หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครก็็็็ได้ช่วยหาความหมายและประโยชน์ของพุทธคุณ ให้หน่อย! ด่วน!!!
ตามนั้นเลย
การบ้าน 20/6/53 โพสต์โดย บุรุษสุดหล่อ
คำตอบ
1 จาก 1
พุทธคุณ

หมายถึง

คุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ, คำว่า คุณ มี ๒ ความหมาย คือ คุณความดี หมายถึงความดีของท่าน กับคุณประโยชน์ หมายถึงอุปการะที่ท่านมีต่อเรา, คำว่า พุทธคุณ ก็อาจหมายถึงทั้ง ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง, ส่วนความดีของพระพุทธเจ้า นั้นมี ๙ ประการ เรียกว่า พระพุทธคุณ ๙ หรือนวหรคุณ คือ ๑. อรหัง เป็นผู้สิ้นกิเลส ไม่มีความคิดร้ายใดๆ ในพระทัยเลย ๒. สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมอย่างถูกต้องด้วยพระองค์เอง ๓. วิชชาจรณสัมปันโน ทรงพร้อมด้วยความรู้พิเศษ ๘ ประการ ทั้งมีความประพฤติดีครบ ๑๕ อย่าง ๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว คือเสด็จไปยังแห่งใดก็มีแต่ทรงทำสิริมงคลแก่มหาชนไม่เบียดเบียนใคร ๕. โลกวิทู ทรงรู้แจ้งโลก คือ ทรงรู้จักโลกเป็นอย่างดี ๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ ทรงสามารถฝึกอบรมคนที่ควรฝึกได้ดีเยี่ยม ๗. สัตถา เทวมนุสสานัง ทรงเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดา ๘. พุทโธ เป็นผู้เบิกบานแล้ว ทรงถึงซึ่งความสุขสุดยอดแล้ว ไม่มีทุกข์ ๙. ภควา ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมคือทรงสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการหยิบยื่นธรรมให้แก่บุคคลต่างเพศ ต่างวัย และต่างนิสัยใจคอ

ประโยชน์ของพุทธคุณ

เมื่อเราสวดพุทธคุณคราใด จะได้ประโยชน์  คือ

1.ทำให้จิตสงบ
2.การเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั้นบังเกิดคำว่า บุญ  ไม่ว่าด้วยภาษาอะไรก็ตาม แม้จะรู้ความหมายของการสรรเสริญ  หรือไม่ก็ตามแต่การรู้ความหมายนั้นทำให้น้อมใจเพื่อการบูชาได้ดีกว่า
3.การสวดนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ เทวดา อาจจะมาร่วมฟังแล้วกล่าว   อนุโมทนา และให้ความเอ็นดูเราช่วยเราในบางเรื่องที่ไม่เกินความ    สามารถของท่านเหล่านั้น แต่อย่างหวังเป็นที่เพิ่งนะครับเพราะใครก็ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้ดีเท่าตัวเองนะครับ
4.ด้วยอำนาจบุญดังกล่าวย่อมรักษาคนที่ปกฺบัติเป็นเรื่องธรรมดา
วิเคราะห์ด้วยปัญญา..............ตอบมาด้วยใจ
20/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เครื่องราง ของขลัง เป็นทางพุทธคุณ ไม่มีวันเสืยมเสียใช่ป่าวค้าบ
หนุมาน 8 กร มีพุทธคุณ อะไรบ้าง
ข้อใดเป็นลำดับการเเสวงหาความรุ้ของพระพุทธเจ้า
ใครหาความพอในชีวิตได้แล้วมั้งครับ
ไปทำอะไรที่อินเดีย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู