หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณสมบัติของผู้นำที่ดีควรมี ได้แก่อะไรบ้าง
อีกไม่นานเราก็จะได้ผู้นำคนใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศแล้ว ก็อยากรู้ว่าชาวกูรูมีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติที่ผู้นำควรมีในทัศนะของท่านเป็นอย่างไร เอาเฉพาะแง่ดีทีเป็นประโยชน์ และอย่าพาดพิงไปถึงบุคคลที่สามนะครับ
ผู้นำ 14/12/51 โพสต์โดย คิ้ม
คำตอบ
1 จาก 5
ผู้นำดี งานดี ชีวิตมีสุข
Leader for good Work and Life

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์
23  ธันวาคม  2548


ผู้นำที่ดีมี 3 ลักษณะคือ ผู้นำงาน ผู้นำชีวิต และ ผู้นำจิตใจ

               ผู้นำงาน   มี คิดงานเป็น บอกงานได้ เข็นงานเก่ง และเร่งแก้ไขปรับปรุง  

ผู้นำชีวิต   ที่มีผลต่อลูกน้อง มีดูแลชีวิต คิดหาหลักประกันครอบครัว  และชี้แนะด้านชีวิต

               ผู้นำจิตใจ   ทีมี่ต่อลูกน้องเพื่อครองใจลูกน้อง              มี คำนึงถึงจิตใจลูกน้อง ปกครองด้วยความเป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเป็นกันเอง สร้างความอบอุ่นใจ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา

               คุณสมบัติผู้นำที่ดีมี 10 อย่าง            คือ หูหนัก (ไม่เชื่อใครง่าย) ปรับยอด (เน้นระเบียบวินัย)  ปลอดผิด (ไม่ทำผิดระเบียบ) คิดเป็น (คิดดีคิดชอบ) เห็นไกล (มีวิสัยทัศน์) ใช้ธรรมะ (ใช้หลักธรรมในการปกครอง)  นำตรง  (พาหมู่คณะไปสู่ทิศทางความเจริญ ) คงงาน (แนะนำงาน กำกับดูแล) หาญใหญ่ (ใจกล้าเผื่อแผ่) และใจถึง (กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ปกป้องลูกน้อง กล้ามอบหมาย กล้ารับผิด)

               คุณสมบัติผู้นำที่ด้อยมี 10 อย่าง      คือ หูเบา (เชื่อคนง่าย ขาดความยุติธรรม) เข้าข้าง (ลำเอียงไปที่ตัวเองและพวกพ้อง) วางโต (อวดรู้ อวดเก่ง เบ่งกล้าม ข่มขู่) โง่งม (ไม่ยอมรับว่าตนเองผิด หลงตัวเอง หลงทาง ไม่ยอมปรับเปลี่ยน) ซ่อนงาน (ไม่ยอมสานต่องานจากคนอื่น ทำให้งานไม่ต่อเนื่องหยุดชะงัก ) ผลาญเงิน ( ไม่รู้จักการประหยัด ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย) เดินผิด (ยิ่งเดิน ยิ่งไกล ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งห่างหาย คนเตือนก็ไม่รับฟัง) จิตฟุ้ง (ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หวั่นไหวตามสถานการณ์) มุ่งได้ (เอาแต่ประโยชน์ ไม่ยอมเสียสละ) และขายเพื่อน (เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น)พุทธวิธีบริหาร
Buddhist Style in Management
14/12/51 โพสต์โดย อ้วน
2 จาก 5
ตอบไปก็ไม่ต่างกันเท่าไรหรอกค่ะ
อันที่จริง มีหลายทฤษฎีมากที่กำหนดไว้ว่าผู้นำควรเป็นแบบไหน
แต่เราต้องการผู้นำที่เป็น "คนดี มีความสามารถ" ก็พอแล้วค่ะ
เพราะคนดี ทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆ
มีความสามารถ ยิ่งไม่กลัวใหญ่ เพราะเขาต้องเก่ง และเข้าใจการเป็นผู้นำแน่ๆ
14/12/51 โพสต์โดย อ้วน
3 จาก 5
ผู้นำมี 2 ลักษณะคือ
1.ผู้นำแบบพิธีการ   เช่น ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้นำโดยตำแหน่งในรูปแบบขององค์กร
2.ผู้นำแบบไม่เป็นพิธีการ เช่น ผู้ที่ชอบอาสา ผู้ที่ได้รับการยอมรับเพื่อการคิดการแสดงออก หรือเป็นที่เคารพและนับถือต่างๆ
ลักษณะของผู้นำ (ที่ดี) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบด้าน ยอมรับฟังผู้อื่น ถึงคราวสถานการณ์คับขัน กล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างแม่นยำ
มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการควบคุมตนเองและผู้อื่นทั้งทางด้านการคิด ทำ และการเข้าใจบุคคล
14/12/51 โพสต์โดย Numthon
4 จาก 5
good think
good action
good capability
14/12/51 โพสต์โดย winny
5 จาก 5
เคยอ่านของท่านว.วชิรเมธีอ่ะครับ

เค้าบอกว่าสิ่งแรกเลยที่นักการเมืองต้องมีคือ "คุณธรรม" ส่วนข้ออื่นๆ ผมจำไม่ได้ TT
14/12/51 โพสต์โดย klinsc
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผู้นำที่คุณให้ความเคารพยกย่อง ควรมีคุณสมบัติอย่างไร???
ผู้นำ ควรแก้ไข ปัญหาความแตกแยกใน ชุมชนอย่างไรx
ภาวะผู้นำ ควรเป็นอย่างไร
คุณคิดว่าผู้นำที่ดีต้องทำอย่างไร
ผู้บริหารเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู