หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร
โปรแกรม | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
Computer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)
29/3/51 โพสต์โดย violence
2 จาก 3
ภาษาคอมพิวเตอร์คือ ชุดตัวเลข 0 กับ 1 เป็นรูปแบบของดิจิตอล ที่เครื่องจะอ่านแล้วเข้าใจ
โดยเลขหนึ่งตัวเรียกว่า bit มีค่าแค่ 0 หรือ 1
หลาย ๆ bit รวมกัน เรียกว่า Byte ประกอบด้วย bit 8 bit

ตามความเข้าใจของผมน่ะครับไม่มีอ้างอิง
13/7/52 โพสต์โดย นายอบ
3 จาก 3
Computer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2. ภาษาระดับสูง (High Level Language
12/9/54 โพสต์โดย kyzaมาแล้ว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร
ดิกเยอรมันคืออะไร
ภาษา UNL คืออะไรครับ สามารถหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยที่ไหนครับ
คุณชอบเขียนภาษาอะไรมากที่สุด?
คุณชอบภาษาอะไรที่สุดเพราะอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู