หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติหลวงพ่อเจริญ วัดป่ามะม่วง
ศาสนา | ประวัติศาสตร์ 12/5/54 โพสต์โดย ต้นกล้วย
คำตอบ
1 จาก 11
หลวงพ่อเจริญ ในหนังสือเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้น เรื่องจริงก็คือ "หลวงพ่อจรัญ"
และวัดป่ามะม่วง ในเรื่องจริงก็คือ "วัดอัมพวัน" ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นพระภิกษุชาวไทยในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฏแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) มีนามเดิมว่า จรัญ จรรยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ที่บ้านบางม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนทั้งหมด 10 คนของนายแพ จรรยารักษ์ และนางเจิม (สุขประเสริฐ) จรรยารักษ์

พระอาจารย์จรัญอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2491 ที่วัดพรหมบุรี โดยมีพระพรหมนคราจารย์ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรวิริยคุณ วัดพุทธารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านได้รับฉายาว่า"ฐิตธมฺโม"

ตำแหน่งและสมณศักดิ์

พ.ศ. 2500 - รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2501 - ได้รับสมณศักดิ์ เป็น พระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ฐานานุกรมของพระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2511 - ได้รับสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ "พระครูภาวนาวิสุทธิ์" เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2516 - เลื่อนเป็นพระครู เทียบผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
พ.ศ. 2517 - รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. 2518 - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. 2519 - ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2525 - เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
พ.ศ. 2531 - เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ "พระภาวนาวิสุทธิคุณ"
พ.ศ. 2535 - เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชสุทธิญาณมงคล ศรีพหลนราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. 2541 - ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2542 - ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2544 - เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพสิงหบุราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. 2547 - เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมานุสิฐ พิพัฒน์กิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. 2552 - ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
12/5/54 โพสต์โดย PS_Hope
2 จาก 11
แทบไม่ต้องตอบแล้ว คุณ Ps_hope ตอบไว้หมดแล้ว
หลวงพ่อเองไม่ต้องการให้คนยึดติดว่าเป็นตัวท่าน
ก็เลยอุปโลก ตัวละครขึ้นมาค่ะ แต่จริงๆ ก็เป็นประวัติของหลวงพ่อจรัญ
ทั้งหมด เหตุการณ์ผ่านกรรมแต่ละช่วงก็เป็นตามที่หลวงพ่อเล่าใน
ซีดี สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นั่นแหละค่ะ
12/5/54 โพสต์โดย แก้วใส
3 จาก 11
ขอบคุณที่PS_Hopeที่ให้ความกระจ่าง ครับ
19/12/54 โพสต์โดย ตี๋สุดๆ แล้วก็
4 จาก 11
ฟังแล้วชอบมากเลยค่ะ
5/2/55 โพสต์โดย Kaew4444
5 จาก 11
สาธุ
9/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 11
ฟังแล้วจิตใตสงบมากๆเลยค้ะ มีประโยชน์จริงๆค้ะ(:
4/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 11
ชอบฟังมากๆเลยค่ะรู้สึกดีทุกครั้งค่ะที่ได้ฟัง
19/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 11
เจ๋งมากๆ
5/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 11
ฟังแล้วทำให้จิตสงบและเยือกเย็น ผู้บรรยาย ๆได้ดีมาก เรื่องเล่าแต่ละตอนสอนได้ดีจริงๆ ค่ะ วิทยุ ชุมชนรายการ ลุงเพิ่มคลอง 2 เปิดให้ฟังทุกเช้า 07.30 น ทุกวัน
25/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 11
ผมฟังตอนขับรถไปทำงานทุกวันเลย ทำจิตใจสงบ มีสติ เวลาทำงานมีสมาธิมากขึ้น และผู้บรรยายได้ดีมากเหมือหลวงพ่อตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวเราตลอดเวลา
3/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
ฟังแล้วรู้สึกดีทำให้ไม่ยึดติดสังคมวัตถุมากเกินไปจริงๆครับ ทำให้มนุษย์กลับมาดูแลจิตให้เป็นไปทางธรรมมากขึ้นครับ
7/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ หลวงพ่อเจริญ วัดถ้ำกระบอก
พืชป่า กะพืชบ้าน แล้วก็สัตว์ป่ากะสัตว์เลี้ยงต่างกันยังไงอะครับ
ประวัติ หลวงพ่อม้วน วัดไทร
มะม่วงมีแป้งมากจริงรึเปล่าค่ะ
อร่อยที่สุดเลย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู