หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติ อำเภอครบุรี
ประวัติศาสตร์ 12/6/54 โพสต์โดย Thecha
คำตอบ
1 จาก 2
อำเภอครบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสิงสาง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว) และอำเภอนาดี (จังหวัดปราจีนบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปักธงชัย
22/6/54 โพสต์โดย สติง
2 จาก 2
ประวัติ อำเภอครบุรี ครับ
26/6/54 โพสต์โดย นาฬิกา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ ซากเมืองเก่าของยะหริ่ง
ประวัติหมู่บ้านสร้างม่วงตำบลหนองสะโนอำเภอบุณฑริก
ประวัติของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ใครรู้มั่ง
ประวัติหมู่บ้าอำเภอสิงหนคร
ประวัติอำเภอบางปะกง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู