หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจำแนกประเภทของหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย
สังคมศึกษา 7/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ตามลักษณะทั่วไปของข้อมูลทุกอย่างก็มี 2 ประเภท
1.ปฐมภฺมิ สถานที่จริง ปากคนอยู่ในเหตุการณ์ เป็นต้น
2.ทุติยภูมิ หนังสือ ปากชาวบ้าน เป็นต้น
8/8/53 โพสต์โดย ฉันรักเมืองไทย
2 จาก 2
การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1. แบ่งตามยุคสมัย      
 1.1 หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ
 1.2 หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์
2.  แบ่งตามลักษณะหรือวิธีการบันทึก
 2.1 หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร
 2.2 หลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
3. แบ่งตามลำดับความสำคัญ
 3.1 หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary sources)
 3.2 หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary sources)
26/6/54 โพสต์โดย วิษณุปาณัม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใดที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
จงยกตัวอย่างหลักฐานประเภทเอกสารทางประวัติศาสตร์มา5ชื่อ
คุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์ 5 อย่าง มีอะไรบ้าง
องค์ประกอบของประวัติศาสตร์ประกอบด้วย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู