หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร
การศึกษา | วิทยาศาสตร์ 22/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
มีประโยชน์มากมายนะ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้รับรู้เกี่ยวกับความจริงบนจักรวาลนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แสดงถึงการพัฒนาด้านสมองของมนุษย์อย่าซับซ้อนนะ แต่ถ้าพูดในด้านให้โทษหรือทำร้ายโลกของเรานั้นเป็นเรื่องของผู้นำมาใช้นะซึ่งเกิดภายหลังจากที่ได้ประโยชน์แล้ว
22/6/54 โพสต์โดย natana07
2 จาก 3
วิทยาศาตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและกระบวนการหาความรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
ส่วนเทคโนโลยีเป็นการนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ของมนุษย์
ดังนั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีผลต่อโลก ในแง่ของการพัฒนาความรู้ความสามารถของมนุษย์ ในการดำรงชีวิตอยู่ การสร้างสรรค์อารยธรรมต่างๆ
ส่ิงประดิษฐ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ในโลก การรักษาโรคคน พืช สัตว์ การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ต่าง ๆ
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลกอย่างรวดเร็ว
จำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า มีการปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์บางชนิด ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามที่ต้องการ แต่บางสายพันธุ์กลับสูญพันธุ์ไป ทรัพยากรธรรมชาติถุกนำมาใช้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ทั้งทีมนุษย์ก็พยายามพัฒนาสร้างแหล่งทรัพยกรใหม่ขึ้นมา ดังนั้น สิ่งมีชีวิตบนโลกที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือมนุษย์ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นสูงสุดคือประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคม ใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ ใช้ไม่ดี หรือใช้ให้ดีแต่ไม่ระมัดระวัง ก็ก่อให้เกิดโทษได้เหมือนกัน เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่เป็นต้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ผิดนะคะ .....ที่ผิดคือมนุษย์ นี่เอง
27/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
1. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันเมื่อมีปัญหา หรือข้อสงสัย
อย่างใดเกิดขึ้นเราต้องใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหรือแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ เสมอ
2. วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อการแก้ปัญหา
3. สร้างคนให้มีกระบวนการคิด มีเหตุมีผล ไม่หลงงมงายในสิ่งที่ไร้สาระ @เด็กโอลิมปิก
27/6/55 โพสต์โดย เรนนี่ เวน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คืออะไร
ใครเป็นคนค้นพบภาวะโลกร้อน
2012 น้ำจะท่วมโลกจริงไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู