หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
"ภาษาไทย" 28/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
พระบรมราโชวาท
พระราชทานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2543


....เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ
อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน
อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ
ปัญหาที่สามคือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ ....

....ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้....

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28/7/53 โพสต์โดย สาเกตนคร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระบรมราโชวาท...เศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชวาท
"พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท" (๑๐)
* 9 คำสอนของพ่อ *
เวลาไปตอบคำถามทำไมต้อง....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู