หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระทรวงทั้งหมดมีกี่กระทรวง
เเล้วใครปกครองกระทรวงนั้นบ้างอะคับบอกหน่อย
การศึกษา | ความรู้สึก | ปัญหาคาใจ 19/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
19 กระทรวง ไม่รวมสำนักนายยก ถ้ารวม ก้ 20 ครับ
19/4/55 โพสต์โดย AING2
2 จาก 2
20 กระทรวง

1.สำนักนายกรัฐมนตรี
2.กระทรวงกลาโหม
3.กระทรวงมหาดไทย
4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.กระทรวงการต่างประเทศ
7.กระทรวงการคลัง
8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ิอม
9.กระทรวงศึกษาธิการ
10.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
11.กระทรวงแรงงาน
12.กระทรวงพาณิชย์
13.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.กระทรวงพลังงาน
15.กระทรวงคมนาคม
16.กระทรวงยุติธรรม
17.กระทรวงอุตสาหกรรม
18.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19.กระทรวงวัฒนธรรม
20.กระทรวงสาธารณสุข
19/4/55 โพสต์โดย Tsutomu
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากรู้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีกี่คนคะ ? (ยิ่งลักษณ์)
จะไปซื้อกีตาร์หลังกระทรวง....กระทรวงอะไรหว่า?
การตัดสินใจในชีวิตประจำวันมีกี่ประเภท
บุคลากรคอมพิวเตอร์มีกี่ระดับ
ภูมิปัญญาไทยมีกี่ลักษณะ(เข้ามาดูนิดนนึง ถามเพื่อความแน่ใจ)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู