หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประชาพิจารณ์คืออะไร
การเมือง | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
ประชาพิจารณ์ (Public Hearings)
    กระบวนการที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาสำคัญของชาติที่มีข้อให้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลโดยละเอียด แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่อโครงการหรือนโยบายนั้น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม
คำว่า ประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยคำว่า ประชา   หมายถึง ประชาชน กับคำว่า พิจารณ์  ซึ่งหมายถึง พิจารณา ตรวจตรา สอบสวน ให้ความคิดเห็น. ประชาพิจารณ์ หมายถึง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชนทุกคน. การทำประชาพิจารณ์ควรจัดให้ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และทำในวงกว้างเพื่อให้ไดัข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อประชาชนจำนวนมาก.
30/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 2
ประชาพิจารณ์
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการจัดทำประชาพิจารณ์นี้อาจกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการของรัฐ เป็นต้น
การทำประชาพิจารณ์ควรจะเป็นสิ่งที่ทำก่อนการออกเสียงประชามติ หรือเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องมีการลงคะแนน เพื่อที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐสภาจะนำเอาความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป
11/11/55 โพสต์โดย WiChZii EP
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
"มะเร็งร้าย"ที่กัดกินเมืองไทย จาก"ไทยรักไทย" สู่"พลังประชาน"และพรรค"เพื่อไทย" ใครกันกำลังทำลายประเทศ
คุณคิดว่ารัฐบาลชุดไหนประชานิยมมากสุด เเละประชานิยมนโยบายไหน ส่งผลดีต่อประเทศมากที่สุด
ขอร้องละ คุณอภิสิทธิ์ ลาออกเถอะ ประชาราษฎเดือดร้อนโก่นด่าโครตด่าตระกูลกันทั่ว
ทหารเป็นกลางหรือเปล่า
บัตรประชาขนหาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู