หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
การศึกษา 27/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
การทำบัตรประชาชน
การเสียภาษีอากร
กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์
27/11/54 โพสต์โดย TK333
2 จาก 2
ถ้าอยากได้คำตอบแบบจริงจังคือ กฎหมายทุกฉบับที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรไทยครับ เพราะ นักเรียนก็คือ คน คือประชาชนที่อยู่ในประเทศ ดังนั้น ตั้งแต่หลักประกันสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติถึงสิทธิในทางแพ่ง และประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติไว้ถึงฐานความผิดต่างๆ รวมไปถึง พรบ ต่างๆนาๆ มันเกี่ยวกับ นักเรียนหมดแหละครับ

คำตอบสั้นๆของคำถามคือ กฎหมายทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้
6/12/54 โพสต์โดย hitokaji
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดว่า "กฎหมายลักษณะวิชาใด" ยากที่สุดในการเรียน ป.ตรี มหาวิทยาลัย ...
ท่านคิดว่าวิธีแก้ปัญหา "นักเรียนตีกัน" จะทำโดยวิธีใด
ใครเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน IEOบ้าง
เจ้าพนักงานมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร
ศาสนาพุทธเกี่ยวข้องอย่างไรต่อนักเรียน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู