หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติอําเภอวาริชภูมิ
การเดินทาง | ธรณีวิทยา | เขตทัศนียภาพ 1/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
วาริชภูมิ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร โรงเรียนประจำอำเภอ คือ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอวาริชภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอพังโคน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม และอำเภอนิคมน้ำอูน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอส่องดาว
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอวาริชภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วาริชภูมิ  (Waritchaphum)  20 หมู่บ้าน  
2. ปลาโหล  (Pla Lo)  16 หมู่บ้าน  
3. หนองลาด  (Nong Lat)  11 หมู่บ้าน  
4. คำบ่อ  (Kham Bo)  18 หมู่บ้าน  
5. ค้อเขียว  (Kho Khiao)  6 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอวาริชภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวาริชภูมิ
เทศบาลตำบลปลาโหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาโหลทั้งตำบล
เทศบาลตำบลคำบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำบ่อทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองลาดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ (นอกเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ)
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลค้อเขียวทั้งตำบล
1/10/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติของอําเภอบ้านโป่งโดยวีการทาง
จ.อุบลราชธานี มีกี่อําเภอ
ปลัดอําเภอมีหน้าที่อะไร
อําเภอในจังหวัดนครนายกมีกี่อำเภอ
จังหวัดนนทบุรีมีกี่อำเภอ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู