หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติตํารวจ
วัฒนธรรม | ข้อมูล 22/2/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ประวัติผู้ร้าย..............อ่ะนะ
22/2/53 โพสต์โดย ลงแดง
2 จาก 4
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย เป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับตำรวจในประเทศไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี (ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใดๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี)

ตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2522 ได้กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายนอกในการติดต่อเป็นเอกสารราชการกับกระทรวง ทบวง กรม อื่นใด โดยใช้ชื่อย่อว่า ตช. และใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายในสำหรับการติดต่อเป็นเอกสารราชการภายในหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง โดยใช้ชื่อย่อว่า ตร. แต่เนื่องจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปมักเรียกขานชื่ออย่างย่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กันเองอย่างไม่เป็นทางการว่า สตช
27/6/53 โพสต์โดย 1997
3 จาก 4
ม้ดง๋ณ
3/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
ประวัติหมู่บ้าน
3/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตํารวจภูธร คืออะไร?
การสมัครตํารวจสามารถสมัครได้ที่ไหน
ติวสอบตํารวจที่ไหนดี
คณะองคมนตรี ดํารงตําแหน่งกี่วาระปี
::♥:: ใ จ ข อ ง ค น เ ร ๅ::♥::
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู