หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทความเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง
อยากทราบว่า
1.ขั้นตอนการออกกฎกระทรวงต้องทำยังไง
2.สาระสำคัญที่ต้องออกกฎกระทรวง
3.จุดมุ่งหมายหรือวัตุประสงค์ในการออกกฎกระทรวง
        ใครตอบได้ช่วยหน่อยครับ  จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
รายงาน | วิทยานิพนธ์ 1/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
กฎกระทรวงเป้นกฎหมายลูกซึ่งต้องออกตามกฎหมายแม่ซึ่งพระราชบัญญัตินั่นเอง แต่การออกพรบ.ต้องผ่านการพิจารณาของสภาทำให้ช้าไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการบัญญัติขางมาตราให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือทำให้สมบูรณ์ขึ้นโดยการออกกฏกระทรวง ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของรัฐมนตรี มิต้องผ่านสภา สาระสำคัญของกฎกระทรวงคือต้องอ้างอำนาจว่าอำสัยอำนาจตามมาตราไหนตามกฎหมายหมายแม่ออกเท่านั้นแหละ
1/9/53 โพสต์โดย พนักงานตรวจแรงงาน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ต่างกันอย่างไร
ออกใบเสร็จย้อนหลังทำได้ไหม ผิดกฏหมาย
การออกจากมรดกโลกจะเสียการท่องเที่ยวไหม
คุณเคยได้อ่านบทความของนิติภูมิ นวรัตน์ไหมค่ะ ตอนที่ 5
กรณีใดบ้าง ที่ถือว่าเป็นการขาย แต่ไม่ ออกใบกำกับภาษี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู