หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ อะไร ?
เขามีไว้เพื่ออะไรบ้าง
แชท 7/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 4
เป็นบำเน็จความชอบในราชการแผ่นดิน

แสดงถึงเกรีติของผูได้รับ
7/6/54 โพสต์โดย ดำดำ
2 จาก 4
- ตามพจนานุกรมราชบัณฑิต คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
                                    ขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์
- ตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ คือ ของที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานเป็นเครื่อง
                                    หมายแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ
- กล่าวโดยสรุป  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  คือ
                                     1. เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ
                                     2. เป็นของที่ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์
7/6/54 โพสต์โดย 1u_mu
3 จาก 4
เป็นสิ่งของประดับบารมีจากโดยผลจากความดีความชอบ เป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ
ใช่ไหมค่ะ แหะๆๆๆ ^^ ไม่มั่นใจค่ะ
7/6/54 โพสต์โดย ♥ Præw ♥ Yanisa P.
4 จาก 4
ครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 8 ชั้นนั้นมีชื่อเรียกดังนี้
       ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ม.ป.ช.
       ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ป.ช.
       ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ท.ช.
       ชั้นที่ 3 ตริยาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ต.ช.
       ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ จ.ช.
       ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ บ.ช.
       ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก อักษรย่อ ร.ท.ช.
       ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก อักษรย่อ ร.ง.ช.

มีไว้เพื่อ เป็นที่เชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูล มอบให้แก่ ผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติฯ ครับ
7/6/54 โพสต์โดย ปลาย่าง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อนันตยะคืออะไร
วันพืชมงคล 2531 ตรงกับวันอะไร
ความแตกต่างระหว่าง ไพร่ กับ ข้า คืออะไร ?
ช้างของในหลวง มีชื่อว่าอะไร แล้วเกี่ยวข้องกับ อะไร ในทหารองค์รักษ์
นักแต่งกวีคนแรกคือใครกันน้า....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู