หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา คือไรคะ
ธรรมะ 21/1/55 โพสต์โดย ณัฐนันท์ หมวย
คำตอบ
1 จาก 8
ไตรลักษณ์
21/1/55 โพสต์โดย Rakcast
2 จาก 8
อนิจจัง แปลว่า ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทุกขัง แปลว่า สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ โดยทั่วไปหมายถึงสังขาร
อนัตตา แปลว่า ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
มั้งคะ ไม่แน่ใจ
21/1/55 โพสต์โดย หมีพูน้อย
3 จาก 8
เป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งที่พุทธองค์แสดงไว้น่ะ เรียกว่า ไตรลักษณ์
อนิจจัง คือ ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคง เช่น วันนี้เราเห็นดอกไม้สวย แต่พรุ่งนี้มันก็เหี่ยวแล้ว
ทุกขัง คือ ความทุกข์ เช่น เมื่อเห็นดอกไม้เหี่ยวไปแล้ว เราก็เกิดความเสียใจ(ทุกข์) ที่ดอกไม้เหี่ยวไป
อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน เช่น จากนั้นสภาพของดอกไม้นั้นก็เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ย เป็นดิน
21/1/55 โพสต์โดย แก็ม แก็ม
4 จาก 8
สังขารไม่เที่ยง
21/1/55 โพสต์โดย แป๊ป โบโร่
5 จาก 8
ถ้าไปงานศพ ตอนที่ถวายผ้าบังสกุล มัคทายกวัดจะให้เรายกผ้าขึ้น...
แล้วกล่าวตามเขา ว่า.......
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา
แล้วก้เอาผ้าวางทับสายโยงที่อยู่ต้องหน้าพระครับ
ความหมายก็อย่างที่ว่ากันมานะครับ หรือถ้าจะเรียกแบบมาตฐานก็คือ
"ไตรลักษณ์"
( เข้าวัดบ่อย )
21/1/55 โพสต์โดย smilelove
6 จาก 8
อนิจจัง คือ ความปล่อยวางแล้วซึ่งกิเลส การปล่อยวางซึ่งความไม่เที่ยงในตัวตน สิ่งของ ร่างกาย เป้นจุดเริ่มต้นแห่งทางนิพพาน
ทุกขัง คือ การพิจารณาธาตุ 4 ซึ่งเป้นต้นทางแห่งอนิจจัง
อนัตตา คือ ความไม่เทียง ไม่ยั่งยืนของสังขาร สิ่งของ
เมื่อเราปลงธรรม 3 นี้ได้ย่อมมีนิพพานเป็นที่ไป
ดังว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ล้วนคือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป เป็นธรรมดาโลก
21/1/55 โพสต์โดย THE LIGHT OF THE LIFE
7 จาก 8
ลักษณะสามประการของสิ่งทั้งหลาย
22/1/55 โพสต์โดย ตาย 26 เมษา
8 จาก 8
ธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะมีลักษณะร่วมเหมือนกันอยู่ ๓ ประการ เรียกภาษาบาลีว่า ไตรลักษณ์ แปลว่า ลักษณะร่วมกัน ๓ ประการ ภาษาฝรั่งเรียกว่า Three common behavior

ลักษณะที่ว่าคือ ปกติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เรียกว่า อนิจจลักษณะ และการที่มันต้องแปลเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ทำให้ลักษณะที่เราเห็นอยู่เป็นเพียงลักษณะที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า จากสภาะที่เราเห็นอยู่ วันหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนไป เรียกว่า ทุกขลักษณะ และสุดท้าย การที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น ไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมหรือบังคับบัญชาได้ เรียกว่าอนัตตลักษณะ

ลักษณะทั้ง ๓ นี้ ในธรรมชาติไม่มีอะไรรอด ไตรลักษณ์จึงเป็นกฏของธรรมชาติ แปลง่ายๆ ว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นคนเกิดมาก็ต้องหนุามแก่ตาย ข้าวของเครื่องใช้ทำมาใหม่เก่าแล้วก้ต้องแตกสลาย ความจำ ความคิด ความรู้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ฯ หรือพูดง่ายๆ ว่า ถ้ามีการเกิด ก็ต้องมีการแตกสลาย ธรรมชาติทุกๆ สิ่งจึงเกิดมาเพื่อเดินทางไปสู่การแตกสลายทั้งนั้น
22/1/55 โพสต์โดย Darkcoder
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะทำอย่างไรดีหนอที่จะเห็น...อนิจจัง...ทุกขัง...อนัตตา..อย่างทีพระพุทธเจ้าเห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผมคิดว่าคนในอนาคตไม่ได้โง่เกินไปพอที่จะปล่อยให้สิ่่งดีๆ หายไปได้ง่ายๆ
...ปัญญา
โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
การเจริญสติด้วยการพิจารณาอนิจจา ทุกข์ขัง อนัตตา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู