หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อาณาจักรแรกของไทยก่อนสถาปนากรุงสุโขทัยคืออะไร
ประวัติศาสตร์ | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 14
อาณาจักรหริภุญชัยและอาณาจักรล้านนา เป็นอาณาจักแรกของไทยก่อนที่จะมีการสถาปนาสุโขทัย
26/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 14
ถ้าย้อนไปไกลๆๆจริงๆๆ


คืออาณาจักรอ้ายลาวครับ


แต่ถ้าที่มีตำนานค่อนข้างแน่ชัดคือ


น่านเจ้าครับ
7/7/52 โพสต์โดย คนตอบ
3 จาก 14
@คนตอบ

น่านเจ้า ไม่ใช่อาณาจักรของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได เลยครับ
เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ชีโน-ทิเบตัน ที่เรียกตัวเองว่า ไป๋ (Bai) ครับ@จขกท..

อาณาจักรแรกของ "ไทย" คือ ละโว้-อโยธยา (ก่อนอยุธยา ก่อนสุโขทัยด้วย) ครับ
สถาปนาราวปี 1470 หลังสงครามสามนคร และเป็น Linear เดียวกับอยุธยาที่มาทีหลัง

ส่วน อาณาจักรแรกของ "ไท" เชื่อว่า ปกครองโดย เบ้งเฮ้ก (หรือ มังวะ หรือ เมิ่งวะ)
เป็นประเทศเป็นอิสระ อยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของจ๊กก๊ก ประมาณ พ.ศ. 805
ซึ่งในปัจจุบันคือ เขตปกครองตนเองชนชาติไทและจิงผ่อ เต๋อหง - มณฑลยูนนาน

ไท ที่อยู่แถวเต๋อหง เป็น ไทเหนือ ครับ ส่วนจิงผ่อ คือ คะฉิ่น
เวลาดูในแผนที่ก็ชะง่อนประเทศจีน ที่แหย่เข้าไปในประเทศพม่า
ระหว่างรัฐคะฉิ่น (จิงผ่อ) ทางตะวันตก และรัฐฉาน (ไท-ไต) ทางใต้ นั่นแลครับ
3/1/53 โพสต์โดย thanyakij
4 จาก 14
แถมให้ครับ .. สำหรับคนที่ไม่รู้จักรัฐคะฉิ่น หรือนึกไม่ออก

ถ้าดูหนังเรื่อง นเรศวร จะมีฉากพระเจ้านันทบุเรงครองราชย์
แล้วมีเมืองมาถวายบรรณาการ เมืองที่มาจากคะฉิ่นก็มี
บ้านหม้อ (Bhamo) โมญีง (Monyin) โมกอง (Mogaung) นั่นแหละครับ

บ้านหม้อ ปัจจุบันคือแขวงภะเมา (ภามอ) เขตปกครองเทียบเท่าจังหวัดของเรา ในรัฐคะฉิ่น

ส่วน โมญีง และโมกอง ไม่ได้เช็คข่าวว่าแยกเมื่อไร เดิมขึ้นแขวงมีตจินา
แต่เห็นว่าแยกมาตั้งแขวงโมญีง แล้วครับ โดยมี สามเมืองคือ โมญีง โมกอง ผะกัน
3/1/53 โพสต์โดย thanyakij
5 จาก 14
ทำไมต้องยกให้สุโขทัยเป็นอาณาจักรแห่งแรกด้วย
ทั้งที่ หริภุญชัย หรือ ละโว้ หรือ ทวารวดี หรือ เจนละ หรือ ...นึกไม่ออก
ก็ล้วนมีอาณาเขตและศูนย์กลางการปกครองอยู่ในพื้นที่ของไทยด้วยเช่นกัน...ไม่ใช้หรอ
25/2/53 โพสต์โดย LIla buwan
6 จาก 14
เห็นด้วยกับคุณธัญกิจครับ ให้ไปอ่านหนังสือของจิตร ภูมิศักดิ์ ครับ ละโว้หรือลพบุรีมีมาก่อน
18/6/53 โพสต์โดย Goodboy
7 จาก 14
คุณลืมอาณาจักรทางใต้แล้วหรือ  อย่าลืมนะว่า อาณาจักรศรีวิชัยล้มตายหายจากไปนานนับพันปี จึงได้เกิดอาณาจักรที่คุณกล่าวถึง
28/2/54 โพสต์โดย เป็นไทแล้ว
8 จาก 14
อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับ  ดังเห็นได้จากการเริ่มนับมหาราชของไทยบางฉบับนับ พระเจ้าพรหมมหาราชเป็นมหาราชองค์แรกของไทย ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักโยนกเชียงเเสน

ในตำนานและพงศาวดารล้านนาหลายฉบับ เล่าว่า นานมาแล้ว (ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีพวกกลัวะ หรือละว้า ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ดอยตุง มีปู่เจ้าลาวจกหรือลวจักราชเป็นหัวหน้า (จกคือจอบขุดดิน)ต่อมาได้สร้างบ้านเมืองในทุ่งราบเรียกชื่อว่า “หิรัญนครยางเชียงแสน” ลูกหลานของปู่เจ้าลาวจกหรือลวจักราช ได้ครองเมืองต่อเนื่องกันมาหลายสิบคน และได้มีการสร้างเมืองใหม่เรียกว่า “ภูกามยาวาหรือพะเยา” มีครองเมืองต่อมาหลายคนจนถึง ขุนเจือง (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ และพญางำเมือง)อาณาจักรหิรัญนครเงินยางเชียงแสนหรืออาณาจักรเงินยางเชียงแสนหรืออาณาจักรเงินยางนี้ประกอบด้วย เมืองเงินยาง เมืองไชยนารายณ์ เมืองล้านช้าง และเมืองเชียงรุ้ง ในสิบสองปันนาพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๘ นั้นในพงศาวดารโยนกได้กล่าวไว้ว่า ได้เกิดชุมชนนครสุวรรณโคมคำ เมืองโยนกนาคนคร เชียงแสน อาณาจักรล้านนาไทยขึ้น บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำกก แม่น้ำอิง และแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ตั้งตาสิบสองปันนาลงมาจนถึงเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) นั้นได้มีเจ้าผู้ครองนครคนสำคัญคือ พญาสิงหนวัติ พระเจ้าพังราชคราช พระเจ้าพรหม และพระเจ้าเม็งรายมหาราช (ครองราชย์ที่เมืองเงินยาง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๔)พญาสิงหนวัติได้สถาปนาเมืองโยนกนาคพันธุสิงหนวัตินครขึ้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ดินแดนที่ราบในเมืองเชียงราย ในพ.ศ. ๑๑๑๗ โดยทำการแย่งชิงดินแดนมาจากพวกที่มีอิทธิพลอยู่ก่อนคือ พวกขอมดำหรือกล๋อม ที่พากันหนีไปตั้งหลักแหล่งอยู่ทางใต้บริเวณถ้าอุโมงเสลานคร พญาสิงหนวัติ ทรงรวบรวมพวกมิลักขุหรือคนป่าคนดอยเข้ามาอยู่ในอำนาจของเมืองโยนกนาคนคร มีอาณาเขตทิศเหนือจดเมืองน่าน ทิศใต้จดปากน้ำโพ ทิศตะวันออกจดแม่น้ำดำในตังเกี๋ย ทิศตะวันตกจดแม่น้ำสาละวิน มีเมืองสำคัญ คือเมืองเวียงไชยปราการอยู่บริเวณแม่น้ำฝางและแม่น้ำกก ดินแดนทางใต้สุดคือที่เมืองกำแพงเพชร อาณาจักรโยนกนาคนครนี้มีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ เช่นพระเจ้าพีคราช พระเจ้าพรหม พระเจ้าไชยสิริ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๒ อาณาจักรโยนกนาคนคร ในสมัยพระเจ้ามหาชัยชนะ ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องมาจากพนังกั้นน้ำหรือเชื่อมเหนือน้ำพังทลายลง จนทำให้ที่ตั้งเมืองกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ เข้าใจว่าจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า เวียงหนองล่มบ้านท่าข้าวเปลือก ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากทะเลสาบเชียงแสน และบริเวณที่แม่น้ำกกต่อกับแม่น้ำโขง ใกล้วัดพระธาตุผาเงาและพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย จนเป็นเหตุให้บรรดาราชวงศ์กษัตริย์ และขุนนางของโยนกนาคนครเสียชีวิต ด้วยเหตุน้ำท่วมเมืองทั้งหมด พวกชาวบ้านที่เหลือรอดชีวิตได้ประชุมปรึกษากันเลือกตั้งให้กลุ่มคนหนึ่งที่มิใช่เชื้อสายราชวงศ์ขึ้นดูแลพวกตนเรียกว่า ขุนแต่งเมือง และเรียกชุมนุมแห่งนั้นว่า “เวียงปรึกษา” เป็นเวลาต่อไปอีก ๙๔ ปี อาณาจักรโยนกนาคนครจึงสิ้นสุดลง

อ้างอิง
http://www.baanmaha.com/community/thread26943.html
http://board.postjung.com/473158.html
21/3/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
9 จาก 14
สุพรรณภูมิ(สุวรรณภูมิ) ตามหลักฐานที่ปรากฎไม่พบมากนัก แต่ก็มีตำนานบ้างเหมือนกัน อ้อ และขอบอกความรู้อีกนะ รู้สึกว่าเคยอ่านมาแล้วเจอว่า กลุ่มไต(ไทยใหญ่ ชนเผ่า)มีความสัมพันธ์กับเกาหลีมาก่อน โดยปรากฎเป็นตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าซูโร แห่ง กายา(คาย่า) อาณาจักรโบราณของเกาหลีกับเจ้าหญิงของอาณาจักรอโยธยา (ไม่ใช่อโยธยาที่เป็นอยุธยานะ เป็นเป็นอาณาจักรโบราณที่อยู่ในช่วงยุคสุวรรณภูมินี่แหละ) แต่หลักฐานไม่ปรากฎ
อ้างอิง พิมพ์ว่า อาณาจัรสุวรรณภูมิลงไป และจะมีวิกิพีเดียโผล่มา
19/4/54 โพสต์โดย นานๆมาที
10 จาก 14
LIla buwan  ที่คุณถามว่าทำไมต้ิิองให้สุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกด้วยคำตอบก็คือ สมัยสุโขทัยเรามีอักษรไทยใช้กันแล้วครับ เรามีวัฒนธรรมแล้วเพราะสมัยก่อหน้านี้ วัฒนธรรมของเราจะได้รับอิทธิพลจากขอมมาก แต่ที่สุโขทัยเราเลิกใช้อักษรขอมเราหันมาใช้ภาษาไทยเรามีประเพณีลอยกระทงเรามีไตรภูมิพระร่วง เรามีสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา เรามีวัฒนธรรม เราจึงมีประเทศไงครับ
7/5/54 โพสต์โดย Gonzalez
11 จาก 14
ถ้าพูดถึงว่าอาณาจักรสุโขทัยนับเป็นอาณาจักรแรกของไทยเพราะมีอักษรใช้คงนับไม่ได้เพราะอาณาจักรล้านนาก็มีอักษรใช้เหมือนกันครับ ผมว่าน่าจะเป็นเพราะไม่ต้องการให้คนเกิดความคิดที่แตกแยกมากกว่าเช่น อาณาจักรสุโขทัยเป็นของคนภาคกลาง  อาณาจักรล้านนาเป็นของคนเหนือ อาณาจักรตามพรลิงค์เป็นของคนใต้  อาณาจักรปัตตานีเป็นของมุสลิมภาคใต้ เป็นต้น ผมวาแนวคิดแบบนี้ที่ว่าอาณาจักรสุโขทัยนับเป็นอาณาจักรแรกของไทย เริ่มมีตั้งแต่สมัยจอมพลป.ในยุครวมชาติแล้วครับ
29/5/54 โพสต์โดย คนรักประวัติศาสตร
12 จาก 14
ขอตอบเพิ่มจากคุณ Gonzalez และมีคำว่าสยามจารึกเป็นอาณาจักรแรกของไทย (ถ้าจำไม่ผิด) แต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่สัก 75.5%
28/10/54 โพสต์โดย สุวรรณกนก
13 จาก 14
ขออุปมาอุปไมยนะครับ อาณาจักรจีนก่อนจะรวมมาเป็นประเทศเดียวเดิมจะมีอาณาจักร ฉิน ฉู่ จ้าว จิ้น ฉี อู๋ เยี่ยน หาร ฯลฯ และเขารบกันเองจนเป็นอาณาจักรเดียว  ไทยก็เหมือนกัน ยุคก่อนที่จะมาเป็นสยามนะครับก็มี ตามพรลิงค์(มาจากศรีวิชัย) ละโว้(มาจากทราวดี) สุพรรภูมิ(มาจากทราวดี)  สุโขทัย หริภุญชัย อาณาจักรที่เคยอยู่ในล้านช้าง  อาณาจักรต่างๆที่อยู่ในไทยใหญ่ น่าจะรวมถึงอาณาจักรน่านเจ้าด้วย (ไม่เกี่ยวกับเบ้งเฮ็ก เบ้งเฮ็กเป็นชาวม่าน หรือพม่าพงศาวดารเขียนไว้ว่าเป็นชาวม่านที่ขงเบ้งไปปราบ หนังมันมั่วเอามาทำได้ไง) ดังนั้นอาณาจักรของคนไทยอยู่ตรงนี้มานานแล้วก่อนสมัยพุทธกาลเสียอีก เริ่มหลอมรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันสมัยสงครามสามนคร คือตามพรลิงค์ ละโว้ และหริภุญชัยรบกัน อาณาจักรตามพรลิงค์ชนะตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ละโว้(ตามพรลิงค์เลยหาย)  การย้ายมาละโว้ทำให้ชาวมลายูที่อยู่ในอาเจะอพยพมาตั้งอาณาจักรลังกาสุกะ จริงๆตลอดแหลมมลายุเป็นของคนไทยตั้งนานแล้ว แล้วย้ายไปที่กรุงศรีอยุธยาอีกเริ่มใช้ชื่ออาณาจักรสามประเทศ(อาณาจักรที่มาจากสามเขต)และได้ผนวกกับสุพรรณภูมิ(สุพรรณภูมิหาย)   หลังจากนั้นสุโขทัยพระมหาธรรมราชายึดได้อยุธยา(โดยการช่วยเหลือของบุเรงนอง) ย้ายมาอยุธยา(สุโขทัยหาย) ตอนนี้กลายเป็นอาณาจักรใหญ่ มีเมืองขึ้นมากมายเช่นละแวก(กัมพูชา ไอ้แผนที่ที่ฝรั่งเศษหรอกเด็กว่าเมื่อก่อนเขมรนั้นใหญ่ตลอดแหลมมลายุนั้นไม่จริง) ล้านนา ล้านช้าง ไทยใหญ่ ภายหลังมาผนวกล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเดียว ยังเหลือลาว ไทยใหญ่ สิบสองปันนา สิบสองจุไทย และตลอดแหลมมลายู ที่คนไทยยังไม่ได้หลอมรวมกลายเป็นอาณาจักรเดียวกัน
23/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 14
งันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าคนไทยมีต้นมาจากประเทศจีน
1/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีใด
ผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทัยและศรีสัชนาลัยคือใคร ก่อนจะมีก่อนสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัยถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร
อาณาจักรก่อนประวัติศาสตร์สุโขทัย
สมัยก่อนสมัยสุโขทัย คือสมัยใด ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู