หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การวิเคราะห์สารสนเทศ หมายถึงอะไร
การศึกษา 7/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การวิเคราะห์สารสนเทศ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะรายละเอียดในสารสนเทศ ให้เห็นจุดเด่น-จุดด้อยของสารเทศ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์
12/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทคนิกในการเผยแพร่สารสนเทศ มีอะไรบ้าง
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไร
เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร
ได้ละ การบ้านเธอ อะ
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู