หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เห็นกวางย่างเยื้องชําเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญ คือกลอนอะไร
อยากรู้จริงเพราะต้องสอบ
ปัญหาคาใจ 5/5/55 โพสต์โดย kenijisang
คำตอบ
1 จาก 1
เป็นกาพย์(ฉบัง๑๖)ครับ
๏ ขึ้นกงจงจำสำคัญ                     ทั้งกนปนกัน            
รำพรรณ์มิ่งไม้ในดง
                 
๏ ไกรกร่างยางยูงสูงระหง              ตลิงปลิงปริงประยง            
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
                 
๏ มะม่วงพลวงพลองช้องนาง           หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง            
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน
                 
๏ เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน       เหมือนอย่างนางเชิญ            
พระแสงสำอางข้างเคียง
                 
๏ เขาสูงฝูงหงษ์ลงเรียง                 เริงร้องซ้องเสียง            
สำเนียงน่าฟังวังเวง
                 
๏ กลางไพรไก่ขันบันเลง                 ฟังเสียงเพียงเพลง            
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
                 
๏ ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง            เพียงฆ้องกลองระฆัง            
แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง
                 
๏ กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง        พระยาลอคลอเคียง            
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
                 
๏ ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง            เพลินฟังวังเวง            
อีเก้งเริงร้องลองเชิง

๏ ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง                 คางแข็งแรงเริง            
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
                 
๏ ป่าสูงยูงยางช้างโขลง                อึงคะนึงผึงโผง            
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไปฯ
5/5/55 โพสต์โดย phetchnamaek
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สารเลืองแสงทําด้วยตัวเอง
ขายของชําดีไหม
วิธีการปักชํา
กําไรจากการขายของชํา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู