หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืออะไร
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีหลายอย่าง ในที่นี้ จะกล่าวถึง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) ซึ่งเป็นศาสตร์ด้าน biotechnology สาขาหนึ่ง โดยนำเซลล์เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญของพืชมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ (synthetic medium) ในสภาพปราศจากเชื้อ (aseptic condition) ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง และความชื้นเป็นต้น
28/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 2
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคืออะไร หาคำตอบได้ที่ http://www.thaibiotech.info/what-is-plant-tissue-culture.php
7/9/52 โพสต์โดย ThaibiotechInfo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงต้องทำในบริเวณที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม
เนื้อเยื่อเจริญพบที่ไหน
การจัดเรียงตัวเนื้อเยื่อลำเลียง
อยากทราบแหล่งจำหน่ายกล้วยน้ำว้าพันธุ์ มะลิอ่องแบบเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผักไร้สารพิษ คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู