หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบ อานิสงค์ของการ แผ่เมตตา ค่ะ ?
ความรู้สึก | ธรรมะ 25/5/56 โพสต์โดย บัณ
คำตอบ
1 จาก 6
ไม่มีเวรกรรมกับใครครับ...ทั้งสามโลกได้รับผลของการแผ่เมตตา

จิตใจอ่อนโยน...เมตตามหานิยม...ศัตรูแพ้ภัยตนเอง...มีแต่คนรักคนหลง

ครับผม
25/5/56 โพสต์โดย Incorrigible
2 จาก 6
อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
ดูก่อน.. ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลน้อม
ไว้ภายในแล้ว  เจริญแล้ว  ทำให้มาก
แล้ว  ทำให้เป็นดุจยาน  ทำให้เป็นที่ตั้ง
ให้ตั้งมั่นโดยลำดับ  สั่งสมดีแล้ว
ปรารภดีแล้ว.. พึงหวังอานิสงส์ 11
ประการด้วยกันคือ
1. เวลาหลับ ย่อมหลับเป็นสุข
2. เวลาตื่น ย่อมตื่นเป็นสุข
3. เวลาฝัน  ย่อมไม่ฝันร้าย
4. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
5. ย่อมเป็นที่รักของอมุษย์ทั้งหลาย
6. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา
7. ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ย่อม
ไม่อาจกล้ำกลายได้
8. จิตย่อมตั้งมั่นได้โดยรวดเร็ว
9. สีหน้าย่อมผ่องใส
10.ไม่เป็นผู้ที่ตายด้วยความลุ่มหลง
11.เมื่อไม่บรรลุมรรคผลข้อใดข้อหนึ่ง (
โสดาบัน, สกทาคามี, อนาคามี,อรหันต์)
เมื่อตายไป ย่อมเป็นผู้ไม่ตกต่ำ
จะถือกำเนิดในพรหมโลก
25/5/56 โพสต์โดย Fisk
3 จาก 6
ขอให้ใจบริสุทธิ์และมีเจตนาดีจริงๆ ก็ได้รับอนิสงค์ .. โดยที่คุณไม่ต้องแผ่เมตตาแล้วค่ะ

แต่ถ้าแค่พูดเฉยๆ โดยไม่มีใจร่วม หรือไม่จริงใจจะทำ .. มันจะได้ในตรงกันข้ามค่ะ
25/5/56 โพสต์โดย ใบกระวาน
4 จาก 6
ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรม หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร
25/5/56 โพสต์โดย สุขล้นฟ้า
5 จาก 6
อานิสงส์ของการแผ่เมตตามี ๑๑ ประการ คือ
    ๑. หลับเป็นสุข
    ๒. ตื่นเป็นสุข
    ๓. ไม่ฝันร้าย
    ๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
    ๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
    ๖. เทวดาย่อมรักษา
    ๗. ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่ล่วงเกิน
    ๘. จิตได้สมาธิเร็ว
    ๙. สีหน้าผ่องใส
    ๑๐. ไม่หลงตาย
    ๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุ ธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง
ตามนั้นเลย   จ้า
25/5/56 โพสต์โดย Lextoyo
6 จาก 6
ที่สำคัญคือใจเราไม่ไปผูกเวรกับใคร ขึ้นชื่อว่าศัตรูย่อมไม่มีครับ เหมือนเอาของเย็นไปดับของร้อน
26/5/56 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การหลอก หรือโกหกให้คนอื่นทำดี เป็นบาป หรือ มีอานิสงฆ์หรือไม่
การทำบุญให้สัตว์ที่เสียชีวิตแล้ว (แมว) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ ทำเหมือนคนหรือเปล่าคะ หรือต้องทำยังไงบ้างคะ
อานิสงฆ์แห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
การลาจาก.....T_T"
สังขารขันธ์คือจิตที่พาเราไปคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมครับ อาสวะที่แฝงอยู่ในสังขารขันธ์คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู