หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของการดูหมายถึงอะไร
มารยาทการดู การดูมีกี่ประเภท ศิลปในการดู
ปัญหาคาใจ 6/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
มารยาทในการดู ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ดูด้วยความตั้งใจ ไม่คุยเล่นในขณะที่ดู
2. ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่น
3. เมื่อต้องเดินผ่านผู้อื่นที่กำลังดู ให้เดินอย่างสำรวม และระมัดระวังมิให้กระทบผู้อื่น

เวลาดู
ก็ให้ดูแต่ตา
มืออย่าต้อง
ของจะเสีย

นี่คือการดูอย่างมีมารยาทครับ

ดูอย่างมีศิลป์
ก็คือดูอย่างมองหาความงาม
มิใช่มองแล้วหาที่จะติเขา
ว่าไหม ?
9/8/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การทำisหมายถึงอะไร
เพื่อน ในความหมายของคุณ
ศิลปะร่วมสมัยคืออะไร ความหมาย ลักษณะเด่น ความเป็นมา
การแนะนำสถานที่ต่างๆ หมายถึง
การพัฒนาสังคม หมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู