หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติหม่อมศรีรัชมิ์
ข้อมูล | ประวัติหม่อมศรีรัศ 27/5/54 โพสต์โดย แนนรักในหลวง
คำตอบ
1 จาก 2
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
พระนามเต็ม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พระอิสริยยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ (พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์[ซ่อน]ประสูติ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 (39 ปี)
จังหวัดสมุทรสาคร ไทย

พระบิดา นายอภิรุจ อัครพงศ์ปรีชา
พระมารดา นางวันทนีย์ อัครพงศ์ปรีชา
พระสวามี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พระโอรส/ธิดา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 มีพระนามและสกุลเดิมว่า "นางสาวศรีรัศมิ์ อัครพงศ์ปรีชา" ทรงเป็นธิดาท่านที่ 3 ของ นายอภิรุจ และนางวันทนีย์ อัครพงศ์ปรีชา พื้นเพเดิมทรงเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีพระพี่น้อง 5 ท่าน

ด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ก่อนจะทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) เมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2545 และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.94[1]


ธงประจำพระองค์ และพระลัญจกรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เริ่มเข้าถวายการรับใช้ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์ นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านศิลปาชีพ และได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ต่อมาเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา" เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ทรงมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรส เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [2] เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548

พระราชกรณียกิจ  ด้านการต่างประเทศวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต นำผ้าห่มกันหนาว 20,000 ผืน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกษิต ภิรมย์ เป็นผู้รับมอบ
28/5/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
มืพื่นอ้งกื่คน  ขือ้และลำดับ
19/3/56 โพสต์โดย SaSaZ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ หม่อม ศรี รั ศ มิ์
ประวัตินามสกุลสุวรรณราช
ประวัตินายแพทย์สมสิทธิ์ ชุณหรัศมิ์
หม่อมราโชทัย ประวัติ
ปวีณ์รัศมิ์ชา แปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู