หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก มีความหมายหรือไม่ครับ
เช่น
ตรงไหน บอกเพศ บอกถิ่นฐานที่อยู่ หรือ มันบอกอะไรได้บ้างครับ
แล้วทำไมต้อง 13 หลัก
สงสัยมานาน
/
รบกวนผู้รู้ตอบทีครับ
บัตรประชาชน 19/4/53 โพสต์โดย ทีเอ็มซีคลับดอทคอม
คำตอบ
1 จาก 8
อันนี้ก็อยากรู้  มารอฟังได้ใช่ไหม

หวัดดี  นายทีเอ็มซีคลับดอทคอม  ขอบใจมากนะ
19/4/53 โพสต์โดย Max
2 จาก 8
-*- เคยบอกไปละไม่ใช่หร๊า ดะบอกใหม่ก็ได้

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล   ซึ่งมี 8 ประเภท คือ

      ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติ ไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา
ตั้งแต่1 มกราคม 2527)
      ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
      ประเภทที่ 3 ได้แก่คนไทยและคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. -  31 พ.ค.2527)
      ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้าย
เข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก(1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
      ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
      ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
      ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
      ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อ ใน ทะเบียนบ้านในขณะให้เลขสำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัดหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรแล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทหรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
19/4/53 โพสต์โดย กร๊สๆๆ
3 จาก 8
หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย


หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล


หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี


หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี


หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
19/4/53 โพสต์โดย Siriwimon
4 จาก 8
มีความหมายด้วยหรือ
19/4/53 โพสต์โดย ฝึกเล่นหุ้นผ่านเน็ต รับทุนฟรี200บาท คลิ๊กที่นี่
5 จาก 8
ยาวนิดหนึ่งนะคุณทีเอ็มซีคลับดอทคอม

                 ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก
หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท
หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล
หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี
หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก

ชัดพอไหม ?
19/4/53 โพสต์โดย ครูแก่
6 จาก 8
หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล -  ประเภทที่ 1สัญชาติ ประเถทที่ 2 สัญชาติไทย แจ้งเกิดเกินกำหนด ประเภทที่ 3 คนไทยต่างด้าว มีใบทะเบียนสำคัญ และมีทะเบียนบ้าน ประเภทที่ 4 คนไทยต่างด้าว แจ้งย้ายมาไทย ยังไม่มีหมายเลขประชาชน ประเภทที่ 5 คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มเข้าทะเบียนบ้าน กรณีผิดพลาด ประเภทที่ 6 เข้าเมืองไทยโดยลักลอบ ไมาชอบกฏหมาย (ให้อยู่ชั่วคราว)  ประเภทที่ 7 บุตรของท่านเป็นบุคคลประเภทที่ 6 แต่เกิดในไทยซ่ะงั้น ประเภทที่ 8 เข้าเมืองโดยชอบกฏหมาย (แนะนำคนลาว!) มีใบและทะเบียนสำคัญติดตัว
หลักที่ 2 - 5 รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่ออยู่ในนั้น หลักประชาชนที่ 2-3 หมายถึงจังหวัดเกิด 4-5 อำเภอหรือเทศบาล หลักที่ 6-10 กลุ่มของบุคคลแต่ละประเภท ตามหลัก 1 น่ะครับ จะแจ้งไว้ตรงนี้
หลักที่ 11-12 ลำดับของบุคคล ใบสูติบัตรแล้วแต่กรณีเป็นรายๆไป
หลักที่ 13 ตรวจสอบความถูกต้อง ของ 1-12 หลักแรกครับ
19/4/53 โพสต์โดย น้องกอล์ฟ
7 จาก 8
การตรวจสอบความถูกต้องก็

เช่นเลขบัตร

ก็เอาเลขหลัก
ตัวแรก คูณ 13
ตัวที่2 คูณ12
ตัวที่ 3ก็ คุณ 11 ..........
ลงไปเรื่อยๆ จนถึงหลักที่12
แล้วนำมาบวกกันทั้งหมด
ได้เลขอะไรก็ได้เอาแค่หลักหน่วยมา
เช่น
121212121011X
หมายเลขบัตรนี้ ตัวสุดท้ายไม่มี
ก็เอา
1*13=13
2*12 =24
1*11=11
2*10=20
1*9=9
2*8=16
1*7=7
2*6=12
1*5=5
0*4=0
1*3=3
1*2=2
จะได้13+24+11+20+9+16+7+12+5+0+3+2=122
เลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายคือ2 หลักหน่อยของ 122 นั้นเอง
ลองทำดูกับบัตรประชาชนของคุณนะจ้า
19/4/53 โพสต์โดย กร๊สๆๆ
8 จาก 8
ผู้ที่เป็นคนริเริ่มเรื่องตัวเลขบัตรประชาชน คือ ท่านเจนวิทย์  สิทธิดำรง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2527 ทำให้ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาเท่านั้นที่สามารถมีเลขนำหน้าเป็น 1ได้
ส่วนคนที่เกิดก่อนหน้านั้น ไม่มีใครได้ใช้เลข 1 นำหน้า

เรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร สามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่
www.dopa.go.th นะคะ
19/4/53 โพสต์โดย violettlavendel
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เอาเลขที่บัตรประชาชนไป
++ทายนิสัย จากเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน
<<<<< คำทำนายจากเลขบัตรประชาชน >>>>>
๐๐๐ มาค้นหาความเป็นตัวจริงของคุณ จากบัตรประชาชนกันครับ ๐๐๐
เด็กๆ เขาจะใช้บัตรประชาชนให้คุ้มค่าได้อย่างไร ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู