หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฎหมายจารีตประเพณีหมายถึงอะไรและกฎหมานลายลักษณ์อักษรหมายถึงอะไร
กฏหมายอาญา | ข้อบังคับวิชาชีพ 15/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
คือกฎหมายที่มีแหล่งที่มาจากหลักจารีตประเพณี จากคำพิพากษาของศาล กฎหมายทั่วไปของรัฐที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีไม่จำเป็นต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถยกหลักกฎหมายที่ยอมรับกันเป็นทั่วไปมาใช้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้เลย แต่อาจมีการตรากฎหมายบางอย่างที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้
ส่วนกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องพิจารณาพิพากษาไปตามเนื้อความแห่งกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จะต้องอ้างอิงเหตุผลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีไปตามความในตัวบทกฎหมายที่มีอยู่และบังคับได้ในขณะนั้น จะอ้างอิงตามจารีตประเพณีหรือตามคำพิพากษาของศาลที่มีมาก่อนแล้วโดยตรงไม่ได้ ยกเว้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เปิดโอกาสให้ใช้หลักจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นได้ในเฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะใช้บังคับ
18/2/54 โพสต์โดย 'O-O'
2 จาก 2
กฎหมายจารีตประเพณี ก่อตัวมาจากกฎเกณฑ์ ข้อปฎิบัติสืบต่อกันมา อาจไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็บังคับใช้ได้ในหมู่คนกลุ่มนั้นๆ
ที่เห็นได้ชัดคือ พวกกฎหมายการค้าระหว่างประเทศค่ะ

ส่วนกฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

เพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก หนังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปค่ะ
23/2/54 โพสต์โดย zyphur
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้าง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ช่วงเวลาที่ยังไม่มีหลักฐานบันทึกเรื่องราวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ถ้าจะตีความกฎหมายอาญานั้น จะต้องตีความอย่างไร อะครับ .... ขอบคุณทุกคำตอบครับ
การขอพระราชทานอภัยโทษมีหลักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมาย และจารีตประเพณีอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู