หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักธรรมสำคัญของศาสนาในการพัฒนาชาติไทยได้แก่
อยากรู้น่ะ
ศาสนา 25/5/54 โพสต์โดย kanokpornจัง
คำตอบ
1 จาก 7
ทศพิธราชธรรม 10 ไงคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
25/5/54 โพสต์โดย ชอ ลิ้วเฮียง
2 จาก 7
เพิ่ม จริยธรรมของผู้นำเข้าไปด้วย แฮะๆ
25/5/54 โพสต์โดย คุณปิ่น
3 จาก 7
ถ้าประชาชนทั่วไปต้องมี  อิทธิบาทสี่ และสังฆหวัตุ 4
25/5/54 โพสต์โดย ชอ ลิ้วเฮียง
4 จาก 7
ใช้หลักสันโดษครับ

         คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า "สันโดษ" คือการปลีกวิเวก ไม่ต้องทำมาหากิน หลีกเร้นจากสังคม ซึ่งในช่วงปี 2500 ต้นๆ รัฐบาลได้ทำหนังสือไปยังวัดวาอารามต่างๆ เพื่อขอนิมนต์ไม่ให้สอนหลักสันโดษ  แต่ความจริงแล้วหลักสันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจ คือความรู้จักพอดี ความรู้จักพอเพียง
สันโดษ มีลักษณะ 3 อย่าง คือ
         1.  ยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่ได้มา ด้วยเรียวแรงของตนในทางชอบธรรม ไม่ดิ้นรนอยากได้จนทำให้เกิดความเดือดร้อน
         2.  ยินดีพอใจกำลังของตน ใช้กำลังที่มีอยู่ เช่นความรู้ ความสามารถให้เกิดผลเต็มที่ ไม่ย่อหย่อนบกพร่อง
         3.  ยินดีพอใจแต่ไม่เกินเลย คือรู้จักพอเป็น อิ่มเป็น และแบ่งปันส่วนที่เกินเลยไปเอื้อเฟือ้ผู้อื่นตามสมควร
         สันโดษ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอดีในชีวิตประจำวัน ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป ไม่เขียมเกินไป ไม่ฟุ้งซ่านจนเกิดเดือดร้อน เป็นต้น เป็นแนวปฏิบัติกลางๆ เพื่อให้ชีวิตมีความอิ่ม ไม่พร่อง อันเป็นเหตุให้มีความสุขดังคำกล่าวที่ว่า "รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน"

         หากคนไทยทั้งประเทศยึดหลักสันโดษแล้ว คิดดูเถอะว่าประชาชนคนไทยจะเป็นอย่างไร จะยากจนหรือมีกินมีใช้ เราจะใช้ของฟุ่มเฟือยไหม ใช้ของที่มาจากต่างประเทศหรือเปล่า เราจะได้ดุลหรือเสียดุลการค้าครับ
25/5/54 โพสต์โดย ContraGods
5 จาก 7
ความรัก+ความสามคคี

ทำให้ชีวิตเป็นสุขมีความรักใคร่ด้วย"พรหมวิหาร 4"
เมตตา/ ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
กรุณา /ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา /ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี (ไม่ริษยา)
อุเบกขา /การรู้จักวางเฉย (วางใจเป็นกลาง)
สร้างความสามัคคีด้วย“สารณียธรรม 6”
เมตตากายกรรม   - คือช่วยเหลือกิจกรรมดีดีของสมาชิกในสังคมด้วยควาเต็มใจ จริงใจ และแสดงกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
เมตตาวจีกรรม      - คือช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สอน แนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี มีมิตรไมตรี กล่าวแต่วาจาสุภาพ เคารพนับถือซี่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
เมตตามโนกรรม    -คือตั้งจิตปรารถนาดี ต่อกัน คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี  
สาธารณโภคิตา   - คือ มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว
ศีลสามัญญตา     -คือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย
ทิฏฐิสามัญญตา    -คือ ให้ความเคารพ และให้เกียรติต่อความคิดของผู้อื่น มีความเห็นชอบร่วมกัน
25/5/54 โพสต์โดย แมวน้ำ และ แพนกวิ้น
6 จาก 7
หิริ โอตัปปะ ครับ

คือความละอายแก่ใจ และความเกรงกลัวต่อบาป
26/5/54 โพสต์โดย NewVaPer
7 จาก 7
ไม่รุค้าาบ
17/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
*** ศาสนธรรมนำปัญญา สานคุณค่าแห่งชีวิต ***
วัดพระธรรมกายจัดบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้านคนนั้นดีหรือไม่
ศาสดาและศาสนาที่แท้จริงต้องสอนสั่งเรื่องเมตตาธรรมศีลธรรมหากไม่สอนสิ่งดังกล่าวนั้นย่อมไม่ใช่ศาสดาและศาสนาที่แท้จริง
หลักธรรมในการครองเรือนของศาสนา
วิธีการส่ง-สอบอารมณ์ แก้สภาวธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นยังไงบ้างครับ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู