หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปฏิกิริยาเคมี มีกี่แบบและมีอะไรบ้าง
เคมีวิทยา | วิทยาศาสตร์ 31/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ปฏิกิริยาเคมีนั้นสามารถจำแนกได้เป็นหลายชนิดและประเภท โดยหลักในการจำแนกนั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ในการจัดกลุ่มจำแนก แต่ส่วนมากแล้วจะแบ่งได้เป็น 5 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่

ปฏิกิริยาการรวมตัว หรือการสังเคราะห์ (Combination reaction หรือ synthesis) คือการที่สารบริสุทธิ์หรือสารประกอบทางเคมี รวมสารเข้าด้วยกันและก่อให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ซับซ้อนกว่า
โครงสร้าง: A+Z → AZ
ตัวอย่าง: N2 + 3H2 → 2NH3
ปฏิกิริยาการสลายตัว หรือการวิเคราะห์ (Decomposition reaction หรือ analysis) คือการที่สารประกอบสลายตัวมาเป็นสารประกอบหรือสารบริสุทธิ์ที่เล็กกว่า
โครงสร้าง: AZ → A+Z
ตัวอย่าง: 2H2O → 2H2 + O2
ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงเดี่ยว (Single displacement reaction หรือ substitution) คือการที่สารบริสุทธิ์ถูกแทนที่ด้วยสารประกอบ
ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงคู่ (Double displacement reaction)
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion)
31/10/54 โพสต์โดย อมรินทร์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครรู้บ้างค่ะ ปฏิกิริยาเคมีอันไหนดูดความร้อน คายความร้อน
การระทำในข้อใดไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
กากมันหมักยีสต์ โปรตีนมาจากไหน มาจากตัวยีสต์ หรือมาจากแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับกากน้ำตา
ขอตัวอย่างพันธะเคมีแบบแสดงวิธีทำ
สูตรทางเคมีของสารต่างๆ ด่วนนนน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู