หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วรรณคดีเอกของไทย ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา
รายงาน | วิทยานิพนธ์ 21/2/54 โพสต์โดย ของขวัญ
คำตอบ
1 จาก 3
การพินิจคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม มี ๔ ประเด็นดังนี้

                 ๑.คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากรสของคำที่ผู้แต่งเลือกใช้ และรสความที่ให้ความหมายกระทบใจผู้อ่าน

                 ๒.คุณค่าด้านเนื้อหา คือ การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้คุณค่าทางปัญญาและความคิดแก่ผู้อ่าน

                 ๓.คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมในอดีตและวรรณกรรมที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย

                 ๔.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ในคุณค่าของชีวิต ได้ความคิดและประสบการณ์จากเรื่องที่อ่าน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต นำไปเป็นแนวปฏิบัติหรือแก้ปัญหารอบ ๆ ตัว
21/2/54 โพสต์โดย มาดูจิ
2 จาก 3
รางวัลไหนคะ
รางวัลรุ่นเก่า ตั้งแต่ ร.๕ จะมี
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เหรียญวชิรญาณ
รางวัลของโบราณคดีสโมสร
รางวัลของวรรณคดีสโมสร (หมายถึงรางวัลนี้ใช่มั้ยคะ  เพราะมีการประกาศยกย่องหนังสือให้เป็นสุดยอดของวรรณคดี)
รางวัลของสมาคมวรรณคดี

ปัจจุบัน  มีการประกาศยกย่องวรรณคดีเอกของชาติอีกครั้งโดย คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ซึ่งเพิงประกาศยกย่องไตรภูมิพระร่วงเป็นสุดยอดวรรณคดีสุโขทัย

ไม่ทราบคุณต้องการข้อมูลตัวไหนคะ
28/2/54 โพสต์โดย ป๊าป้า
3 จาก 3
อยากได้คำจำกัดความของคำว่่า วรรณคดีเอก คะ
11/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณชอบอะไรในรามเกียรติ์บ้าง
วรรณคดีไทย ช่วยหน่อยค้าบ
วรรณคดีคืออะไร
ดอกไม้ในวรรณคดีไทยมีผลอย่างไรในชีวิตประจำวัน
อยากรู้วรรณคดีเรื่องมณีพิชัยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู