หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาคอีสานตอนบนมีจังหวัดอะไรบ้าง
พาณิชย์ | บริษัทไอที 6/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 17
ภาคอีสานตอนบน :  กาฬสินธ์, ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เลย

ภาคอีสานตอนล่าง : ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี

(แบ่งตามที่ตั้ง ภาคอีสานตอนบนตั้งอยู่บนแอ่งสกลนคร  ส่วนภาคอีสานตอนล่างตั้งอยู่บนแอ่งโคราช)
6/2/54 โพสต์โดย สติง
2 จาก 17
กาฬสินธุ์ เขียนผิด เขียนแบบเรา
4/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 17
นอกจากนี้ภาคอีสานยังสามารถแบ่งภูมิภาคเป็น
อีสานเหนือ : อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
อีสานตะวันออก : อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ
อีสานกลาง : ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
อีสานตะวันตก : นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย
อีสานใต้ : บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
10/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 17
วัฒนธรรมอีสานไต้มีเพียงสุรินทร์-บรีรัมย์-และศรีสะเกษเท่านั้น  และศรีสะเกษ65%พูดลาวแบบศรีสะเกษ  คนอุบลฯแท้ๆ100%พูดภาษาอีสานลาวทีเพราะที่สุดถูกต้องที่สุดในกลุ่มอีสานลาว  ถ้าอิสานไต้หมายถึงคนที่พูดเขมร+เพลงกันตรึม แบบนี้มันต้องแยกอุบลฯออกมาเป็นอีสานตะวันออก**อย่าเหมารวมเราแบบมั่วๆ ขอเป็นในสิ่งที่เราเป็นอย่าคิดมองว่าลาวเป็นเขมร มีคนส่วนน้อยพูดส่วย พูดเขมร ที่อยู่ตามแนวชายแดน แต่กลับเหมารวมคนส่วนใหญ่  คำว่าวัฒนธรรมอีสานไต้ทำร้ายชาวอุบลฯแบบไม่ตั้งใจ  ถ้าเช่นนั้นคนเหนือก็เป็นกะเหรี่ยงคอยาวทั้งหมดใช่ใหม  คนไต้ก็เป็นพวกเงาะป่าซาไก ทั้งหมดไช่ใหม  เกิดเป็นคนอุบลฯนั้นแสนภูมิใจแต่กลับถูกเงาของอีสานไต้บดบัง  ขอให้พี่น้องชาวอุบลฯออกมาช่วยกันแสดงความเป็นอุบลฯที่แท้จริงให้คนทั้งประเทศได้รู้ ตามวิทีการส่วนตัวของท่านเพราะขณะนี้ มันเกิดความเข้าใจผิดเกินกว่าคนในจังหวัดจะรับรู้ ต้องออกมาต่างจังหวัดแล้วจะเห็นว่าเขามองอุบลฯอย่างไร บางทีท่านอาจเจ็บปวดกว่าที่ผมเป็นอยู่ก็ได้  ผมไม่รู้ว่าใครจะเห็นบทความของผมบ้าง  ถ้าบังเอิญเป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งการมาอ่านเจอก็ขอให้ท่านช่วยกรุณา
1.แยกอุบลฯเป็นอิสานตะวันออก  
2.ยกเลิกการเหมารวมอิสานไต้(วัฒนธรรมอิสานไต้)
3.ยกเลิกการแบ่งอิสานเหนืออิสานไต้
ร้อยเอ็ดเป็นอิสานเหนือแต่มีเขมรเยอะกว่าไต้ครับนั่นก็ถูกเหมารวมเป็นลาวเช่นกัน
10/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 17
เพื่อความเป็นธรรม ต้องเอา สารคาม กับร้อยเอ็ดมาเป็นอีสานไต้ด้วยจะได้เข้าใจความรู้สึกของชาวอุบลฯ ว่า*ลาว*ถูก(เหมารวมเป็นเขมร)มันรู้สึกยังไงเห็นดูถูกบิดเบือนกันจังพวกเดียวกันแท้ๆ นี่จะบอกให้นะ คนอุบลฯเขามีเกลือ บักเขือ  เสีอ  เรือ แต่คน  ร้อยเอ็ด  สารคาม  เขามี   เกีย  มักเขีย   เสีย   เรีย   *ถามต่อว่าไผเว้ามวนกว่ากัน*0
ถ้าท่านเหมารวมเอาว่าอีสานเหนือเป็นหมอลำ พิณ แคน ถ้าอิสานไต้เหมารวมเป็น กันตรึม แล้วแบบนี้อุบลฯบ้านผมจะทำยังไงดีครับ   เพราะอุบลฯเว้าลาว กินข้าวเหนียวฟังหมอลำ เหมือนอีสานเหนือแต่ถูกยัดเยียด เป็นอีสานไต้ มันไม่ถาม ครูสลา  แม่บานเย็น  ต่าย  อรทัย มด อุบลมณี ว่าพูดภาษาอะไร(หยุดเหมารวมอีสานไต้)
24/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 17
ดูตามแผนที่แล้ว มองตามขวางซิครับตรงกันเป็นแถวเดียวเลยครับ  

ภาคอีสานตอนล่าง : ชัยภูมิ, ขอนแก่น   สารคาม   ร้อยเอ็ด   ยโสธร,อำนาจเจริญ  (ลาว อุบลราชธานีตอนบน)
(ไทยโคราชนครราชสีมา), บุรีรัมย์,  สุรินทร์, ศรีสะเกษ,  (ลาว อุบลราชธานีตอนล่าง)
6/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 17
อีสานไต้คือ           ขอนแก่น,มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์(อีสานเขมร)
อีสานตะวันออก :     อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ  นครพนม(กลุ่มอีสานลาว*ติดชายแดนลาว)
อีสานเหนือ : อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ (กลุ่มลาวเล็กตัวดำหน้าเหลี่ยม)
11/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 17
ไทยอีสาน(ลาวตะวันตก)สามารถแบ่งภูมิภาคเป็น
    อุดรธานีเมืองหลวงอีสานเหนือ : อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม บึงกาฬ(ลาว+จีน+เเจว)
     อุบลราชธานีเมืองหลวง อีสานตะวันออก : อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ(ลาว+จีน+เเจว)

     ขอนแก่นเมืองหลวง อีสานกลาง : ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์(ลาว+จีน+เขมรร้อยเอ็ด)
    นครราชสีมาเมืองหลวง  อีสานตะวันตก : นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย(ไทยโคราช+ลาว+จีน)
    สุรินทร์เมืองหลวง อีสานใต้ :(ไทย+ลาว+จีน10%+(เขมรสุริน+บุรีรัม50%)+ลาวสีเกษ+จีน30%+เขมร10%)

ดูตามแผนที่แล้ว มองตามขวางซิครับตรงกันเป็นแถวเดียวเลยครับ  
ภาคอีสานตอนล่าง : ชัยภูมิ, ขอนแก่น   สารคาม   ร้อยเอ็ด   ยโสธร,อำนาจเจริญ  (ลาว อุบลราชธานีเหนือ)
(ไทยโคราชนครราชสีมา), บุรีรัมย์,  สุรินทร์, ศรีสะเกษ,  (ลาว อุบลราชธานีไต้)
อุบลฯอีสานภาษาลาวทีเพราะทีสุดในประเทศ(ความจริงของโลก)
11/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 17
ยกเลิกอีสานเหนือ อีสานไต้ ตั้งใหม่เป็นอีสานตะวันออกอีสานตะวันตก ดังนี้

อีสานตะวันออก ,หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร,,สกลนคร, กาฬสินธ์ ยโสธร,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ,(อุบลราชธานี)

อีสานตะวันตก  ชัยภูมิ,เลย นครราชสีมา( บุรีรัมย์,สุรินทร์ ร้อยเอ็ด) มหาสารคาม ขอนแก่น  หนองบัวลำภู (อุดรธานี)

แบบนี้อุดรและเพื่อนจะถูกเหมารวมกับสุรินบุรีรัมโดยอัตโนมัติ(วัฒนธรรมอีสานตะวันตกคือเเพลงกันตรึม)(อีสานตะวันออกคือหมอลำพินแคน)555
11/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 17
ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นมีการแสดงอย่างชัดเจนในบางกรณี มีข้อแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ระหว่างคนพูดจากเมืองพนมเปญ (เมืองหลวง) และเมืองพระตะบองในชนบท โดยภาษาเขมรจะแบ่งเป็นภาษาถิ่นได้ 5 ถิ่น ได้แก่
1.สำเนียงพระตะบอง พูดทางแถบภาคเหนือของประเทศกัมพูชา
2.สำเนียงพนมเปญ เป็นสำเนียงกลางของกัมพูชาเช่นเดียวกับสำเนียงกรุงเทพฯของ  ไทย โดยจะพูดในพนมเปญและจังหวัดโดยรอบเท่านั้น
3.สำเนียงเขมรบน หรือสำเนียงเขมรสุรินทร์ พูดโดยชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้น และ(บางหมู่บ้านที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลฯ)
ชาวอบลฯ95%ภาษาถิ่นลาว ส่านใหญ่เชื้อสาย(ไต-ลาว)+เวียดนาม+จีนลักษณะของคนพื้นที่ในเมืองอุบลฯจึงมีหน้าตาผิวพรรณดีรูปร่างสูงใหญ่ ต่างจากคนอีสานทั่วไป
4.สำเนียงแขมรกรอม หรือภาษาเขมรถิ่นใต้ พูดโดยชาวเขมรที่อาศัยแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนาม
14/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 17
ส่วนในประเทศลาว นอกจากสำเนียงถิ่นใหญ่แล้วยังมีสำเนียงถิ่นย่อย แตกออกไปจากสำเนียงใหญ่ทั้ง 5 สำเนียง ออกไปอีกหลายสำเนียงย่อย เช่น ภาษาลาวใต้ถิ่นสาละวัน ภาษาลาวกลางถิ่นสะหวันนะเขด สำเนียงย่อยถิ่นเมืองอาดสะพังทอง ภาษาเวียงจันทน์ถิ่นเมืองปากงึม ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้พูดภาษาลาวใต้ ถิ่นจำปาสัก ในจังหวัด พระวิหาร สตึงแตรง และรัตนคีรีของประเทศกัมพูชาด้วย
20/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 17
อีสานไต้2(อีสานตะวันออก)จังหวัดอุบลฯติดกับสปป.ลาวทั้งทางบกและทางน้ำ 361กม ทีศไต้(อำเภอน้ำยืน)ติดกับกัมพูชา 62กม.จังหวัดพระวิหาร(พูดภาษาลาวไต้)ฝั่งตะวันตกของอุบลฯติดกับ(ลาวศรีสะเกษ)นั่นเท่ากับว่าอุบลฯเมืองหมอลำ100%คนทีแบ่งอีสานเหนือขอีสานไต้ แบ่งทำไม ทำให้อุบลฯถูกบิดเบือนภาพลักษณ์(เขมรที่เข้ามาทำงานในไทยก้อชอบแอบอ้างตัวว่าเป็นคนอุบลฯ คนต่างจังหวัดก้อหลงเชื่อเพราะแค่คำว่าอีสานไต้  ถามอีกทีวาคุณแบ่งทำไมมันมีประโยชน์ตรงใหน มีแต่ทำร้ายชาวอุบลฯส่านใหญ่ที่พูดลาวแต่ถูกมองเป็นเขมรแล้วคนที่อยู่ในจังหวัดไม่เคยรู้ตัวเลยว่าคนต่างจังหวัดเขาเหมารวมอีสานไต้เป็นอะไร ได้แต่นั่งภูมใจในเชื้อชาติเผ่าพันธ์อยู่ที่บ้าน ผมขอเรียกร้องให้ชาวอุบลฯเอาพิณ+แคน+หมอลำออกมาประกาศความจริงของอุบลฯให้คนทั้งชาติรับรู้ว่านี่คือวัฒนธรรมอีสานไต้ที่แท้จริง  **นี่ไมใช่การดูถูกเขมรแต่เป็นการปกป้องภาพแห่งความจรีงของชาวอุบลฯ**เหลนชั่งแคนแดนอุบลฯ**
21/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 17
อีสานไต้แบบอุบลฯ
นักร้อง/นักดนตรี
นักการศึกษา นักศิลปวัฒนธรรม และศิลปิน
• ดร.ปรีชา พิณทอง
• นายคำหมา แสงงาม - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก) พ.ศ. 2529
• นายบำเพ็ญ ณ อุบล
• นายสมชัย กตัญญูตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
• นายทองใส ทับถนน - ศิลปินครูพิณเมืองอุบลราชธานี
• นายทองมาก จันทะลือ (หมอลำถูทา) - ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2529 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานี 1 สมัย
• หมอลำเคน ดาเหลา (เคนฮุด) - ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2534
• ฉวีวรรณ ดำเนิน (ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีหมอลำ) - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2536
• นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2540
• นางคำปุ่น ฟุ้งสุข - หมอลำหญิงอาวุโสชื่อดัง
• นายทองคำ เพ็งดี (ฉายา นกกาเหว่า) - หมอลำชายชื่อดัง
• นายสมาน หงษา - หมอลำชื่อดัง คณะเพชรเสียงทอง
• นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นพดล ดวงพร) - คณะเพชรพิณทอง
• นายมนัส สุขสาย
• พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา พลังศิลป์ถิ่นนักปราชญ์ - สร้างภาพยนตร์ กำกับภาพยนตร์ อ.ศรีเมืองใหม่
• นายสลา คุณวุฒิ - นักแต่งเพลงชื่อดัง
• นางบานเย็น รากแก่น - หมอลำหญิงชื่อดัง และได้รับการขนานนามว่า "ราชินีหมอลำ"
• ป.ฉลาดน้อย (ฉลาด ส่งเสริม) - หมอลำชื่อดังและศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2548
• อังคนางค์ คุณไชย - หมอลำชื่อดัง เจ้าของผลงาน เพลงสาวอุบลรอรัก อีสานลำเพลิน และศิลปินพื้นบ้าน สาขา ศิลปะการแสดง
• สุรสีห์ ผาธรรม - ผู้กำกับภาพยนตร์
• วิเศษ เวณิกา - ศิลปินนักร้อง
• นคร พงษ์ภาพ - นักแต่งเพลงอาวุโส
• รจนา เพชรกัณหา - นางแบบโฆษณา
• ชรัมย์ เทพชัย - ศิลปินนักร้อง ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2519 จากบทเพลง "รักเหมือนเหล็กไหล"
• นายรักพงษ์ คำพีระ - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา คุณธรรมและจริยธรรม - นักศึกษารางวัลพระราชทาน
• กิตติศักดิ์ โคตรคำ - ศิลปินมือกลองวงโลโซ
• พีรฉัตร จิตรมาส - ศิลปินนักร้องวง Subtention
• คำพูน บุญทวี - ศิลปินแห่งชาติ ผู้แต่งหนังสือ "ลูกอีสาน"
• เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล คว้าแชมป์นักกีตาร์คลาสสิคดีกรีระดับนานาชาติ ระดับโลกคนแรกของไทย
เพลงลูกกรุง, ลูกทุ่ง และ เพื่อชีวิต
• ต่าย อรทัย (นางสาวอรทัย ดาบคำ) - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
• เอกพล มนต์ตระการ - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
• เทพพร เพชรอุบล ศิลปินนักร้องและนักประพันธ์เพลงลูกทุ่ง หมอลำ
• ดอกอ้อ ทุ่งทอง (นางสาวบุปผา บุญมี) - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
• ก้านตอง ทุ่งเงิน (นางสาวพิยะดา บุญมี) - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
• จั๊กจั่น วันวิสา (นางสาวสุดา บุญมานัด) - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
• บุญตา เมืองใหม่ - นักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ มีชื่อเสียงจากบทเพลง "คนดีที่อ้ายบ่ฮัก" อ.ศรีเมืองใหม่
• มด อุบลมณี - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
• สนธิ สมมาตร - ศิลปินนักร้อง
• ศักดา คำพิมูล - ศิลปินนักร้องค่ายชัวร์ออดิโอ
• หงษ์ทอง หงษา - นักร้องหมอลำซิ่ง ค่ายท็อปไลน์ มิวซิค จำกัด
• เฉลิมพล มาลาคำ - นักร้องหมอลำซิ่ง ค่ายท็อปไลน์ มิวซิค จำกัด
• ศักดิ์ศรี ศรีอักษร - ศิลปินนักร้องผู้ขับร้องเพลง"ผู้ใหญ่ลี"
• บอย เขมราฐ - ศิลปินนักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ
• อั้ม นันทิยา (นางสาวนันทิยา ศรีอุบล)- นักแสดง ศิลปินนักร้องสังกัดค่ายชัวร์ออดิโอ
• แมน มณีวรรณ - ศิลปินนักร้อง อาร์ สยาม
• เล็ก รุ่งนภา สุหงษา นักร้อง นักแสดง พิธีกร สังกัดค่ายอาร์ สยาม
• ใหญ่ รุ่งราตรี สุหงษา นักร้อง นักแสดง พิธีกร สังกัดค่ายอาร์ สยาม
23/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 17
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีย่อมเป็นรากฐานอันสำคัญ ที่ ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่อย่างมั่นคง การสืบทอดมรดกทางสังคม การอนุรักษ์ รวม ทั้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่อันควรบางประการของรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมใน สภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน เป็นความสุขุมรอบคอบในการใช้ปัญญาเพื่อแสดง เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของกลุ่มชนในแต่ละภูมิภาค ดนตรีและการละเล่นในแถบ อีสานตอนใต้ของประเทศไทยจัดเป็นสิ่งที่ถูกลืมมานานแล้ว อาจจะเป็นเพราะอุปสรรค ทางด้านภาษาหรือการปะทะสังสรรค์ของวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ศิลปะทางด้าน นี้ได้เลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย
ชาวไทยที่มีถิ่นกำเนิดในเขตสามจังหวัด คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ส่วนมากจะพูดภาษาพื้นเมือง ที่เรียกว่า “ภาษาเขมรสูง” ในจังหวัดสุรินทร์มีมากที่สุด ประมาณร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร ส่วนอีกสองจังหวัด มีจำนวนรองลงมา คือ ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ ภาษาเขมรสูงกับภาษาเขมรต่ำ (ราชอาณาจักรกัมพูชา) มีลักษณะแตกต่างกันมาก ทั้งทางด้านสำเนียง ศัพท์ และความหมาย ซึ่งชาวไทยที่ พูดภาษาเขมรสูงในเขตสามจังหวัดดังกล่าว มักจะฟังภาษาเขมรต่ำไม่รู้เรื่อง นอกเสีย จากคนเฒ่าคนแก่ที่เคยไปมาค้าขายกับชาวเขมรต่ำในอดีตเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันก็มีจำนวน น้อยมาก
เพราะเหตุที่ชาวไทยอีสานในสามจังหวัดดังกล่าวมานี้ มีภาษาพูดที่แตกต่างไป จากชาวอีสานโดยทั่วไป ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งดนตรีและการละเล่นต่างๆ จึงมีความแตกต่างไปจากชาวไทยอีสานโดยทั่วๆ ไป เพื่อเป็นการสะดวกในการกล่าว ถึง และเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยในสามจังหวัดดังกล่าว จึงมีผู้เรียกชาวไทย ทางแถบนี้ว่า “ชาวอีสานใต้”
ชาวไทยในเขตอีสานใต้ หรือชาวอีสานใต้นี้ มีลักษณะทางความสำนึกในเรื่อง ชาติเช่นเดียวกันกับชาวไทยโดยทั่วๆ ไป คือ มีความภูมิใจในเรื่องความเป็นไท และ การถือกำเนิดมาเป็นคนไทย รักความสงบ รักและหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็น ดินแดนในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมีความจงรักภักดีในองค์พระประมุขอย่างสูงสุด
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดินแดนในเขตสามจังหวัดนี้ เคยเป็นเขตที่ อยู่อาศัยของชนชาติขอมมาก่อน (เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว) ต่อมาในปลาย พุทธศตวรรษที่ ๑๗ ขอมเสื่อมอำนาจลง อาณาจักรสุโขทัยเริ่มมีอำนาจขึ้น และสามารถ ครอบครองพื้นที่ในภาคอีสานทั้งหมด รวมทั้งดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษด้วย ขอมจึงต้องถอยร่นข้ามเทือกเขาพนมดงรัก ไปอยู่ใน ดินแดนอันเป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ด้วยเหตุดังกล่าวศิลปะทางด้านต่างๆ ในแถบ อีสานใต้ จึงมีร่องรอยรับทอดมาจากขอมด้วย และรวมทั้งดนตรีและการละเล่นพื้นเมือง จึงมีบางอย่างที่เป็นของตกทอดสืบทอดมาจากขอมแต่เดิม และเป็นของที่ได้รับและ แลกเปลี่ยนกันกับชนชาวเขมรอันเป็นผลพลอยได้จากการไปมาค้าขายกันในภายหลัง (ต่อมาเมอื่ เขมรเปลยี่นแปลงการปกครอง การตดิ ตอ่ กนั และกนั เชน่ นไี้ดห้ ยดุ ชะงกัลง)
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 17
แบ่งอีสานเหนือ อีสานไต้ มันต้องแบ่งตรงกลาง เท่าๆกันครับ มันถึงจะถูกต้อง  เพราะแบบนี้ทำให้อุบลฯถูกเหมารวมทั้งจังหวัด   แต่ สารคาม ติดบุรีรัมย์  ร้อยเอ็ดติดสุรินทร์  กลับรอดตัวไป  อย่างไมน่าเชือ  (ไม่มีการดูถูกเขมร)  เเต่เป็นการปกป้องเผ่าพันธ์อีสานภาษาลาวของมหานครอุบลฯ   หมายถึง คนอุบลฯ100%พูดลาวผิวขาวเหลือง ถ้าจะมีดำบ้างก็คือดำแดดเท่านั้น
3/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 17
จังหวัดที่พูดเขมร คือ  ขอนแก่น +สารคาม ฝั่งที่ติดบุรีรัม ร้อยเอ็ดฝั่งที่ติดสุรินทร์ สีเกษฝั่งที่ติดสุริทร์
26/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 17
มั่ว,,,,กันทั้งนั้น แล้ว  เส้นละติจูด ลองติจูดละ มีไว้ทำไม  คิดเองทั้งนั้น มั่วๆๆๆ  ผิดหมด
21/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครคนภาคไหนบ้างครับ??????
ทำไมน้ำจึงท่วมภาคอีสาน
เมื่อภาคใต้ภาคกลางจมอยู่ใต้น้ำ คุณจะไปอยู่อีสานไหม???
ทำไมพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีใครคิดถึงภาคอีสานเลย
ภาคเหนือตอนบนมีกี่จังหวัด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู