หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขัณฑสกรคืออะไร และมีโทษหรือเปล่า
สารอาหาร 3/5/53 โพสต์โดย J-ink-za
คำตอบ
1 จาก 5
http://www.gpo.or.th/various_pharmacy/guttation.html

ลองอ่านดูนะครับ ขัณฑสกร ไม่มีโทษนะครับ
เป็นยา มีในตำรายาไทยแผมโบราณ
3/5/53 โพสต์โดย z_ice
2 จาก 5
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suregada multiflorum Baill.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น : กระดูก, ยายปลูก, ขนุนดง, ขอบนางนั่ง, ขันทองพยาบาท, ช้องรำพัน, สลอด, น้ำขันทอง, มะดูก, หมายดูก, ข้าวตาก, ขุนทอง, คุณทอง, ดูกไทร, ดูกไม

รูปลักษณะ : ขัณฑสกร เป็นไม้ยืนต้น สูง 4-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 9-14 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่คนละต้น กลีบดอกสีนวล ผลแห้ง แตกได้ รูปกลม

สรรพคุณของ ขัณฑสกร : เนื้อไม้ ใช้แก้ลมพิษ แก้กามโรค เปลือกต้น เป็นยาแก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นยาบำรุงเหงือก ทำให้ฟันทน ยาถ่ายและฆ่าพยาธิ
3/5/53 โพสต์โดย katek
3 จาก 5
3/5/53 โพสต์โดย katek
4 จาก 5
ขัณฑสกร ยาจากหยดน้ำบนต้นไม้ ? ผู้อ่านอาจเคยได้พบเห็น
คำว่า" ขัณฑสกร " และ " ซัคคารีน " เพราะเคยมีผู้รู้หลายท่านเปิดประเด็น
เขียนเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ ไปแล้วหลายท่าน แต่ปัจจุบันยังมีผู้เข้าใจผิด
คิดว่า" ขัณฑสกร " คือ ซัคคารีน (โซเดียมซัคคารีน) หรือที่เรียกกันว่า
" น้ำตาลเทียม " กันอยู่มากที่จริงมันเป็นคนละสิ่งกัน หากเราจะใช้หลัก
วิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิดและใช้คำศัพท์ ก็จะพิสูจน์ทราบได้ทันที " ซัคคารีน
(saccharine) " เป็นสารเคมีให้ความหวานที่ถูกสังเคราะขึ้นโดยบังเอิญ
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทยเรา
สารนี้ถูกสังเคราะห์โดยนักวิจัยสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ Ira Remsen และ
Constantine Fahlberg แห่งมหาวิทยาลัย จอหน์ ฮอบกินส์ และได้ตั้งชื่อ
ตามสูตรเคมี เรียกใช้กันหลายชื่อซึ่งก็มี ซัคคารีน รวมอยู่ด้วย ส่วนคำว่า
"ขัณฑสกร " มีปรากฏอยู่แล้วตามคัมภีร์ยาไทยแผนโบราณ, ตามสมุดข่อย
หรือแผ่นหินที่สลักไว้ที่วัดโพธิ์ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 และที่เก่ากว่า
นั้น ก็ยังมีปรากฏในตำราโอสถพระนารายณ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตำรายา
ของไทยอธิบายไว้ว่า ขัณฑสกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งมีหลายชนิดและมี
แหล่งกำเนิดต่างๆ กันดังนี้

1. ขัณฑสกรที่เกิดจากหยาดน้ำค้างซึ่งตกค้างอยู่บนใบไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า
ต้นขัณฑสกร ต้นไม้นี้อยู่ในต่างประเทศ ขัณฑสกรนี้จะหาได้ในฤดูหนาว เมื่อ
น้ำค้างตกลงมาขังอยู่ตามใบต้นขัณฑสกรในเวลากลางคืน รุ่งเช้าก็ไปเก็บใส่
กระบอกไม้ไผ่แขวนไว้จนน้ำค้างแห้ง ก็จะได้ขัณฑสกรเป็นเกร็ดสีขาวนวล
มีรสหวานจัดจนขม ขัณฑสกรนี้มีสรรพคุณใช้บำรุงกำลัง ทำให้ปัสสาวะคล่อง
แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำ

2. ขัณฑสกรที่เกิดจากน้ำอ้อย สรรพคุณใช้บำรุงธาตุ บำบัดฝีผอมเหลือง

3. ขัณฑสกรที่ทำขึ้นจากน้ำผึ้ง รวงที่เกิดริมฝังทะเล มีสรรพคุณแก้นิ่ว
แก้ท้องมาน แก้สะอึก แก้กำเดา แก้ไข้เซื่องซึม แก้จุดเสียด ลมพิษ คอแห้ง

4. ขัณฑสกรที่เกิดจากเกสรบัวหลวง รสหวานจัดจนขม สรรพคุณเหมือนข้อ1.

ส่วน ' ยาจากหยดน้ำบนใบต้นไม้ 'นั้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่สหรัฐ
อเมริกามีรายงานจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่า บรรดาต้นพืช
เป็นแหล่งผลิตสร้างสสารทุกๆ สิ่งตั้งแต่วัคซีนไปถึงพลาสติก โดยเฉพาะ
โปรตีนที่ได้จากเนื้อเยื่อต้นพืชนั้นถ้าใช้วิธีสกัดออกมาจะยุ่งยากและเสียค่า
ใช้จ่ายสูง จึงทดลองหาวิธีให้พืชคายสารโปรตีนออกมาในรูปของหยดน้ำค้าง
ที่พบตามใบไม้ ที่จริงจะเรียกว่า 'น้ำค้าง' ก็ไม่ถูกต้องเพราะน้ำค้างเกิดจาก
ภายนอก จากสภาพอากาศกลั่นตัวลงมา แต่การคายตัวของสารโปรตีน
(หรือสารอื่นๆ) ออกมาให้เห็นเป็นหยดน้ำบนใบไม้ เกิดจากภายในเซลของ
พืช เราเรียกขบวนการนี้ว่า 'กัตเตชั่น' (Guttation) กล่าวคือในระหว่างตอน
กลางคืนใบไม้ของพืชจะระเหยไอความชื้นออกมาได้น้อย ฉะนั้นจะเกิดความ
ดันของเหลวขึ้นภายในเซลพืชจะดันเอาของเหลวออกนอกเซลพืช ในของ
เหลวนี้ก็จะมีพวกโปรตีนอยู่ด้วย ด้วยหลักการนี้เองนักวิทยาศาสตร์พยายาม
ทดลองกับต้นใบยาสูบเพื่อให้มันได้ผลิตของเหลวโปรตีนออกมา 3 ชนิดในรูป
ของน้ำค้างตอนเช้ามืด พวกเขาหวังว่าในอนาคตจะทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ
เช่น หญ้า ,มะเขือเทศ และสามารถนำไปเตรียมยา, วัคซีนต่อไป หยาดหยดน้ำ
ของสารของเหลวภายในต้นพืชนี้เมื่อมาพบเห็นในตอนเช้าจึงดูเหมือนน้ำค้าง
มาก ฉะนั้น ขัณฑสกรตามการบันทึกที่คนโบราณว่าไว้นั้น อาจจะเป็นสิ่ง
เดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันค้นพบและดำเนินการวิจัยอยู่ก็ได้ และ
ในเมื่อขบวนการกัตเตชั่นนี้เกิดขึ้นได้กับบรรดาต้นไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งต้นไม้
แต่ละชนิดมีสสารให้คุณสมบัติทางยาแตกต่างกันไป จึงก็อาจทำให้เกิด
ขัณฑสกรชนิดต่างๆ ได้
++
ขัณฑสกร
ฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ทุกยี่ห้อระบุว่า ไม่มีแซกคาริน (saccharin) หรือขัณฑสกรนั่นเอง ขัณฑสกรเป็นสารที่ให้ความหวานที่ใช้มาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันสถานะของขัณฑสกรถือว่าปลอดภัย แต่ผู้บริโภคหลายกลุ่มยังไม่มั่นใจนัก เพราะได้เคยมีการศึกษาในอดีตหลายครั้งที่มีผลให้ขัณฑสกรถูกงดใช้ไปหลายครั้ง นอกจากนี้ขัณฑสกรยังมีรสชาติขมในคอหลังจากกลืนแล้ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ในปริมาณที่สูง
3/5/53 โพสต์โดย สติง
5 จาก 5
ขัณฑสกร
ขัณฑสกรหรือแซกคาริน (saccharin) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ให้รสหวานที่มีการค้นพบและใช้ในอาหารมาควบคู่กัน ขัณฑสกรให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลถึง 300-700 เท่า จึงให้รสหวานจัด หวานเอียน และติดลิ้น บางคนอาจรู้สึกได้รสขมด้วยถ้าใช้ในปริมาณมาก สารนี้ไม่ให้พลังงานจึงเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในอาหารควบคุมน้ำหนักพลังงานต่ำ รวมทั้งในน้ำอัดลมและน้ำหวานต่างๆ แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ขัณฑสกรในเครื่องดื่ม
สำหรับด้านความปลอดภัยของการบริโภคขัณฑสกรก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งนักวิชาการได้ถกเถียงกันมาร่วม 30 ปีแล้วเช่นเดียวกันกับไซคลาเมต ได้มีการทดลองพบว่า ขัณฑสกรสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ทดลอง (บางประเทศจึงได้ประกาศห้ามใช้สารนี้ผสมอาหาร)
ในปี พ.ศ.2520 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้พยายามที่จะออกกฎหมายบังคับห้ามใช้ขัณฑสกรเป็นส่วนผสมของอาหาร แต่เนื่องจากพลังคัดค้านของผู้บริโภคและนักวิชาการบางกลุ่มที่เห็นว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะยืนยันว่าขัณฑสกรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคยังไม่เพียงพอ และในขณะเดียวกันถ้าเลิกใช้สารนี้จะยังไม่สามารถหาสารให้รสหวานชนิดอื่นมาทดแทนความต้องการของตลาดที่มีต่ออาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานต่ำตลอดจนถึงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ ดังนั้นขัณฑสกรจึงยังมีที่ใช้กันอยู่ จนกระทั่งไม่นานมานี้จึงได้มีการอนุญาตให้ใช้สารให้รสหวานชนิดใหม่คือแอสปาร์เทม (aspartame) ซึ่งกำลังเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยในขณะนี้
3/5/53 โพสต์โดย kerochang
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สวัสดี - โทษคับ
ไม่โทษคนอื่น โทษตัวเองนี้แหละ ที่โง่และงี้เง่าเอง
โทษของการหนีทหาร
.. คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเจอกับคนที่เพิ่งพ้นโทษจากที่คุมขัง.??..
อายุ19จะมีผลยังไงกับคดีอาญาคับ โทษจะเบาลงไหมคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู