หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักตรีเอกานุภาพของคริสต์?
โปรดอ่านในลิ้งค์ดังกล่าว
ศาสนา | แชท 4/10/54 โพสต์โดย MuSleem
คำตอบ
1 จาก 1
อัสสลามอเลกุม

สิ่งที่ท่านนำเสนอ บทวิเคราะห์ของ ท่าน ดร.ฮาซาน น่าสนใจมากครับ

ผมไม่อาจจะพูดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่าง  ร้อย ปซ.
แต่ก็ได้รับรู้มุมมองต่่างๆ ของ ท่าน ดร. และแนวคิดของเพื่อนๆ  เป็นการดีที่มีการถกแบบนี้เพราะ แชร์แลกเปลี่ยนมุมมองกันและกัน

แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยาก ขอให้ท่านเสริมรายละเอียดในจุดที่ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ คืออะไร ?? ข้อสนับสนุนในจุดนี้ที่ ท่าน ดร.ได้ยกมา
มัทธิว 1:18  ......... มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์”  
ลูกา 1:26 -27

ท่านสรุปว่า ( พระเจ้า คือพระเจ้า วิญญาณบริสุทธิ์คือทูตสวรรค์กาเบรียล)  
แต่พอเข้าไปอ่าน ในข้อ ลูกกา1:28-38
วิญญาณบริสุทธิ์นี้กลับไม่ใช่ กาเบรียล แน่นอน เพราะคำว่า "....มารีย์จะมีบุตรโดย"เดชกาเบรียล" ไม่ได้  
และอีกประการเพราะหลังจากกาเบรียบแจ้งข่าวแล้ว ก็กลับไป (ในข้อ 38) และมารีย์ก็เริ่มตั้งครรภ์

ข้อสังเกตุอีก
ย้อนกลับมา ใน  1 ยอห์น 5:7-8  พยามสามสิ่งนั้นคือ พระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต (ลองเปลี่ยนเป็น  กาเบรียล น้ำ และโลหิต) ได้หรือ ??? กาเบรียลเป็นผู้สงสาร เหตุใดต้อง รับและปติสมา (มัทธิว 28:19) ในนาม กาเบรียลด้วย ???

มัทธิว1:8
จริง ๆ แล้ว เรา ให้ เจ้า ทั้งหลาย รับ บัพติศมา ด้วย น้ำ แต่ พระองค์ นั้น จะ ให้ เจ้า ทั้งหลาย รับ บัพติศมา ด้วย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ (ทำไมไม่รับในนามอัลลอฮ์   แต่ไปรับในนาม กาเบรียล   ???)

ลูกกา 1:35
ทูต สวรรค์ จึง ตอบ เธอ ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จะ เสด็จ ลง มา บน เธอ และ ฤทธิ์เดช ของ ผู้ สูงสุด จะ ปก เธอ เหตุฉะนั้น องค์ บริสุทธิ์ ที่ จะ บังเกิด มา นั้น จะ ได้ เรียก ว่า พระบุตร ของ พระเจ้า ( กาเบรียลบอกว่า  จะมีวิญญาณบริสุทธิ์ ลงมาบน มารีย์)  จะเป็นกาเบรียลไม่ได้

มัทธิว12:28  แต่ ถ้า เรา ขับ ผี ออก ด้วย พระวิญญาณ ของ พระเจ้า อาณาจักร ของ พระเจ้า ก็ มา ถึง ท่าน แล้ว (ทำไมต้องขับผีในนาม กาเบรียล ???)

ยอห์น 3:5-6
ซึ่ง บังเกิด จาก เนื้อ หนัง ก็ เป็น เนื้อ หนัง และ ซึ่ง บังเกิด จาก พระวิญญาณ ก็คือ จิตวิญญาณ
(สรรพสิ่งบังเกิดจาก พระเจ้า   ไม่ใช่ กาเบรียล)

ยอห์น 4:24
พระเจ้า ทรง เป็น พระวิญญาณ และ ผู้ ที่ นมัสการ พระองค์ ต้อง นมัสการ ด้วย จิตวิญญาณ และ ความจริง
(อัลลอฮ์เป็นพระวิญญาณ    ไม่ใช่กาเบรียล)


#####

สรุป สิ่งที่ ดร ฮาซาน พูดว่า  พระวิญญาณเป็น กาเบรียล จึงไม่ถูกต้อง
4/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการไม่จองเวรหรือหลักเหตุนี้มีสิ่งนี้จึงมี มีในศาสนาคริสต์และอิสลาม หรือไม่
ใช่ครับผม ผมเป็นมุสลิม
-ชีวิตตามแนวศาสนาพุทธ -ชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์ -ชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม -ชีวิตตามแนวศาสนาฮินดู
@@คริสต์กับอิสลาม เรียนเชิญผู้รู้มาตอบ@@
ผู้นำศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกคือใคร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู