หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบว่าโรงเรียนในประเทศไทยมีประมาณกี่โรงดูได้จากเว็บไซต์ไหนบ้างค่ะ
อยากทราบว่าโรงเรียนในประเทศไทยมีประมาณกี่โรงดูได้จากเว็บไซต์ไหนบ้างค่ะ
เนื่องจากต้องไปทำรายงานช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
โรงเรียน | ข้อมูล 6/6/52 โพสต์โดย fonhiyea
คำตอบ
1 จาก 20
เบื้องต้นผมพบแต่ รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพ
http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

แลรายชื่อโรงเรียนในประเทสไทย เรียงตามตัวอักษร ย่อ


ก.ณ. - โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ท - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ก.น. - โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ก.บ. - โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ก.บ.ว. - โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ก.น.ว. - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ก.พ.
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร
ก.พ.ส. - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กภน. - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
ก.ล.ว. - โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ก.ว.
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ก.ศ.
โรงเรียนไกรลาศศึกษา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร (มาจากนามผู้ก่อตั้งโรงเรียน หม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร เกษมศรี)
ก.ส. - โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
[แก้]ข

ข.ก. - โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
ข.ช. - โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จังหวัดสงขลา
ข.น. - โรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
ข.พ. - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
ข.ภ. - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
ข.ศ. - โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
ข.ส. - โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
[แก้]ฃ

[แก้]ค

ค.ช. - โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
ค.ช.พ. - โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา
ค.บ. - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ค.ภ. - โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
ค.ร. - โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ค.ร.พ. - โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
ค.ว. - โรงเรียนคลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร
ค.ศ. - โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ค.ว. - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ยโสธร
[แก้]ฅ

[แก้]ฆ

[แก้]ง

[แก้]จ

จ.ค. - โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
จ.ด. - โรงเรียนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จ.ป. - โรงเรียนจันทร์ประภัสอนุสรณ์ จังหวัดยะลา
จ.ป.ว. - โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จ.ฝ. - โรงเรียนจงฝามูลนิธิ จังหวัดยะลา
จภ. - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จภ.ชร. - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย
จภ.พล. - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จภ.ม. - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จ.ว. - โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
จ.ภ.ปท. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
จ.ร.ภ. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
[แก้]ฉ

ฉ.ส. - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
[แก้]ช

ช.ค.- โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
ชซว. - โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
ช.น. - โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
ช.น.พ. - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
ช.ป.น. - โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
ช.ป.ว. - โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
ช.พ. - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
ช.ร. - โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ช.ร.อ. - โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
ช.ส.บ. - โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" จังหวัดชลบุรี
[แก้]ซ

ซ.ก. - โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร
ซ.ค. - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
ซ.ด. - โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
ซ.ท.
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร
ซ.น. - โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก
ซ.ฟ. - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซ.ป. - โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ซ.ย. - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
ซ.ร. - โรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดอุดรธานี
ซ.ล. - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
[แก้]ฌ

[แก้]ญ

ญ.พ. - โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา
ญ.ร.ส. - โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
ญ.ว. - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
ญ.ว.๒ - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
ญ.ส. - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
[แก้]ฎ

[แก้]ฏ

[แก้]ฐ

ฐ.บ. - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
[แก้]ฑ

[แก้]ฒ

[แก้]ณ

ณ.ร. - โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
[แก้]ด

ด.จ. - โรงเรียนดาราจรัส จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด.ด. - โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด.บ. - โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
ด.ม.จ. - โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ด.ว.
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ด.ส.
โรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ด.ส.ว. - โรงเรียนดุสิตวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
[แก้]ต

ต.ค. - โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
ต.ป. - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ต.พ. - โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ต.พ.ญ. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ต.ว. - โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ต.ส. - โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
ต.อ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต.อ.น. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
ต.อ.น.น. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี
ต.อ.น.อ. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ต.อ.ป. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต.อ.พ. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
ต.อ.พ.ร. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
ต.อ.พ.ส. - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
[แก้]ถ

ถ.ศ. - โรงเรียนถนอมศรีศึกษา จังหวัดยะลา
[แก้]ท

ท.๖ - โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ท.บ.
โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่
ท.ป.๑ - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
ท.ป.๒ - โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
ท.ป.อ. - โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรดิตถ์
ท.พ. - โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
ท.ภ. - โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
ท.ภ.๒ - โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ กรุงเทพมหานคร
ท.ม.ว. - โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
ท.ล. - โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
ท.ล.ป.๔ - โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง
ท.ว.
โรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จังหวัดพังงา
ท.วพ. - โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ท.ศ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดอุตรดิตถ์
ท.ศ.ข. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ท.ศ.ช. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ท.ศ.น. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ท.ศ.ป. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ท.ศ.พ. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
ท.ศ.ร. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
ท.ศ.ล. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ท.ศ.ส. - โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทส. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ท.ส. - โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทสว. - โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
[แก้]ธ

ธ.ค. - โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
ธ.น. - โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
ธ.บ.
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ธ.บ.ว. - โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร
ธ.ว. - โรงเรียนธีรวิทยา จังหวัดยะลา
[แก้]น

น.ข. - โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ
น.ด. - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
น.ต.อ.น. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
นมร.ต.อ.พ. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
น.ท. - โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
น.ธ. - โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
น.น. - โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
น.บ. - โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
น.พ. - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
น.ม.ก. - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
น.ม.ท. - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
น.ม.พ. - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
น.ม.ม. - โรงเรียนนวมินทรชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
นมร.บ.ด. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
นมร.บ.ร. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
นมร.ส.ก.ส. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นมร.ส.ว. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
นมร.ส.ว.๒ - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
นมร.ห.ว.น. - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
น.ม.อ. - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
น.ร.
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
น.ว. - โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุรี
น.ว. - โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
น.ว.ค. - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
น.ว.ม. - โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก
น.อ. - โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แก้]บ

บ.ก.
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
บ.ก.ว. - โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
บ.ก.ส. - โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
บ.จ. - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
บ.จ.๓ - โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ.ฉ. - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ.ฉ.๒ - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ.ช. - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
บ.ณ. - โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
บ.ด. - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
บ.ด.๒ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
บ.ด.๔ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร
บ.ด.น. - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
บ.ด.ส. - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
บ.ต. - โรงเรียนวัดบางตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ.ท. - โรงเรียนบ้านบางเทา จังหวัดภูเก็ต
บ.น. - โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
บ.บ. - โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
บ.ป.
โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ.พ.
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบ้านบ่อพระ จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
บ.ม.
โรงเรียนบางละมุง พัทยา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
บ.ม.ว. - โรงเรียนบางมดวิทยา กรุงเทพมหานคร
บ.ว.
โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
บ.ว.น. - โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
บ.ร.
โรงเรียนบรรจงรัตน์ จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบุรารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
บ.ร.ว.
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด
บ.ส.
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
บ.ห. - โรงเรียนบ้านหัวหาด จังหวัดอุตรดิตถ์
[แก้]ป

ป.ก.
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
ป.ก.ณ. - โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
ป.ค. - โรงเรียนปทุมคงคา
ป.ค.ส. - โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ป.ท. - โรงเรียนปทุมวาปี จังหวัดสกลนคร
ป.ท.ค. - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
ป.ธ.
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป.น. - โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
ป.ม.ร. - โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
ป.ย. - โรงเรียนปิยมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
ป.ร. - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ป.ร.อ. - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
ปว. - โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
ป.ว.
โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนป้อมนาคราชสาวทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
ป.ว.ค. - โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
ป.ส. - โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จังหวัดตรัง
ป.ช. - โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
[แก้]ผ

ผ. - โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม
ผ.อ.ศ. - โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
[แก้]ฝ

ฝ.ช. - โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
[แก้]พ

พ.ข. - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ค. - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
พ.ท. - โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พ.ท.ด. - โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
พ.บ.
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนวัดพุทธบูชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ป. - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
พ.พ.
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
พ.ม.
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ย.
โรงเรียนพิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
พ.ร.
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
พ.ว.
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ว.ค.
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. - โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
พ.ส. - โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
พ.ส.ก. - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
พ.ส.ธ. - โรงเรียนพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ห.
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.อ. - โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา
[แก้]ฟ

[แก้]ภ

ภ.ญ. - โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม
ภ.ท. - โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต
ภ.ว. - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
[แก้]ม

ม.ก. - โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
ม.จ. - โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ม.ด. - โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ม.นม. - โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ม.น.ศ. - โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ม.ป.ศ. - โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ม.พ. - โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
ม.พ.ค. - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ม.พ.ฟ. - โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
มม.ว. - โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง
ม.ม. - โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรี
ม.ม.ว. - โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
ม.ร.
โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
ม.ร.ว.
โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน
ม.ว.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ม.ว.ภ.
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ม.ร.ว. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
มวส.
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
มอ.ว. - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
[แก้]ย

ย.น. - โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ย.บ. - โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
ย.ว. - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ย.ส. - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
ย.ส.อ. - โรงเรียนแย้มสอาด กรุงเทพมหานคร
ย.อ. - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
[แก้]ร

ร.ช. - โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ร.ณ. - โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
ร.น. - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
ร.น.บ. - โรงเรียนราชวินิต บางเขนกรุงเทพมหานคร
ร.น.ป. - โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรุงเทพมหานคร
ร.น.ม. - โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
ร.บ.
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ร.ฟ. - โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จังหวัดสมุทรปราการ
ร.ย.ว. - โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
ร.ย.ว.๒ - โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
ร.ย.ว.๓ - โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง
รร.จปร. - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก (ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย)
รร.ตท. - โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
รร.ชท. - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร
รร.นร. - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย)
รร.นรต. - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม (ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย)
รร.นอ. - โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร (ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย)
รร.บ.ต. - โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รร.สธ.ทร. - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จังหวัดนครปฐม
ร.ว.
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
ร.ว.บ. - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
ร.ศ. - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดเพชรบุรี
ร.ส.
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
รส.ท. - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
รส.ล. - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รส.บ. - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร
รส.บศ. - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ร.อ. - โรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ราชวิทย์ - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
[แก้]ฤ

ฤ.ร. - โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
ฤ.ว. - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
ฤ.ว.๒ - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
[แก้]ล

ล.ก. - โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
ล.ซ. - โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร
ล.พ.ค. - โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
ล.ว. - โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร
ล.ส. - โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ล.อ. - โรงเรียนลำพะอง กรุงเทพมหานคร
[แก้]ฦ

[แก้]ว

ว.ข. - โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ว.ฉ. - โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ว.ช.
โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ว.ช.ม. - โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
ว.ด.ส. - โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ว.ท. - โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ว.ท.ก. - โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว.ป. - โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
ว.ป.น.- โรงเรียนวัดปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว.พ. - โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ว.ร. - โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ว.ธ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
ว.ว.
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
ว.ศ. - โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
ว.ส.
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"จังหวัดระยอง
โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน"จังหวัดยะลา
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ว.อ. - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
[แก้]ศ

ศ.ก.ว. - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
ศ.จ. - โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี
ศ.ฒ. - โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
ศ.ท. - โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ศ.น.
โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ศ.บ.
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศึกษาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี
ศ.ภ. - โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ศ.ภ.ว. - โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร
ศ.ร.ช. - โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ศ.ว.
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศิริวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
ศ.ว.ป. - โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
ศ.ศ.
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศ.ส.
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ศ.อ. - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
[แก้]ษ

[แก้]ส

ส.
โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ
ส.ก.
โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ส.ก.จ. - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
ส.ก.ช. - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ส.ก.น. - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ส.ก.บ. - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี
ส.ก.ป. - นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ส.ก.พ. - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ส.ก.ร.
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ส.ก.ส. - นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ส.ค.
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
ส.ค.ณ. - โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร
ส.ฆ.ส. - โรงเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส.จ. - โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร
ส.ญ. - โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ส.ณ. - โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ส.ต.ม. - โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น จังหวัดอุตรดิตถ์
ส.ถ. - โรงเรียนสมถวิล กรุงเทพมหานคร
ส.ท.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
ส.ท.ส. - โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส.ธ.
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส.ธ.น. - โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
ส.ธ.พ. - โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สธ.พ.มบ. - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สธ.มก. - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ส.น.
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสืบนทีธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ส.น.น.
โรงเรียนสารสาน์พัฒนา กรุงเทพมหานคร
ส.บ. - โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
ส.บ.ว. - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
ส.ป.
โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยุธยา
ส.ป.ร. - โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
ส.ผ. - โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร (มาจากพระนามของผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ซึ่งมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี)
ส.พ.
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส.พ.ท. - โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร
ส.ภ.ก. -โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ส.มศว. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ส.ย.
โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
ส.ร.
โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส.ร.น.
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ส.ล. - โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ส.ว.
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี
ส.ว.๒ - โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
สว.กจ. - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ส.ว.ค.
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
สวม. - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร
ส.ว.ย. - โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
ส.ว.พ. - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ส.ศ.
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
ส.ศ.ม. - โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
ส.ส.
โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ส.ส.๒ - โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
ส.ส.ก. - โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ส.ส.ท. - โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส.ห. - โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ส.อ.
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ส.อ.๒ - โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 จังหวัดสุโขทัย
ส.อ.ร.
โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
สาธิต มข. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สาธิต มช. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สาธิต มน. - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สาธิต มมส. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สาธิต มรภ.นฐ. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาธิต มรภ.อย. - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[แก้]ห

ห.พ. - โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ห.ย. - โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
ห.ว.
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห.ห. - โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[แก้]ฬ

[แก้]อ

อ.ค.ว - โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดอุดรธานี
อ.จ. - โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
อ.ณ. - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
อ.ด. - โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
อ.ต. - โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อ.ท.ว. - โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
อ.บ. - โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ.ป. - โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
อ.ป.ว. - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
อ.ผ.ว. - โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก
อ.พ. - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
อ.พก. - โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
อ.พ.ช. - โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
อ.พ.ร. - โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์วิทยา จังหวัดอุดรธานี
อ.ย.ว. - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ.ร. - โรงเรียนวัดอินทราราม กรุงเทพมหานคร
อ.ษ. - โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
อ.ส.-โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
อสช.
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อ.ส.ธ. - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อ.ส.ร. - โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อ.ส.ส. - โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
[แก้]
6/6/52 โพสต์โดย Tanu
2 จาก 20
ไม่รู้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีหรือเปล่า เคยหาจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมดได้จากเวบนี้ค่ะ
วันนี้ลองช่วยหาแล้ว แม้แต่ของโรงบาล ยังหาไม่เจอเลย
ลองดูนะคะ เผื่อเจอ
6/6/52 โพสต์โดย arree
3 จาก 20
แปดริ้วคลับ เวบไซต์วัยคะนองของคนแปดริ้ว http://www.padrewclub.com
26/8/52 โพสต์โดย www.padrewclub.com
4 จาก 20
อืมนะ
16/10/52 โพสต์โดย talent
5 จาก 20
โพธิสารพิทยากร ต้อง พ.ส. ครับ
6/12/52 โพสต์โดย kanlife99
6 จาก 20
สป.=สมุทรปราการค่ะ
3/5/53 โพสต์โดย new sp.
7 จาก 20
เยอะ
9/5/53 โพสต์โดย LINKINNOEY
8 จาก 20
ยาว
6/6/53 โพสต์โดย Michael-MAI
9 จาก 20
โรงเรียนดีมากอะ
8/6/53 โพสต์โดย นักแม่นปืนผู้เฉียดคม
10 จาก 20
อาจารอุไรวัณสอนสนุกมากกกกกกกกกกกก
8/6/53 โพสต์โดย นักแม่นปืนผู้เฉียดคม
11 จาก 20
หนมอาหย่อย
8/6/53 โพสต์โดย นักแม่นปืนผู้เฉียดคม
12 จาก 20
เยอะมาก
8/6/53 โพสต์โดย นักแม่นปืนผู้เฉียดคม
13 จาก 20
ก็เยอะนะ ดูในวีกิพีเดียมา มี..

โรงเรียนมัธยม สพฐ.
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เขตดินแดง
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์
โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตตลิ่งชัน
โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เขตธนบุรี
โรงเรียนธนบุรีศึกษา เขตธนบุรี
โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เขตวังทองหลาง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เขตบึงกุ่ม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เขตหนองจอก
โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนบางมดวิทยา เขตจอมทอง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร
โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย
โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค
โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เขตบางขุนเทียน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน
โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เขตธนบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เขตสาทร
โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เขตบางแค
โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เขตสายไหม
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร
โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่
โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม เขตตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ
โรงเรียนวัดรางบัว เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร
โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง
โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต
โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร
โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด
โรงเรียนศรีพฤฒา เขตสะพานสูง
โรงเรียนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตบางขุนเทียน
โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เขตคลองเตย
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร
โรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบางกะปิ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เขตตลิ่งชัน
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เขตบางซื่อ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เขตปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี

โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตบางบอน
โรงเรียนกสิณธรวิทยา เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์ เขตบางแค
โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด
โรงเรียนคลองเตยวิทยา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา เขตวัฒนา
โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เขตลาดกระบัง
โรงเรียนชินวร เขตบึงกุ่ม
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เขตธนบุรี
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต
โรงเรียนเซนต์จอห์น เขตจตุจักร
โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เขตราชเทวี
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เขตสาทร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เขตบางรัก
โรงเรียนดลวิทยา เขตห้วยขวาง
โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท เขตคลองเตย
โรงเรียนทิวไผ่งาม เขตบางพลัด
โรงเรียนนราทร เขตประเวศ
โรงเรียนเบญจมินทร์ เขตบึงกุ่ม
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เขตบางซื่อ
โรงเรียนพิริยะโยธิน เขตบางซื่อ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร เขตสาทร
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เขตบางกะปิ
โรงเรียนมณีวัฒนา เขตบางแค
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เขตปทุมวัน
โรงเรียนมาเรียลัย เขตลาดกระบัง
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เขตมีนบุรี
โรงเรียนแม่พระฟาติมา เขตดินแดง
โรงเรียนราชินี เขตพระนคร
โรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต
โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน
โรงเรียนลาซาล เขตบางนา
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขตบางนา
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย
โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ เขตราชเทวี
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เขตจตุจักร
โรงเรียนสายอักษร เขตบึงกุ่ม
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา เขตยานนาวา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เขตปทุมวัน
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา เขตบางกอกใหญ่
โรงเรียนแสงอรุณ เขตธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค
โรงเรียนอำนวยศิลป์ เขตราชเทวี
โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย เขตวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลพร้อม เขตลาดกระบัง
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนวาสุเทวี เขตบางคอแหลม
โรงเรียนอมาตยกุล เขตบางเขน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เขตบางบอน
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ทุ่งครุ
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา เขตจอมทอง
โรงเรียนวีรสุนทร เขตธนบุรีโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น เขตจตุจักร
โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ เขตบางกะปิ
โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น เขตคลองเตย
โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย เขตวัฒนา
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เขตคลองเตย
โรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตคลองเตย
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ เขตสาทร
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เขตมีนบุรี
โรงเรียนนานาชาตินีวา เขตบางกะปิ
[แก้] โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกลางคลองสอง
โรงเรียนกันตทาราราม
โรงเรียนการเคหะท่าทราย
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
โรงเรียนคลองกลันตัน
โรงเรียนคลองกะจะ
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
โรงเรียนคลองปักหลัก
โรงเรียนคลองรางจาก
โรงเรียนคลองสอง
โรงเรียนคลองหนองใหญ่
โรงเรียนฉิมพลี
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ เขตสายไหม
โรงเรียนดงมูลเหล็ก
โรงเรียนเทพวิทยา
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
โรงเรียนนาหลวง
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังฯ)
โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
โรงเรียนบางมด
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเกาะ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
โรงเรียนบ้านบัวมล
โรงเรียนบ้านบางกะปิ
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
โรงเรียนบึงขวาง
โรงเรียนเบญจมบพิตร
โรงเรียนปฐมบุตรอิศราราม
โรงเรียนปทุมวัน
โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
โรงเรียนประชานิเวศน์ (มัธยม)
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
โรงเรียนประชาอุทิศ
โรงเรียนเปรมประชา
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
โรงเรียนพหลโยธิน
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาประชาฯ
โรงเรียนมีนบุรี
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
โรงเรียนราชบพิธ
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดกก
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
โรงเรียนวัดกระโจมทอง
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
โรงเรียนวัดขุนจันทร์
โรงเรียนวัดโคนอน
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
โรงเรียนวัดจันทร์นอก
โรงเรียนวัดจันทร์ใน
โรงเรียนวัดเจ้าอาม
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
โรงเรียนวัดช่องนนทรี
โรงเรียนวัดช่องลม
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดดอน
โรงเรียนวัดดาวคะนอง
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนวัดทองเพลง
โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
โรงเรียนวัดเทพลีลา
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
โรงเรียนวัดไทร
โรงเรียนวัดธรรมมงคล
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
โรงเรียนวัดนางนอง
โรงเรียนวัดนินสุขาราม
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดบางกระดี่
โรงเรียนวัดบางเตย
โรงเรียนวัดบางน้ำชน
โรงเรียนวัดบางบอน
โรงเรียนวัดบางปะกอก
โรงเรียนวัดบางพลัด
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
โรงเรียนวัดบางสะแกใน
โรงเรียนวัดบางเสาธง
โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนวัดบุคคโล
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดประดู่
โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
โรงเรียนวัดปริวาศ
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
โรงเรียนวัดไผ่ตัน
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
โรงเรียนวัดพระยาทำ
โรงเรียนวัดพระยาปลา
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพิชัย
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม
โรงเรียนวัดม่วงแค
โรงเรียนวัดมหรรณพ์
โรงเรียนวัดมหาธาตุ
โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนวัดมะกอก
โรงเรียนวัดมะลิ
โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
โรงเรียนวัดยานนาวา
โรงเรียนวัดยายร่ม
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
โรงเรียนวัดราชคฤห์
โรงเรียนวัดราชนัดดา
โรงเรียนวัดราชบูรณะ
โรงเรียนวัดราชวรินทร์
โรงเรียนวัดราชสิงขร
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดลำกะดาน
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
โรงเรียนวัดวิเศษการ
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
โรงเรียนวัดศาลาครืน
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
โรงเรียนวัดสร้อยทอง
โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนวัดสังฆราชา
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสุทธาราม
โรงเรียนวัดสุทัศน์
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
โรงเรียนวัดไหม่อมตรส
โรงเรียนวัดอัมพวา
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
โรงเรียนวัดอินทราวาส
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
โรงเรียนวิชากร
โรงเรียนวิชูทิศ
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ(คลองเตย)
โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
โรงเรียนสามแยกท่าไข่
โรงเรียนสามัคคีบำรุง
โรงเรียนสายไหม เขตสายไหม
โรงเรียนสุโขทัย
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
โรงเรียนสุเหร่าสามวา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
โรงเรียนออเงิน
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
โรงเรียนอิสลามลำไทร
โรงเรียนประภามนตรี 1 เขตบางนา

ทำรายงานหรอ งั้นก็อปซะ555+
11/6/53 โพสต์โดย OojemienarakoO
14 จาก 20
โรงเรียนไหนๆก็ดีทั้งนั้นแหละ ถ้าเด็กดี
7/9/53 โพสต์โดย MIndFoam
15 จาก 20
1000 มั้ง เท่าที่รู้ๆ www.schoolgenis.co.th
9/9/53 โพสต์โดย Pondie
16 จาก 20
เรารักร.ร.พระแม่มารีสาทร
10/10/53 โพสต์โดย FIRST LOVE LOVE
17 จาก 20
แต่ อสช. ไม่มีจุดนะคับ
26/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 20
ขาดโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ( http://www.sjr.ac.th/ )

      โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง  ( http://www.gardenrayong.com/ )
3/1/54 โพสต์โดย ภีชนิกา
19 จาก 20
โรงเรียนมีประมาณ 38,795 โรงเรียนนะ
http://www.siamschool.net/  ดูเอาแล้วไปบวกกัน
นักเรียนประถม ประมาณ 9,801,861 คน
นักเรียนมัธยมรวมอาชีวะ ประมาณ 4,797,449 คน
นักเรียนระดับอุดมศึกษา(รวมอนุปริญญาและสูงกว่าอุดมศึกษา) 2,460,287 คนมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 865 แห่ง (ไม่นับรวมวิทยาเขต ถ้าหากนับรวมวิทยาเขตเท่ากับ 894 แห่ง) โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 681 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 78 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาทึ่จัดการศึกษาเฉพาะทางตามกระทรวงอื่น ๆ จำนวน 106 แห่ง
แจ๋มมั้ย
28/1/54 โพสต์โดย thailady
20 จาก 20
มีเป็น ล้านมั้ง 77 จังหวัด
16/4/55 โพสต์โดย อึทองคำ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีกี่โรงเรียน
โรงพยาบาลก็เหมือนโรงเรียนชีวิต 32#
โรงเรียนต้องเปิดทำการอย่างน้อยกี่วัน
แหล่งรวม เว็บเพื่อการเรียนรุ้ ภาษาจีน สำหรับ คนไทย มีเว็บไซต์ใดบ้าง ขอคำแนะนำ
จริงมั้ยที่ว่า ข้าวหน้าโรงเรียนอร่อยกว่าโรงอาหาร รร.เราซะอีก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู