หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
preposition คืออ่ะไร
อยากทราบว่า preposition / pronoun คืออะไร หมายความว่าอะไร และวิธีการนำไปใช้ค่ะ
"1" 5/2/52 โพสต์โดย Doraemon pink
คำตอบ
1 จาก 3
preposition เรียกเป็นภาษาไทยได้ว่าคำบุพบท ใช้ในการบอกถึงตำแหน่งของคำนามนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง คำบุพบทมีมากกว่า150 คำ และมีการนำมาใช้กันถี่กว่าคำประเภทอื่น ๆ  เช่น คำว่า in, of , under ,on,with ฯลฯ ซึ่งคำแต่ละคำจะมีความหมายเฉพาะตัวของมันเอง จะใช้แทนกันไม่ได้ และ preposition ยังนิยมนำไปสร้างเป็น phrasal verb อีกด้วย เช่น
agree with เห็นด้วยกับตัวบุคคล
agree to    เห็นด้วยกับข้อเสนอ
จะเห็นว่าทั้งสองคำมีความหมายต่างกันออกไปเพียงแค่เปลี่ยนบุพบทเพียงตัวเดียว ดังนั้นการจะใช้เป็น phrasal verb  ก็จะมีกฏในการใช้ร่วมกันเป็นคู่ หากใช้ผิดไปความหมายจะเปลี่ยนไปทันที

    ส่วนpronoun หรือคำสรรพนาม คือคำที่ใช้ทำหน้าที่แทนคำนามของคน สัตว์ สิ่งของเพื่อหลีกเลี่ยงในการกล่าวถึงนามของบุคคล ๆ นั้นซ้ำ
เช่น

   The latest job losses did not go unnoticed by President Barack Obama.

    "These are not just numbers on a page. As with the millions of jobs lost in 2008, these are working men and women whose families have been disrupted and whose dreams have been put on hold," he said.

    he ในที่นี้หมายถึง Barack Obama เมื่อนำมาใช้ก็เป็นการสื่อได้ทันทีว่า เป็นคำพูดของ Obama เองไม่ใช่ใครที่ใหน โดยไม่จำเป็นต้องทวนชื่อนั้นซ้ำอีกเพราะเป็นที่รู้กันแล้ว ดังนั้นการใช่สรรพนามจะใช้กล่าวขึ้นมาลอย ๆไม่ได้ จำเป็นต้องรู้เสียก่อนว่าอ้างอิงถึงใคร มิฉะนั้นจะเกิดความสับสนได้ นอกไปจากนี้คำสรรพนามยังมีได้หลายรูปแบบ เช่น คำสรรพนามชี้เฉพาะ คำสรรพนามสะท้อน คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้โดยทั่วไปโดยใช้กูเกิ้ลค้นหา จึงไม่ขอกล่าวในที่นี้ครับ
5/2/52 โพสต์โดย คิ้ม
2 จาก 3
preposition
ตัวอย่างเช่น     in on under  at
1.  คำเชื่อมคำ บุพบท
Sample: A book is on the table.
Def: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้านาม
การนำไปใช้
1. การใช้ in on at กับเวลา      at ใช้ระบุเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง
                                            at noon    เวลาเที่ยงวัน
                                            at nightเวลากลางคืน
                                            at middayเวลาเที่ยงวัน
                                            at six o'clock เวลาหกโมงเช้า
                                             at Christmas ในวันคริสต์มาส
                                     at ใช้กับสำนวนที่เกี่ยวกับเวลา เช่น

                                      at first ในตอนแรก
                                      at once ในทันที
                                      at last ในท้ายสุด
                                      at lunch time ในเวลาอาหารกลางวัน
                                      at present ขณะนี้

                                     on ใช้กับวันของสัปดาห์ทั้งหมด วันทางราชการเช่น

                                    on Sunday                   วันอาทิตย์
                                    on Monday                  วันจันทร์
                                    on Tuesday                วันอังคาร
                                    on Wednesday           วันพุธ
                                    on Thursday                 วันพฤหัสบดี
                                    on Friday                     วันศุกร์
                                    on Saturday                 วันเสาร์

                                    in ใช้กับส่วนของวันเช่น

                                    in the morning ในตอนเช้า
                                    in the afternoon ในตอนบ่าย
                                    in the evening ในตอนเย็น


                                     in ใช้กับเวลาหรือระยะเวลาที่ยาวขึ้นเช่นเดือน ปี และฤดู

                                     in 2000 ในปี 2000
                                     in summer ในฤดูร้อน
                                     in June 1999   ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1999
                                     in the 21th century ในศตวรรษที่ 21
                                     in the past ในอดีต
                                     in time ทันเวลา
                                     in the future ในอนาคต
                                     in a few months ในอีก 2-3 เดือน
                                     in two hours   ภายในสองชั่วโมง
                                     in a week's time ในหนึ่งสัปดาห์

2. การใช้ in on at กับสถานที่              at ใช้กับบ้านเลขที่เช่น
                                                       at 224 Mango Street, at 987 Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road

                                                       at ใช้กับสถานที่ซึ่งเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดับเมืองหรือใช้กับสถานที่เล็กๆหรือระบุตำแหน่งที่แน่นอนเช่น                                                  at home ที่บ้าน
                                                       at the hospital ที่โรงพยาบาล
                                                       at the airport ที่สนามบิน
                                                       at the bus station ที่สถานีขนส่ง
                                                       at the meeting ที่ประชุม
                                                       at the window ที่หน้าต่าง
                                                       at the river ที่แม่นํ้า
                                                       at the concert ที่คอนเสิร์ต
                                                       at the door ที่ประตู
                                                       at the party ที่งานเลี้ยง

                                                       on ใช้กับตำแหน่งบนพื้นผิวเช่น

                                                       on the table บนโต๊ะ
                                                       on the ceiling บนเพดาน
                                                       on the sidewalk บนทางข้างถนน
                                                       on the floor บนพื้น
                                                       on the train บนรถไฟ
                                                       on a bicycle บนรถจักรยาน
                                                        on the wall บนผนัง
                                                        on the coast บนชายฝั่ง
                                                        on paper บนกระดาษ

                                                       on ใช้กับสำนวนต่อไปนี้
                                                       on business ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ
                                                       on tour ในขณะท่องเที่ยว
                                                       on the radio ในวิทยุ
                                                       on air ขณะออกอากาศ
                                                       on television ในโทรทัศน์
                                                       on the phone ทางโทรศัพท์
                                                       on purpose โดยตั้งใจ
                                                       on fire ในขณะไฟไหม้
                                                       on the list ในรายชื่อ
                                                       on pleasure เพื่อความสนุกสนาน
                                                       on duty ในขณะปฎิบัติหน้าที่
                                                       on guard เตรียมพร้อม

                                                       in ใช้กับสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเมืองจังหวัด ประเทศหรือทวีปเช่น
                                                       in Chiang Mai ในจังหวัดเชียงใหม่
                                                       in Asia ในทวีปเอเชีย
                                                       in the world ในโลก
                                                       in the army ในกองทัพ
                                                       in the sky ในท้องฟ้า
                                                       in the river ในแม่นํ้า
                                                       in the sea ในทะเล
                                                       in the parking lot ในลานจอดรถ

                                                        at ที่ใช้กับสำนวนอื่นๆเช่น
                                                        at work ขณะทำงาน
                                                        at best อย่างดีที่สุด
                                                        at will ตามความต้องการ
                                                        at least อย่างน้อยที่สุด
                                                        at loss ขาดทุน
                                                        at worst อย่างแย่ที่สุด
                                                        at large มีอิสระ
                 
                                                        on ใช้เชื่อมต่อระหว่างสองที่เช่น
                                                        on Silom Road บนถนนสีลม
                                                        on the way home ในระหว่างทางกลับบ้าน
                         
                                                        on ใช้กับตำแหน่งบนพื้นผิวเช่น
                                                        on the table บนโต๊ะ
                                                        on the ceiling บนเพดาน
                                                        on the sidewalk บนทางข้างถนน
                                                        on the floor บนพื้น
                                                        on the train บนรถไฟ
                                                        on a bicycle บนรถจักรยาน
                                                        on the wall บนผนัง
                                                        on the coast บนชายฝั่ง
                                                        on paper บนกระดาษ

                                                        on ใช้กับสำนวนต่อไปนี้
                                                        on business ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ
                                                        on tour ในขณะท่องเที่ยว
(Refer)    http://www.yindii.com/ref/grammar/prep.htm

pronoun

2. สรรพนาม [N]
Meaning: pronoun
Syn: คำสรรพนาม
Sample: การใช้สรรพนามเป็นเรื่องสำคัญในภาษาไทย ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ
Def: คำแทนชื่อ
Pronoun คือคำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
1. Personal Pronoun ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค ได้แก่คำI (ฉัน) me (ฉัน) You (คุณ) you (คุณ) We (พวกเรา) us (พวกเรา) They (พวกเขา) them (พวกเขา) He (เขา) him (เขา) She (หล่อน)her(หล่อน) It (มัน)it (มัน)
                                                                 I gave the ball to him.
                                                                The car hit her.
                                                                 They told us the secret.

2.Possessive pronoun ทำหน้าที่เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของไม่ต้องมีคำนามตามหลัง
(Possessive adjective) ทำหน้าที่เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของต้องมีคำนามตามหลังเสมอ      
Possessive adjective           Possessive pronoun  
my                                        mine                         ของฉัน
your                                     yours                        ของคุณ
our                                       ours                           ของพวกเรา
their                                     theirs                          ของพวกเขา
his                                        his                              ของเขา
her                                       hers                             ของหล่อน
its                                          -                                 ของมัน

เช่น
     That car is mine.   This book is yours.   Their dog was hit by a car.

3.Reflexive pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาโดยเน้นว่าประธานเป็นผู้กระทำ
เอกพจน์ พหูพจน์
I - myself     we  - ourselves  you - yourself   you - yourselves  he - himself   they - themselves   she - herself  it - itself

                                             I am working by myself.
                                             He ate the whole cake by himself.
                                             She cut herself while making dinner.

4. Relative Pronoun (ประพันธสรรพนาม) คือ สรรพนามที่ใช้เป็นตัวเชื่อมประโยคได้แก่คำว่า

who  ผู้ซึ่งใช้แทนคน        which  ที่ ซึ่ง อัน ใชักับสัตว์และสิ่งของ that  ที่ ซึ่ง อัน ใช้ได้ทั้งคนและสิ่งของ

whom   ผู้ซึ่ง ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและใช้ได้เฉพาะคนเท่านั้น
whose ซึ่ง...ของใช้แสดงความเป็นเจ้าของต้องมีคำนามตามหลังเสมอ
what     สิ่งซึ่ง สิ่งที่ ใช้เฉพาะสิ่งเท่านั้น
where    ที่ซึ่ง ใช้กับสถานที่

The man who is playing chess is blind.
There is a new pub which you might find interesting.
The dog that is sleeping under my car is dirty.
This is Pongsee whom you promoted last year.
This is the student whose house burned down last night.
This is what I want to order for lunch.
The school where I study is closed for the holiday.

(refer)http://www.yindii.com/ref/grammar/pronouns.htm
5/2/52 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 3
PREPOSITION คำบุพบท มีหน้าที่เชื่อมคำกริยากับส่วนต่างๆ ของประโยคให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ โดยปกติคำบุพบทจะทำหน้าที่เป็น adverb.
Preposition (คำบุพบท) คือ คำที่ใช้วางหน้าคำนามหรือสรรพนาม ...
6/2/52 โพสต์โดย okaka 18
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
after sometime แปลว่าอะไรคะ
คำว่าทำโอมันย่อมาจากอ่ะไรอ่าใครคิด
there เป็น Pronoun หรือ Adverb ประโยค I sometimes go there
มันแปลว่าไรหรอคะ
take that! แปลว่าไรคะ ฝรั่งพูดกับเราอ่ะคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู