หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
prefix ยกตัวอย่างให้หน่อยครับ
ตามหัวข้อเลยครับช่วยยกตัวอย่าง prefix ให้หน่อยครับ และยกตัวอย่างคำให้ทีนะครับ

ขอบคุณครับ
ข้อมูล | อินเทอร์เน็ต | ปัญหาคาใจ 1/11/52 โพสต์โดย giantkub
คำตอบ
1 จาก 4
1.benediction= การพูดอวยพร, การพูดให้ศีลให้พร
2. edict = การป่าวประกาศ
3.malediction = การสาปแช่ง, การแช่ง
4.disrespect = ไม่เคารพ, ไม่นับถือ
5. aver = ยืนยัน, รับรองว่าเป็นจริง
6.abdicate= สละอำนาจ, สละตำแหน่ง, ยกเลิก
7. predicate = กล่าวยืนยัน(ว่าเป็นจริง), วินิจฉัย
8.predict= ทำนาย, พยากรณ์
9.quadrangle= สี่
10.pacemaker = ผู้ที่นำอยู่ในการแข่งขัน
11.pace = ฝีเท้า
12.parry = ปัดป้อง
13.parsimonious=ตระหนี่
14.partiality = ความอยุติธรรม
15.jasmine = ดอกมะลิ
16.habilitate = แต่งตัว
17.cajole = โน้มน้าว
18.machine =เครื่องจักร
19.machinery = โครงสร้าง
20.nastiness=ความน่ารังเกียจ
1/11/52 โพสต์โดย tea
2 จาก 4
pre แปลว่าก่อน

ยกตัวอย่าง prefix คือส่วน (หนึ่งของคำ) ที่เติมข้างหน้าคำ (word or stem) เพื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มความหมายของคำคำนั้น

เอาโจทย์มาใช้ตอบซะเลย 555
2/11/52 โพสต์โดย Karkatoa
3 จาก 4
prefix  เป็นคำที่เติมข้างหน้าคำศัพท์ (root word) และทำให้ความหมายของคำศัพท์เปลี่ยนไป
Prefix แปลว่า “อุปสรรค”หมายถึงคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่น
แล้วทำให้คำคำนั้นมีความหมายผิดไปจากเดิม
เราเรียนคำเช่นนี้ว่า “Prefix” = อุปสรรค ในภาษาอังกฤษอุปสรรคที่ใช้กันมาก
และมักพบเห็นบ่อย ๆ มีอยู่ 10 ตัว คือ
1. Un- (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม
เช่น suitable เหมาะสม unsuitable ไม่เหมาะสม
countable นับได้ uncountable นับไม่ได้
2. Im- (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
เมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม
เช่น pure บริสุทธิ์ impure ไม่บริสุทธิ์
polite สุภาพ impolite ไม่สุภาพ
3.In- (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เท่านั้น
เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย
direct ตรง indirect
ไม่ตรงexpensive แพง inexpensive ไม่แพง
4.Re- (อีก) ใช้สำหรับเติมหน้าคำกริยา (verb) หรือคำนามที่มาจากกริยาเท่านั้น
เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “ทำอีก”
เช่น write เขียน rewrite เขียนใหม่
speak พูด respeak พูดอีก
5. Dis- (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้ากริยา (verb) หรือเติมหน้าคุณศัพท์ (Adjective)
และเมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม
like ชอบ dislike ไม่ชอบ
agree เห็นด้วย disagree ไม่เห็นด้วย
6. Mis- (ผิด) ใช้สำหรับนำหน้าหรือเติมหน้าคำกริยา (verb) เท่านั้น
เมื่อเติมแล้วทำให้กริยาตัวนั้น มีความหมายว่า “กระทำผิด”
เช่น write เขียน miswrite เขียนผิด
spell สะกดตัว misspell สะกดตัวผิด
7. Pre- (ก่อน) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม (Noun) หรือกริยา (verb)
เมื่อเติมแล้วทำให้นามนั้นมีความหมายว่า “ก่อน , หรือทำก่อน”
เช่น history ประวัติศาสตร์ prehistory ก่อนประวัติศาสตร์
university มหาวิทยาลัย preuniversity ก่อนมหาวิทยาลัย
8. Tri- (สาม) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม tri เข้าข้างหน้าแล้ว
ทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “สาม” ขึ้นมาทันที
เช่น คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค tri แล้ว คำแปล angle เหลี่ยม triangle
รูปสามเหลี่ยมcycle จักรยาน tricycle รถสามล้อ
9. Bi- (สอง) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม bi เข้าข้างหน้าแล้ว
ทำให้คำนั้นมีความหมาย“สอง”ขึ้นมาทันที
เช่น cycle จักรยาน bicycle จักรยานสองล้อ
polar ขั้วโลก bipolar มีสองขั้วโลก
10. En- อุปสรรคตัวนี้ไม่มีคำแปลเป็นเอกเทศ เพียงแต่ว่าเมื่อนำไปเติมข้างหน้าคำนาม
หรือคำคุณศัพท์แล้วทำให้คำนั้นกลับเป็นกริยา (verb) ขึ้นมาทันที
เช่น camp ค่ายพัก encamp ตั้งค่าย
sure แน่ใจ ensure รับประกัน
*ตัวอย่างคำที่เติม Prefix
- abed = บนเตียง
- afield = บนทุ่ง
- befriend = เป็นมิตร
- bedevil = ทำให้ทรมาน
- enplane = เข้ามาอยู่ในเครื่องบิน
- enslave = ทำให้เป็นทาส
- enrobe = ครอบคลุม
- antisocial = ต่อต้านสังคม
- archangel = เทวดาชั้นสูง
- archbishop = หัวหน้าคณะสงฆ์
- archenemy = ศัตรูตัวสำคัญ
- benefit = ข้อดี
- benevolent = ผู้อาสาสมัคร
- contra = คำขัดแย้ง
- diphthong = สระผสม
- disyllable = คำสองพยางค์
- extralegal = เหนือกฎหมาย
- extraordinary = พิเศษ
- forebear = บรรพบุรุษ

ตัวอย่าง เพิ่มเติมครับ ^0^
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/samutprakan/bussara_c/critical_english/sec04p01.html

prefix จริงๆ เราพบทั้งๆ ครับ เพียงแค่เราไม่สั่งเกตเท่านั้นเองครับผม
2/11/52 โพสต์โดย คูณลุง
4 จาก 4
ตามหัวข้อเลยครับช่วยยกตัวอย่าง prefix ให้หน่อยครับ และยกตัวอย่างคำให้ทีนะครับ
19/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยยกตัวอย่างการใช้ there is there are ขอบคุณคะ
such as กับ as ใช้ต่างกันอย่างไร
ช่วยยกตัวอย่างสุภาษิตหน่อยคะ (การบ้าน(เพื่่อน))
จำนวนอตรรกยะ e คืออะไร
ขอตัวอย่างการแต่งประโยคแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู