หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน้าที่ตามกฎหมายของบิดาที่จะต้องมีต่อลูกชายตามสายเลือดมีอะไรบ้าง กฎหมายควบคุมรึป่าว
วัฒนธรรม | หัวข้อกระแสสังคม | ข้อร้องเรียน 15/2/54 โพสต์โดย PLHomegallery
คำตอบ
1 จาก 2
ลูกต้องมีพ่อ ลองอ่านดู แต่อย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะจ๊ะ

เรื่องในครอบครัว     สมรส - หย่า  หนี้สิน-ผัวเมีย
คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

เรื่องในครอบครัว  
แม่และลูก ผูกพันกันอย่างไร ทางกฎหมาย ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
จิตบกพร่อง มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
ลงโทษ-ทำร้าย เส้นแบ่งที่พ่อแม่เป็นผู้กำหนด ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
อยากมีลูก-บุตรบุญธรรม คนข้างศาล
ไม่ให้รับรองเด็กเป็นบุตร สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ถอนการจดทะเบียนรับรองบุตร สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ใครเป็นผู้อนุบาล รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
อำนาจปกครองลูก รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
เด็กน้อยผู้อาภัพ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
บุตรนอกสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สุกัญญา รัตนนาคินทร์
แบบไหนฟ้องเรียนค่าเลี้ยงดูบุตรได้ ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
พาเด็กหนีตาม สุกัญญา รัตนนาคินทร์
มีเมียเด็กบางคนง่าย บางรายรากโลหิต ณรงค์ นิติจันทร์
ตำรวจไม่รับแจ้งความ[สามีทำร้ายร่างกาย] สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ร้องเรียนวินัยปัญหาครอบครัว สุกัญญา รัตนนาคินทร์
หนีแม่พรากลูก รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
คู่สมรสสาบสูญ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สามีทำร้ายร่างกายภริยา สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สามียอมให้ประณาม รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ระดับศีลธรรม รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
แม้ว่าพ่อตายเธอก็ลูกพ่อ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
พ่อแม่รักลูกหรือตัวเอง...? รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ลูกต้องมีพ่อ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
หนี้ชีวิต รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ศึกแย่งลูก สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ความรักของแม่ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
พ่อฟ้องแม่ลูกฟ้องพ่อ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ฟ้องบุพการี รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ทายาทแย่งสิทธิการครอบครอง รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ไม่เจตนาจะปิดบัง รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัว รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ยึดที่ดินแทนค่าจัดการศพ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ลูกตัดแม่ออกจากกองมรดก รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สมรส - หย่า  
เบี้ยวขันหมาก คนข้างศาล
สัญญาหมั้น คนข้างศาล
สามีบอกล้างสัญญาระหว่างสมรส รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
หนึ่งในร้อย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
เธอชื่อปรารถนา รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ทะเบียนสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ทะเบียนสมรส มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
สัญญาให้จดทะเบียนสมรส รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ความสำคัญของทะเบียนสมรส (1) สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ความสำคัญของทะเบียนสมรส (2) สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ความสำคัญของทะเบียนสมรส (3) สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ความสำคัญของทะเบียนสมรส (4) สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ความสำคัญของทะเบียนสมรส (5) สุกัญญา รัตนนาคินทร์
การสมรสของผู้เยาว์ สุกัญญา รัตนนาคินทร์
การสมรสของผู้เยาว์ พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
อะไรกัน รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สมรสอย่างไรถึงเป็น โมฆะ ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
สมรสเป็นโมฆะหาได้ไม่ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สมรสซ้อน สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สมรสซ้อน [2] สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สมรสซ้อน [3] สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สมรสซ้อนซ่อนภริยา รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ล้างไม่ออก [สมรสซ้อน] ณรงค์ นิติจันทร์
ฟ้องภริยาคนใหม่ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สมรสซ้อนซ่อนเงื่อน รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สมรสโดยถูกข่มขู่ สุกัญญา รัตนนาคินทร์
บุตรจากสมรสซ้อน สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ข้อตกลงก่อนการสมรส มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
สัญญาก่อนสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สัญญาก่อนสมรส มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
สัญญาระหว่างสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สัญญาระหว่างสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
โอ้...มาลี รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ถอนการสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สามีหาย คนข้างศาล
สามีไม่ยอมหย่า สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ไม่ยอมจดทะเบียนหย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
คู่สมรสแยกกันอยู่ชั่วคราว สุกัญญา รัตนนาคินทร์
วันเริ่มต้นของการหย่า สุกัญญา รัตนนาคินทร์
แต่งได้ 9 วัน ฟ้องหย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ไม่เป็นเหตุให้หย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ไม่มีเหตุให้หย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
หย่าได้แต่หญิงต้องแบ่งสินสมรสให้ชาย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ประพฤติชั่วจึงให้หย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ตกลงหย่าแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ไม่ปฏิเสธถือว่ายอมรับ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ฟ้องขอหย่าหลังหย่าขาด รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ฟ้องหย่าภริยาที่หายไป สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ภริยาถูกทิ้งร้างถูกฟ้องหย่า รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
หญิงหย่าสามีแล้ว จะสมรสใหม่ทำยังไง ข่าวบริการ มติชน
ฟ้องหย่าเป็นคดีอนาถา สุกัญญา รัตนนาคินทร์
อำนาจฟ้องหย่า สุกัญญา รัตนนาคินทร์
จงใจทิ้งร้าง สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ฟ้องสมรสเป็นโมฆะเด็กไม่ใช่ลูก รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างฟ้องหย่า สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ปลอมหนังสือยินยอม สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สินสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
แบ่งสินสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ขอลงชื่อร่วมในสินสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สามีจะได้สมบัติเท่าไร เมื่อฉันตาย มยุรี ภัคดุรงค์
สามีอ้างว่าเงินบำเหน็จคือสินส่วนตัว ดุษฎี สนเทศ
ทรัพย์สินของสามีภริยานอกสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
กรรมสิทธิ์รวมของหญิงไม่จดทะเบียนสมรส สุกัญญา รัตนนาคินทร์
สิทธิในการเลือกคู่ครอง สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ค่าทดแทนจากภริยาใหม่ สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ค่าเลี้ยงชีพ สุกัญญา รัตนนาคินทร์
เมียพม่า คนข้างศาล
เมียต่างด้าว คนข้างศาล
สมรส & หย่าร้าง* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
หนี้สิน-ผัวเมีย  
หนี้สินสามีภริยา สุกัญญา รัตนนาคินทร์
หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนี้สินของคู่สมรสซ้อน สุกัญญา รัตนนาคินทร์
หนี้ตามคำพิพากษา คนข้างศาล
หนี้ของเจ้ามรดก รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินส่วนตัวภริยา รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
มิใช่แปลงหนี้ใหม่ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตาย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
หนี้เกียรติยศ มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
จำนอง คนข้างศาล
จำนองสินสมรส รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ภริยาไม่รู้เห็นจำนองสินสมรส รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
รวมหนี้เพื่อจำนอง ร.ศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
หนี้เงินกู้ของสามีภรรยา สุกัญญา รัตนนาคินทร์
อ้างสิทธิครึ่งหนึ่ง รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สามีกู้ภริยาค้ำประกัน รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สามีค้ำเงินกู้ภริยายินยอม ก็ยุ่งนะซิ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ภริยาขอสิทธิลงชื่อร่วม รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
สามีบอกล้างนิติกรรม รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
15/2/54 โพสต์โดย Annie M
2 จาก 2
เค้าจดทะเบียนรับรองบุตรหรือยัง ถ้ายังไม่ต้องเอากฎหมายไปพูดหรอก ทำอะไรเค้าไม่ใด้ เอามนุษยธรรมไปพูดใด้    แต่ถ้าจดทะเบียนรับรองบุตร หรือจดทะเบียนสมรสถูกต้อง อันนี้กฏหมายถึงจะบังคับว่ามีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตร แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเท่าไหร่ ยังไง ต้องฟ้องให้ศาลสั่งให้จ่ายรายเดือน ถ้าคุยไม่รู้เรื่อง
15/2/54 โพสต์โดย chyp
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เชื่อหรือไม่ ลูกเป็นลูกของแม่ แต่ลูกเป็นลูกของพ่อเพราะกฎหมาย
บิดาชื่ออะไร
ทำไม ลูก ต้องใช้ นามสกุลของพ่อ ด้วยคะ
ช่วยหน่อยครับเรื่องกฎหมาย
การขอปกครองบุตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู