หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทคัดย่องานวิจัยเกี่่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ความพึงพอใจของครูประถมและมัธยมที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ  จะนำไปเขียนอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ่
รายงาน | วิทยานิพนธ์ 9/10/53 โพสต์โดย oiyn
คำตอบ
1 จาก 1
ลองสืบค้นตามมหาลัยต่างๆหรือที่ๆคุณเรียนอยู่ก็ได้ หรือที่ http://www.thailis.or.th/ หรือ http://twitter.com/thaidc
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจมีให้ค้นหาได้มากพอสมควรค่ะ แต่การอ้างอิงน่าจะใช้สรุปผลการวิจัยที่อยู่ในบทที่ 5 ค่ะ
9/10/53 โพสต์โดย Nanakung
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ
การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร เหมือนกันหรือต่างกันกับการเขียนบทคัดย่ออย่างไร
บทคัดย่อรายงานวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิชาการบริหารเทคโนโลยี เรียนอะไรบ้าง
สำนักวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวกรมวิชาการเกษตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู