หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐสภาคืออะไร
การเมือง | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
รัฐสภา หรือ สภานิติบัญญัติ หมายถึง สภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

รัฐสภา คือสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสองแบบคือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (หนึ่งเขตหนึ่งคน) 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน มีวาระ 4 ปี

วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง (แบบรวมเขตเบอร์เดียว) มีวาระ 6 ปี
30/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 5
รัฐสภาก็คือ

อำนาจนิติบัญญัติ คือ 1 ใน 3 ของอำนาจอธิปไตย
6/3/53 โพสต์โดย Porkaewz
3 จาก 5
ใจงับ
8/7/53 โพสต์โดย คิงเบียร์เองจ้า
4 จาก 5
รัฐสภามีหน้าที่ทำอะไร
2/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ส.ส.คืออะไร
16/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งแรกที่คุณจะทำ คืออะไร?
สภากาแฟ คืออะไร
อภิสิทธิ์บอกให้คนอื่นหยุด(คุณคือใคร?)
เพราะอะไรนักการเมืองของไทยจึงมีนิสัยแย่ๆ
ประชาธิปไตย เป็นอะไรที่ฝืนธรรมชาติ จริงเหรอ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู