หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างไร
ปัญหาคาใจ 8/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่อง
จักรสานต่าง ๆ ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่พืชผัก ผลไม้ อาหาร หรือสิ่งของอื่น ๆ
เครื่องปั้นดินเผา ไม้กวาด ภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ เช่น การทำร่มบ่อสร้าง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ การทอผ้าล้านนา ที่จังหวัดเชียงราย การแกะสลักไม้ ที่จังหวัดลำปาง
8/1/55 โพสต์โดย Nai Surathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยนี่ สุดยอดจริงๆ นับถือครับ
ภาคกลาง+ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอะไรบ้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือมีอะไรบ้าง
เยาวชนคนรุ่นใหม่มีบทบาทในภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู