หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อาเซียน คือ อะไร ประวัติ อาเซียน
สังคมศาสตร์ | เกมส์วางแผน 11/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian Nations – ASEAN

1.ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
       สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ณ กรุงเทพฯ เป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความมั่นคงทางการเมือง การเจริญเติบโตทางการค้าและทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนาทางสังคมของประเทศสมาชิก เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรกเริ่ม อาเซียนประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาภายหลังยุคสงครามเย็น อาเซียนได้พยายามสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนประเทศสมาชิกให้เป็น 10 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มด้วยการเป็นประเทศสมาชิกของประเทศบรูไนในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ต่อมาเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ลาวและพม่าในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) และกัมพูชา ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) อาเซียนมีประชากรกว่า 500 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร

       การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดย มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area- AFTA) และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) อาเซียนได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยได้มีการแถลงแนวทางในอนาคตของอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) จัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน(ASEAN Finance Ministers Meeting - AFMM) รวมทั้ง ริเริ่มความร่วมมือในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก (ASEAN Surveillance Process) และความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้แถลงแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action) ซึ่งประกอบด้วย 11 แผนงาน รวมทั้ง อนุมัติแผนดำเนินการด้านการเงินการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Work Programme 1999 – 2003) และแบ่งสรรหน้าที่ให้ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ


2.ประวัติความสัมพันธ์กับไทย
       ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของอาเซียน และมีหน้าที่รับผิดชอบข้อ 6 ภายใต้แผนการดำเนินการด้านการเงินการคลังอาเซียน คือ การเปิดเสรีและความร่วมมือ (Liberalization and Coordination) ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเปิดเสรีบัญชีเงินทุนอย่างเป็นระเบียบ การส่งเสริมการเปิดเสรีการบริการภาคการเงิน และการส่งเสริมการเจรจาการเปิดเสรีการบริการภาคการเงินภายใต้กรอบการตกลงอาเซียนด้านการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services)

ที่มา
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ASEAN
11/9/53 โพสต์โดย kerochang
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มีอาเซียนไปเพื่ออะไร
จะตั้งคำถามอาเซี่ยน 10 ข้อ จะตั้งอะไรดีบ้างครับ
ตอบคำถามนี้ให้ผมหน่อยนะครับ ด่วน!
สมาคมอาเซียนใช้เงินสกุลอะไร
ทำไมคนจีนเลือกมาเรียนในเมืองไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู