หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การพัฒนาอาชีพคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
การบัญชี | EMBA 11/12/53 โพสต์โดย น้องต้นไผ่เองค่า
คำตอบ
1 จาก 3
การพัฒนาอาชีพ คือ การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การเพี่อให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนั้น การดำเนินงานจึงต้องกระทำอย่างมีแผนการและเป็นระบบ

มีความสำคัญเพราะเป็นการสร้างความเจริญในอาชีพของบุคคล  และเป็นการพัฒนาวิชาชีพของงค์กรนั้นๆ ด้วย
11/12/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
- ฝึกทบทวน
- ฝึกพัฒนาฝีมือ
- เพิ่มความรู้ใหม่ในสายงานหรืออาชีพ
- เทคนิคและช่องทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ
-
11/12/53 โพสต์โดย อ้อย
3 จาก 3
ความหมายของการพัฒนาอาชิพให้มีอยู่มีกีเป้นอย่างไร
10/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การศึกษาสามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างไร
ทำไมอาชีพไหนก็พัฒนาชาติได้ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
เรียนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
ความสำคัญของอาชีพ สังคมมีอะไรบ้าง
ทำอย่างไรอาชีพเกษตรกรไทย จึง จะรวย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู