หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
protocol มีกี่ชนิด
เน็ตเวิร์ก | คอมพิวเตอร์ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
โปรโตคอลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่มากมาย การเลือกใช้โปรโตคอลขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่
ประยุกต์ใช้บนเครือข่าย โปรโตคอลที่เหมาะสมกับงานจะทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
บำรุงรักษาง่าย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ตัวอย่างโปรโตคอลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน
1. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) เป็นโปรโตคอลที่
เหมาะสำหรับระบบ เครือข่ายขนาดเล็ก เนื่องจากโปรโตคอลนี้ใช้วิธีกระจายสัญญาณไปทั่วทั้งเครือข่าย
ไม่สามารถหาเส้นทาง (route) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอข้อมูลได้ ข้อดีของโปรโตคอลนี้คือ การ
ติดตั้งซอฟต์แวร์เครือข่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. IPX/SPX (Internet Packet Exchange) เป็นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาเพื่อนำไปใช้กับระบบเครือข่ายของ Netware โปรโตคอลนี้มีความสามารถในการหาเส้นทางได้ แต่
ก็ไม่ดีเท่ากับ TCP/IP ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กถึงระดับกลางเท่านั้น ปัจจุบัน
Netwareได้พัฒนาความสามารถจนสามารถรองรับเครือข่ายขนาดใหญ่ และมีโปรโตคอลให้เลือกใช้
หลากหลายขึ้น
3. TCP/IP (Transfer Control Protocol/ Internet Protocol) เป็น
โปรโตคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายขนาดใหญ่และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมี
ความสามารถในการค้นหาเส้นทางไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอข้อมูล จึงถูกใช้เป็นโปรโตคอลหลัก
ใ น เ ค รือ ข่า ย อิน เ ท อ ร์เ น็ต ข้อ เ สีย ข อ ง
โปรโตคอลนี้ คือ ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP การกำหนด IP Address
อีกทั้งจะต้องมีการปรับแต่งค่าต่าง ๆ หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์เครือข่าย
27/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใช้โทรศัพท์ กัน เครื่องละกี่ปีครับ
เปลี่ยนแบตไอโฟน 3g กี่บาทและที่ไหน
spring wi-fi router สามารถ แชร์ ได้กี่เครื่อง
Package iPhone กี่ MB ดี
ตัวคุณเองมีอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเล่นใน กูรู กี่อย่าง อะไรบ้างครับ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู