หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบอยคอต แซงชั่น และเอ็มบาโก้ ต่างกันอย่างไร
การศึกษา 27/2/55 โพสต์โดย M.LANLA
คำตอบ
1 จาก 1
การคว่ำบาตร (อังกฤษ: boycott) หมายถึง การยุติการติดต่อกันในมิติใดมิติหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการลงโทษ ต่อรอง หรือเพื่อตักเตือน โดยที่มาของคำว่าคว่ำบาตรในภาษาไทยมาจากศัพท์ในพระไตรปิฎกเถรวาท แต่ส่วนใหญ่คำว่าคว่ำบาตรในประเทศไทยนั้นมักถูกใช้แทนความหมายของคำว่า boycott ในภาษาอังกฤษ ที่เป็นความหมายในด้านการค้าหรือการเมือง

การคว่ำบาตร (boycott หรือ บอยคอต) ในทางการค้า มักจะใช้ในระดับการค้าระหว่างประเทศ โดยกลไกการคว่ำบาตรอาจจะมีทั้ง การไม่ยอมขายสินค้าหรือบริการให้ประเทศคู่ค้า หรือไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศคู่ค้า หรืออาจจะทั้งสองกรณีก็ได้ การคว่ำบาตรในความหมายทางการค้าจึงถือได้ว่าเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่ร้ายกาจอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ต่อรองให้คู่กรณีจำยอมในข้อตกลงด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการทูต การเมือง วัฒนธรรม การทหาร หรือแม้แต่ด้านการค้า เนื่องเพราะทุกประเทศในโลกต้องค้าขายกัน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ตนเองไม่สามารถผลิตเองได้ หรือผลิตได้ไม่พอกับความต้องการในประเทศ

การแซงชั่นมักจะเป็นการแซงชั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี 3 รูปแบบหลัก ประการแรกคือการอายัด หรือ ยึดทรัพย์สินของประเทศเป้าหมายหรือของคนสัญชาตินั้นในประเทศที่แซงชั่น ประการที่สอง คือ การปิดล้อม ขัดขวาง การส่งสินค้าหรือการเดินทางของคนประเทศเป้าหมาย ประการที่สาม คือการปิดล้อมไม่ให้มีการส่งสินค้าเข้าไปในประเทศเป้าหมาย นอกจากนั้น อาจมีมาตรการแซงชั่นอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การขึ้นภาษีสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเป้าหมาย เป็นการกดดันทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

เอ็มบาโก้ การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,
การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ, การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง, การห้าม,
คำสั่งห้ามค้าขาย สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,
สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
27/2/55 โพสต์โดย BM333
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รถ อีโก้คาร์ คืออะไร
อยากได้รถวีโก้2.5Eมือ2
คำว่า "อีโก้" สำหรับคุณแล้วหมายถึงอะไร?
มาดามมาร์โก้ ขายที่ไหน
ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มี" อีโก้" กับเค้าบ้างไหม ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู