หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
การจัดการ 4/3/53 โพสต์โดย จิจิ
คำตอบ
1 จาก 1
การออกแบบองค์การ คือ กระบวนการของการเลือกและใช้โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goals) ขององค์การ
4/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจุบันใช้ทฤษฎีองค์การแบบไหน
ทฤษฎีการออกแบบ แต่กต่างจาก หลักการออกแบบอย่างไร?
การนำเทคนิคBenchmarkingมาใช้กับองค์การอื่นอย่างไร
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต
องค์การเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู