมกว่า 700 ปี ถิ่นธรรมชาติสวยงามด้วยขุนเขา ป่าไม้และสายน้ำ แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านหลากหลายเผ่าพันธุ์ รวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ

Introducing myself
Sawasdi Chao. My names is Sanjutha Puangmala. I’m twelve years old. I live in Chiang Rai, Thailand’s northermost province. Chiang Rai was built by King Mengrai over 700 years ago. Chiang Rai is mountainous with dense forests, valleys, streams and fields. There are many hilltribes living here. The hilltribe people speak different languages and each tribe has its own culture.

การแนะนำครอบครัว
บ้านของฉันเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ชั้นเดียว ครอบครัวของฉันอยู่ด้วยกัน 4 คน มีคุณพ่อ คุณแม่ ตัวฉัน และน้องสาว ทุกวันเราจะช่วยกันทำความสะอาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ ดอกไม้ และดูแลสัตว์เลี่ยง ได้แก่ นก และสุนัข เราทำงานกันอย่างมีความสุข

Introducing my families
My house is a one-storey house in northern style. There are four people, four dogs and three birds in our house. My sister and I do the housework together. We clean the house and water the flowers. We feed our pets before we go to school everyday.


--------------------------------------------------------------------------------

Going to School

สภาพทั่วๆไปของโรงเรียน
ฉันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ 67 ห้องเรียน มีนักเรียน 2829 คน ครู 122 คน ฉันภูมิใจที่โรงเรียนของฉันสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และทันสมัย จนได้รับการยกย่องหลายๆด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านกิจกรรมชุมชน ทุกวันคุณแม่จะขับรถยนต์มาส่งที่โรงเรียน

My school
I am a Matayomsuksa 1 or Grade 7 student at Damrongratsongkhroh School. There are 122 teachers and 2,829 students in the school. Our school has modern facilities. It is beautiful and shady because there are lots of trees around the school buildings. It’s well-known for its good school environment and academic programmes. Our school places emphasis on morals, ethics, and participation in community activities. I am pround of my school.

สภาพการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนของฉันมีนักเรียน 45 คน ในห้องเรียนมีวีดีทัศน์ และเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ เราเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาคณิตศาสตร์ในห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์พลานามัย พื้นฐานอาชีพที่ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชาและห้องพิพิธภัณฑ์ มีชั่วโมงค้นคว้าให้เราเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาด้วยตนเอง จากสิ่งพิมพ์มากมาย และสื่อทันสมัย ได้แก่ ว๊ดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม และอินเตอร์เน็ต

Learning and teaching atmosphere
There are 45 students in my class. We study basic subjects, such as Thai, English, Mathematics, and Social Studies in our classroom. We study Science in the science room and conduct experiments in the lab. We have a special room for art education, physical education and vocational subjects. Our school has set up ‘academic centres’, such as Mathematics Centre and English Language Centre. We also have a small museum. During study hours, we go to the library where we can use materials, such as videos, CD-ROM and the Internet.


--------------------------------------------------------------------------------

Children's Activities

กิจกรรมในบ้าน
ที่บ้านของฉันมีสนามหญ้า มีดอกไม้ ต้นไม้สวยงามฉันมีหน้าที่กวาดถูบ้าน ล้างแก้วน้ำ รดน้ำต้นไม้ ช่วยคุณแม่ทำอาหาร หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว เราจะดูโทรทัศน์ร่วมกัน ทำการบ้านหรืออ่านหนังสือ จึงเข้านอน

Indoor activities
We have a lawn, plants and beautiful flowers at our house. My duty is to clean the house, wash the dishes, and water the plants and flowers. Sometimes I help my mother cook. After dinner we usually watch television. I always do my homework or read a book before going to bed.

กิจกรรมนอกบ้าน
วันปกติหลังจากเลิกเรียนแล้ว ฉันและน้องจะช่วยคุณแม่ขายขนมที่ร้าน ในวันเสาร์ฉันจะไปช่วยคุณแม่ดูแลลูกค้าที่ศุนย์ออกกำลังกาย ซึ่งคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการ วันอาทิตย์ฉันจะไปว่ายน้ำ หรือชวนเพื่อนๆไปค้นคว้าที่ห้องสมุด เพื่อทำรายงานไปส่งอาจารย์ และบางสัปดาห์จะไปช่วยคุณยายดูแลสวนผลไม้ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Outdoor activities
Usually after school my sister and I help my mother in our candy shop. There are lots of customers everyday. On Saturdays, I go to the fitness centre to help my mother there. On Sundays my sister and I usually go swimming but sometimes we go to our grandmother’s orchard at Chiangsaen.


--------------------------------------------------------------------------------

Working

อาชีพของบุคคลในครอบครัว
คุณพ่อทำงานฝ่ายสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่ออาวุโส ส่วนคุณแม่เปิดกิจการศูนย์ออกกำลังกาย และเปิดร้านขายขนมอีกแห่หนึ่ง ทั้ง 2 แห่ง ได้รับความนิยมจากลูกค้า

My parent’s work
My father works at the Bangkok Bank Limited, Chiang Rai Branch. He is a senior lending officer in the Loan Department. My mother owns a fitness centre and a candy shop which are favorably received by the customers. My grandmother has a lychee orchard in Chiangsaen. Sometimes we help her pick lychees from the trees. It is fun.

อาชีพหลักในภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนาข้าว การทำไร่ มีไร่ข้าวโพด ยาสูบ ชา การทำสวนผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม สับปะรด นอกจากนี้ยังปลุกผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และประมงน้ำจืด เพาะเลี้ยงปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีในแม่น้ำโขง
ส่วนอาชีพรองได้แก่งานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลัก และการผลิตกระดาษสา เป็นต้น

Careers in my provinces
Agriculture is the most important career of the people in Chiang Rai. The crops here are rice, corn, tea and tobacco. There are big orchards where people grow lychees, longans, pineapples and oranges. Flowers, such as roses and carnations are grown here too. In addition, there are pig and poultry farms. Chiang Rai is well-known for silk and cotton industries. There are also cottage industries, such as pottery, wood carving and handicrafts made from teak wood.


--------------------------------------------------------------------------------

Celebrations, Customs and Ceremonies

ช่วงเวลาพิเศษ
ครอบครัวของเรานักถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ เรายึดมั่นตามหลักพุทธธรรม และชอบการทำบุญ ในโอกาสพิเศษ เช่นวันคล้ายวันเกิดสมาชิกในครอบครัวเราจะร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกัน บางครั้งไปทำพิธีสืบชะตาเพื่อเสริมสิริมงคล วันสำคัญของท้องถิ่นเหนือโดยเฉพาะวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุทธ ชาวเชียงรายจะไปทำบุญตักบาตรเวลาเที่ยงคืนเรียกว่า ตักบาตรเป็งปุ้ด

Special times
Our family is Buddhist. Buddhism is the religion of the majority of Thai people. We strictly follow the teaching of the Lord Buddha, and we like to make merit. The birthday of each member of the family is a special day of us. On each birthday, everybody in the family offers food to the monks. Sometimes we hold a special ceremony of the northern people for prolonging our lives. The most inportant day of the northern people is the full moon night of Wednesday. On this occasion, people in Chiang Rai go to the temples to make merit.

เทศกาล/ประเพณี
เชียงรายเป็นดินแดนผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ รวมทั้งชาวเขามีภาษา วัฒนธรรมและขนมทำเนียมประเพณีของตนเอง
วัฒนธรรมถิ่นล้านนาจะมีประเพณีเกี่ยวกับตุง (ธงรูปยาว) ได้แก่ การถวานทานตุงในวันสงกรานต์ และงานปอยหลวง คืองานทำบุญต่างๆ นอกจากนี้ในงานพิธีจะมีการแห่ตุงนำขบวน เช่น ขบวนไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ขบวนเทิดพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราช ขบวนวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ

Special occasions in my provinces
Chiang Rai is the homeland of many groups of people, including the hilltribes. These people have their own customs and traditions. ‘Tung’ or long flags in northern style play a very important part in all ceremonies and festivals. There are long lines of ‘Tung’ at the beginning of the processions that pay homage to His Majesty the King’s Mother and King Mengrai, the founder of Chiang Rai During the northern cultural festivals, all the places are decorated with ‘Tung’.


--------------------------------------------------------------------------------

Towns and Cities

สภาพเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่
เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ทำเลที่ตั้งติดชายแดนประเทศงาวและพม่า มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่งดงาม มีสภาพอากาศเย็นสบาย และเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของชาติไทย (อาณาจักรเชียงแสน) จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง คือ พระธาตุดอยตุง สวยแม่ฟ้าหลวงที่มีดอกไม้นานาพรรณสวยงามมากทุกฤดู ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สะลอง ล่องแพแม่น้ำกก ล่องเรือแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำทัวร์ช้าง อุทธยานประวัติศาสตร์เชียงแสน

Towns and Cities
Chiang Rai is a northern city that attracts a lot of foreign tourists to Thailand. It is in a province on the borders between Thailand and Myanmar, and Thailand and Laos. Chiang Rai has a scenic beauty of the North. Some interesting places in Chiang Rai are Pra That Doi Tung, Pra Tamnak Doi Tung or the King’s Mother’s palace, Mae Faa Luang Garden, and historical sites in Chiangsaen as Chiang Rai ised to be one of Thai Kingdoms, namely Chiang Saen. A lot of tourists take raft or boat trips along Kok River between Thailand and Myanmar or along Mekong River between Thailand and Laos. Some people join tour to the Golden Triangle or elephant tours.


--------------------------------------------------------------------------------

Climate and Land Around Me

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ จึงทำให้สภาพอากาศสบายไม่ร้อนจัดและหนาวจัดเกินไป จะมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ช่วงเดือนมกราคมอุณหภูมิต่ำสุด มีฝนตกหนักในฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคม ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

Climate
Chiang Rai is a mountainous area with temperate climate. The weather is cool in the cold season. The coolest month of the year is January. It rains a lot in August and the hottest months are April and May.

สภาพภูมิประเทศ
เชยงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ คือ พม่า ลาว พื่นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่าบระหว่างหุบเขาและที่ราบลุ้มน้ำ แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำกกซึ่งไหลลงสู้แม่น้ำโขง

The area around us
Two main rivers of Chiang Rai are Kok River and Mekong River. The point where these rivers meet is a spectacular sight that attracts a lot of tourists
8/12/52 โพสต์โดย prasit_khorat
2 จาก 5
สวัสดีค่ะ
22/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 5
ตัวเองการแนะนำตัวเองทำให้คุณไม่แนวความคิดที่เขียน
Introducing Myself and My Family

การแนะนำตนเอง

สวัสดีคัรบ ผมชื่อเด็กชายศิวะ สุวานิช ชื่อเล่นว่า ตะกร้อ ผมเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิด จังหวัดของผมเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 455 กิโลเมตร เป็นศูนยืรวมการคมนาคมขิงอีสาน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของภาคนี้ ขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น บึงแก่นนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งมีโครงกระดูกฟอสซิล และรอยเท้าของไดโนเสาร์

Introducing myself
Sawasdi Krap. My name’s Siva Suwanich and my nickname is Takraw. I live in Khon Kaen. Khon Kaen is a big city in the notheastern part of Thailand or ‘Isaan’. It is about 445 kilometres from Bangkok. The city of Khon Kaen is the centre of communication in the upper notheastregion. University of Khon Kaen is located here.

การแนะนำครอบครัว
ครอบครัวของผมมีทั้งหมด 3 คน คือ คุณพ่อ คุณแม่ และตัวผมเอง ครอบครัวของผมอยู่ที่ หมู่บ้านจัดสรรในตัวเมือง ในเวลาเป็นที่เรารับประทานอาหารร่วมกัน ถ้าผมมีปัญหาอะไร คุณพ่อ คุณแม่ ก็จะแนะแนวทางแก้ไขให้ ทำให้ผมมีความสุข

Introducing my family
There are three people in my family. I’m the only child. Our house is in the Housing Project in the city. After dinner my parents and I usually talk about the events that have happened. If I have a problem, I can always ask my parents for help.


--------------------------------------------------------------------------------

Going to School

สภาพทั่วๆไปของโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยคือโรงเรียนของผม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 3700 คน ห้องเรียน 79 ห้องเรียน ครู 202 คน มีพื้นที่ 63 ไร่เศษ เป็นโรงเรียที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ การกีฬาและจัดสภาพแว้ดล้อมดีเด่น มีศูนย์กลางเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ศูนย์พันาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และศูนย์กีฬา ผมเดินทางไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง บางโอกาสทางบ้านเป็นผู้รับส่ง

My school
My school, Kaennakhonwitthayalai School, is a large school with about 3,700 students and 200 teachers. Our school is famous for its academic programmes and athletic events as well as pleasant school environment. The school has many teaching-learning centres, such as Centre for Science and Technology, English Language Centre for Physical Education Centre. I take the bus to school everyday.

สภาพการจัดการเรียนการสอน
ขณะนี้ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเพื่อนร่วมห้อง 51 คน ผมได้คัดเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้น โรงเรียนเปิดสอนวิชาต่างๆนอกเหนือจากวิชาสามัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี บัลเลต์ และสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

Learning and teaching atmosphere
Now I’m studying at Mathayomsuksa 1 or Grade 7. There are 51 students in my class, and I’m the class leader. Besides ordinary subjects, or school offers computer subjects, music and dancing. The foreign languages taught in our school are English and French.


--------------------------------------------------------------------------------

Children's Activities

กิจกรรมในบ้าน
งนบ้านของผมคือดูแลต้นไม้ให้อาหารปลา ช่วยคุณแม่ทำอาหารล้างจาน และชาวยงานอื่นๆ เท่าที่จะทำได้ หลังจากงานประจำก็จะพักผ่อนและดูโทรทัศน์ งานอดิเรกของผมคือ เลี้ยงปลาหางนกยุง

Indoor activities
I help my mother cook wash the dishes. It’s my job to take care of our plants, flowes and fish. I keep beautiful fish in a glass bowl. I feed the fish and keep the water in the fish bowl clean. In the evening we usually watch television together.

กิจกรรมนอกบ้าน
เมื่อมีเวลาว่างผมจะไปเล่นกีฬา คือฟุตบอล หรือตามคุณพ่อ คุณแม่ ไปช่วยดูแลกาเลี้ยงผึ้งเพราะการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมของ คุณพ่อ คุณแม่ หรือไม่ก็ไปร่วมทำบุญตามประเพณี และเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

Outdoor activities
When I’m free, I enjoy sports with my friends. My favourite sport is ‘Sepak Takraw’. ‘Takraw’ is a ball made from rattan and we kick it around in circle. We can use other parts of the bodty besides feet, such as head, elbows and knees. I sometimes go to the bee farm with my father. My parents’ part time job is bee farming. On religions holidays we go to the temple to make merit or go to the festivals. Sometimes we visit interesting places in other provinces.


--------------------------------------------------------------------------------

Working

อาชีพของบุคคลในครอบครัว
คุณพ่อและคุณแม่ของผมมีอาชีพเป็นครุสอนระดับประถมศึกษาแต่อยู่คนละโรงเรียน คุณพ่อสอนวิชาพละ คุณแม่สอนวิชาสามัญทั่วไป อาชีพเสริมของคุณพ่อคุณแม่ คือ การเลี้ยงผึ้ง โดยตั้งเป็นฟาร์ม ชื่อ”ฟาร์มศิวพร” ซึ่งเป็นายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัว คุฯพ่อคุณแม่มักจะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งเสมอ

My parents’ work
My parents are elementary school teachers, but they teach at different schools. My father is a Physical Education teacher, and my mother teaches general subjects. My parents’ part-time job is bee farming. Our bee farm is called Sivaporn Farm. The money that we get from selling honey is part of our family income. My mother is frequently invited to give talks on bee farming.

อาชีพหลักของภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่
อาชีพหลักสำคัญ คือ ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ละทอผ้าไหมซึ่งเป็นอาชีพหัตถกรรม โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย

Careers in our provinces
Many people in Khon Kaen earn their living by growing rice, sugarcane and tapioca. Some of them raise animal farm, such as pigs and cattle. Silk cottage industries are well-known here. Some villagers raise silkworms. They use mulberry leaves to feed the worms. Some people work in the weaving factories. Mudmee silk is the finest silk of Khon Kaen. There are big trading business in Khon Kaen. Agricultural products of Khon Kaen are sent to other provinces in the northern part of Thailand and Bangkok.


--------------------------------------------------------------------------------

Celebrations, Customs and Ceremonies

ช่วงเวลาพิเศษ
โอกาสพิเศษสำหรับครอบครัวของผม จะมีการพอประสังสรรค์กับญาติพี่น้องในวันสงการนต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันคล้ายวันเกิด ในวันหยุดบางครั้งคุณพ่อคุญแม่จะพาผมไปเที่ยวบึงแก่นนคร เจื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีที่ท่องเที่ยวคล้ายกับชายทะเลบางแสน และพัทยาของภาคตะวันออก

Spacial times
There are many special days to celebrate in my family. These are New Year’s Day, Songkran Day and family birthdays. On these days, we go to the temples, and have parties at home. Sometimes we go to see interesting places in the provinces. Our favourite sight seeing places are Bung Kaennakorn and Ubolrat Dam.

เทศกาล/ประเพณี
งานเทศกาลประจำจังหวัดของผม คือ เทสกาลไหม ประเพณีประจำท้องถิ่น คือ ประเพณีผูกเสี่ยว บุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ แข่งเรือ ลอยกระทงไหลเรือไฟ แห่เทียนพรรษา ผมจะไปทำบุยที่วัดใกล้บ้านเป็นประจำ สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น คือ พระธาตุขามแก่น

Special occasions in my provinces
One of the most well-known festivals in my province is the Silk Festival. Many urban people as well as villages in this festival. There are many local activities, such as singing and dancing. Also we have grand display of silk and products made from silk in hundreds of stands and shops around the area. There are many customs and ceremonies in Khon Kaen that are differrent from those in other parts of the country. Most of the local customs are based on Buddhism. On religious days I usually go to make merit at the temple near my house. The most venerable religious place is Prathat Khamkaen, where the relic of the Lord Buddha is kept.


--------------------------------------------------------------------------------

Towns and Cities

สภาพเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่
ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคม การศึกษา การเงินและการธนาคาร ตลอดจนการค้าขายในภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากเช่น เขื่อนอุบลรัตน์ บึงแก่นนคร รอยเท้าไดโนเสาร์ที่อำเภอภูเวียงเป็นต้น

Towns and Cities
Khon Kaen is a province on the highland of the Northeast. The city of Khon Kaen grows very fast. There are wide streets, modern office buildings, banks, business offices, schools and a university. Outside the city, in the areas where irrigation canals from Ubolrat Dam can reach, people can grow eucalyptuses. Khon Kaen silk industry is well- known all over the country. There are many interesting places in Khon Kaen, such as a small lake called Bung Kaennakorn and Phuviang National Museum which exhibits skeletons, fossils and footprints of dinosaurs.


--------------------------------------------------------------------------------

Climate and Land Around Me

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดขอนแก่นมีภูมิอากาศร้อนภายใต้อิทธิพลมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตก เป็นฤดูทำนาและทำไร่ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้มีอากาศเย็นและหนาวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศแห้งแล้ง ร้อนจัด

Climate
There are three seasons in this area: rainy, cool and hot. From May to October there are monsoons. The cool season is from October to January. During these months the weather is dry and cold. February is the beginning of the hot seasons, which lasts till April.

สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สภาพทั่วไปมีเนินสูงสลับกับที่ราบ แม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำชี และลำน้ำพอง การประกอบอาชีพของประชากรได้แก่ การทำไร่ ทำนา และทำสวน ในเขตเมืองประกอบการค้าขายและอุตสาหกรรม

The area around us
Khon Kaen is actually an area on the plateau of the Northeast. There are fertile plains along Chi River and Phong River. There is a lot of irrigation canals from Ubolrat Dam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducing Myself and My Family

การแนะนำตนเอง
สวัสดีเจ้า……………
ฉันเป็นเด็กสาวชาวล้านนาชื่อสัณห์จุฑา พวงมาลา อายุ 12 ปี เป็นคนจังหวัดเชียงรายเมืองท่องเที่ยวเหนือสุดของประเทศไทย ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ดั้งเดิมกว่า 700 ปี ถิ่นธรรมชาติสวยงามด้วยขุนเขา ป่าไม้และสายน้ำ แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านหลากหลายเผ่าพันธุ์ รวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ

Introducing myself
Sawasdi Chao. My names is Sanjutha Puangmala. I’m twelve years old. I live in Chiang Rai, Thailand’s northermost province. Chiang Rai was built by King Mengrai over 700 years ago. Chiang Rai is mountainous with dense forests, valleys, streams and fields. There are many hilltribes living here. The hilltribe people speak different languages and each tribe has its own culture.

การแนะนำครอบครัว
บ้านของฉันเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ชั้นเดียว ครอบครัวของฉันอยู่ด้วยกัน 4 คน มีคุณพ่อ คุณแม่ ตัวฉัน และน้องสาว ทุกวันเราจะช่วยกันทำความสะอาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ ดอกไม้ และดูแลสัตว์เลี่ยง ได้แก่ นก และสุนัข เราทำงานกันอย่างมีความสุข

Introducing my families
My house is a one-storey house in northern style. There are four people, four dogs and three birds in our house. My sister and I do the housework together. We clean the house and water the flowers. We feed our pets before we go to school everyday.


--------------------------------------------------------------------------------

Going to School

สภาพทั่วๆไปของโรงเรียน
ฉันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ 67 ห้องเรียน มีนักเรียน 2829 คน ครู 122 คน ฉันภูมิใจที่โรงเรียนของฉันสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และทันสมัย จนได้รับการยกย่องหลายๆด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านกิจกรรมชุมชน ทุกวันคุณแม่จะขับรถยนต์มาส่งที่โรงเรียน

My school
I am a Matayomsuksa 1 or Grade 7 student at Damrongratsongkhroh School. There are 122 teachers and 2,829 students in the school. Our school has modern facilities. It is beautiful and shady because there are lots of trees around the school buildings. It’s well-known for its good school environment and academic programmes. Our school places emphasis on morals, ethics, and participation in community activities. I am pround of my school.

สภาพการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนของฉันมีนักเรียน 45 คน ในห้องเรียนมีวีดีทัศน์ และเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ เราเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาคณิตศาสตร์ในห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์พลานามัย พื้นฐานอาชีพที่ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชาและห้องพิพิธภัณฑ์ มีชั่วโมงค้นคว้าให้เราเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาด้วยตนเอง จากสิ่งพิมพ์มากมาย และสื่อทันสมัย ได้แก่ ว๊ดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม และอินเตอร์เน็ต

Learning and teaching atmosphere
There are 45 students in my class. We study basic subjects, such as Thai, English, Mathematics, and Social Studies in our classroom. We study Science in the science room and conduct experiments in the lab. We have a special room for art education, physical education and vocational subjects. Our school has set up ‘academic centres’, such as Mathematics Centre and English Language Centre. We also have a small museum. During study hours, we go to the library where we can use materials, such as videos, CD-ROM and the Internet.


--------------------------------------------------------------------------------

Children's Activities

กิจกรรมในบ้าน
ที่บ้านของฉันมีสนามหญ้า มีดอกไม้ ต้นไม้สวยงามฉันมีหน้าที่กวาดถูบ้าน ล้างแก้วน้ำ รดน้ำต้นไม้ ช่วยคุณแม่ทำอาหาร หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว เราจะดูโทรทัศน์ร่วมกัน ทำการบ้านหรืออ่านหนังสือ จึงเข้านอน

Indoor activities
We have a lawn, plants and beautiful flowers at our house. My duty is to clean the house, wash the dishes, and water the plants and flowers. Sometimes I help my mother cook. After dinner we usually watch television. I always do my homework or read a book before going to bed.

กิจกรรมนอกบ้าน
วันปกติหลังจากเลิกเรียนแล้ว ฉันและน้องจะช่วยคุณแม่ขายขนมที่ร้าน ในวันเสาร์ฉันจะไปช่วยคุณแม่ดูแลลูกค้าที่ศุนย์ออกกำลังกาย ซึ่งคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการ วันอาทิตย์ฉันจะไปว่ายน้ำ หรือชวนเพื่อนๆไปค้นคว้าที่ห้องสมุด เพื่อทำรายงานไปส่งอาจารย์ และบางสัปดาห์จะไปช่วยคุณยายดูแลสวนผลไม้ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Outdoor activities
Usually after school my sister and I help my mother in our candy shop. There are lots of customers everyday. On Saturdays, I go to the fitness centre to help my mother there. On Sundays my sister and I usually go swimming but sometimes we go to our grandmother’s orchard at Chiangsaen.


--------------------------------------------------------------------------------

Working

อาชีพของบุคคลในครอบครัว
คุณพ่อทำงานฝ่ายสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่ออาวุโส ส่วนคุณแม่เปิดกิจการศูนย์ออกกำลังกาย และเปิดร้านขายขนมอีกแห่หนึ่ง ทั้ง 2 แห่ง ได้รับความนิยมจากลูกค้า

My parent’s work
My father works at the Bangkok Bank Limited, Chiang Rai Branch. He is a senior lending officer in the Loan Department. My mother owns a fitness centre and a candy shop which are favorably received by the customers. My grandmother has a lychee orchard in Chiangsaen. Sometimes we help her pick lychees from the trees. It is fun.

อาชีพหลักในภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนาข้าว การทำไร่ มีไร่ข้าวโพด ยาสูบ ชา การทำสวนผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม สับปะรด นอกจากนี้ยังปลุกผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และประมงน้ำจืด เพาะเลี้ยงปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีในแม่น้ำโขง
ส่วนอาชีพรองได้แก่งานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลัก และการผลิตกระดาษสา เป็นต้น

Careers in my provinces
Agriculture is the most important career of the people in Chiang Rai. The crops here are rice, corn, tea and tobacco. There are big orchards where people grow lychees, longans, pineapples and oranges. Flowers, such as roses and carnations are grown here too. In addition, there are pig and poultry farms. Chiang Rai is well-known for silk and cotton industries. There are also cottage industries, such as pottery, wood carving and handicrafts made from teak wood.


--------------------------------------------------------------------------------

Celebrations, Customs and Ceremonies

ช่วงเวลาพิเศษ
ครอบครัวของเรานักถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ เรายึดมั่นตามหลักพุทธธรรม และชอบการทำบุญ ในโอกาสพิเศษ เช่นวันคล้ายวันเกิดสมาชิกในครอบครัวเราจะร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกัน บางครั้งไปทำพิธีสืบชะตาเพื่อเสริมสิริมงคล วันสำคัญของท้องถิ่นเหนือโดยเฉพาะวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุทธ ชาวเชียงรายจะไปทำบุญตักบาตรเวลาเที่ยงคืนเรียกว่า ตักบาตรเป็งปุ้ด

Special times
Our family is Buddhist. Buddhism is the religion of the majority of Thai people. We strictly follow the teaching of the Lord Buddha, and we like to make merit. The birthday of each member of the family is a special day of us. On each birthday, everybody in the family offers food to the monks. Sometimes we hold a special ceremony of the northern people for prolonging our lives. The most inportant day of the northern people is the full moon night of Wednesday. On this occasion, people in Chiang Rai go to the temples to make merit.

เทศกาล/ประเพณี
เชียงรายเป็นดินแดนผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ รวมทั้งชาวเขามีภาษา วัฒนธรรมและขนมทำเนียมประเพณีของตนเอง
วัฒนธรรมถิ่นล้านนาจะมีประเพณีเกี่ยวกับตุง (ธงรูปยาว) ได้แก่ การถวานทานตุงในวันสงกรานต์ และงานปอยหลวง คืองานทำบุญต่างๆ นอกจากนี้ในงานพิธีจะมีการแห่ตุงนำขบวน เช่น ขบวนไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ขบวนเทิดพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราช ขบวนวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ

Special occasions in my provinces
Chiang Rai is the homeland of many groups of people, including the hilltribes. These people have their own customs and traditions. ‘Tung’ or long flags in northern style play a very important part in all ceremonies and festivals. There are long lines of ‘Tung’ at the beginning of the processions that pay homage to His Majesty the King’s Mother and King Mengrai, the founder of Chiang Rai During the northern cultural festivals, all the places are decorated with ‘Tung’.


--------------------------------------------------------------------------------

Towns and Cities

สภาพเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่
เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ทำเลที่ตั้งติดชายแดนประเทศงาวและพม่า มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่งดงาม มีสภาพอากาศเย็นสบาย และเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของชาติไทย (อาณาจักรเชียงแสน) จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง คือ พระธาตุดอยตุง สวยแม่ฟ้าหลวงที่มีดอกไม้นานาพรรณสวยงามมากทุกฤดู ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สะลอง ล่องแพแม่น้ำกก ล่องเรือแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำทัวร์ช้าง อุทธยานประวัติศาสตร์เชียงแสน

Towns and Cities
Chiang Rai is a northern city that attracts a lot of foreign tourists to Thailand. It is in a province on the borders between Thailand and Myanmar, and Thailand and Laos. Chiang Rai has a scenic beauty of the North. Some interesting places in Chiang Rai are Pra That Doi Tung, Pra Tamnak Doi Tung or the King’s Mother’s palace, Mae Faa Luang Garden, and historical sites in Chiangsaen as Chiang Rai ised to be one of Thai Kingdoms, namely Chiang Saen. A lot of tourists take raft or boat trips along Kok River between Thailand and Myanmar or along Mekong River between Thailand and Laos. Some people join tour to the Golden Triangle or elephant tours.


--------------------------------------------------------------------------------

Climate and Land Around Me

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ จึงทำให้สภาพอากาศสบายไม่ร้อนจัดและหนาวจัดเกินไป จะมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ช่วงเดือนมกราคมอุณหภูมิต่ำสุด มีฝนตกหนักในฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคม ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

Climate
Chiang Rai is a mountainous area with temperate climate. The weather is cool in the cold season. The coolest month of the year is January. It rains a lot in August and the hottest months are April and May.

สภาพภูมิประเทศ
เชยงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ คือ พม่า ลาว พื่นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่าบระหว่างหุบเขาและที่ราบลุ้มน้ำ แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำกกซึ่งไหลลงสู้แม่น้ำโขง

The area around us
Two main rivers of Chiang Rai are Kok River and Mekong River. The point where these rivers meet is a spectacular sight that attracts a lot of tourists
17/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
หวัดดีค่ะ
2/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ตามนี้เลยครับ ลองดูเพิ่มเติมนะครับ
3/1/56 โพสต์โดย pongpat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การแนะนําผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ
แนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแปล
การให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะของผู้นําทางวิชาการ
แนะนําหนังสือพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลอังกฤษ
แนะนําตัวเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ ควรเขียนยังไรคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู