หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัย 12/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ผมไม่รู้หลักการนั้นหรอกครับ รู้แต่ว่าความรู้เป็นเหตุให้เกิดความคิดหรือปัญญา ปัญญานำไปสู่ความสามารถ ความสามารถนำไปสู่ความสำเร็จ ตามหลักทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท ๔
ปัญหามันมีอยู่ว่าทำอย่างไรคนจะมีความรู้ดี คิดเป็นและนำไปใช้ได้จริง
12/7/53 โพสต์โดย gutang
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ใครทำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.4 ตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551บ้างทำไง
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง "หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551" "หลักสูตรสถานศึกษา" มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
พอดีผมอยากรู้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษามีอะไรบ้างอะคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู