หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ยุคพฤติกรรมศาสตร์มีกี่ทฤษฎี
การจัดการ | วิทยาศาสตร์ | การตลาด 23/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ลองนับนะครับ

                   กลุ่มทฤษฎีองค์การในยุคการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ มีนักทฤษฎีที่สำคัญ  คือ
1) เมโย มาสโลว์   ผู้นำเสนอทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ  
2) เอิร์ซเบิร์ก ผู้ที่นำเสนอทฤษฎี 2 ปัจจัย
3)  แม็คเกรเกอร์ ผู้นำเสนอ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y นักทฤษฎีในกลุ่มนี้ให้ความสนใจไปที่ปัจจัยมนุษย์ในองค์การ โดยพยายามศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงความต้องการของมนุษย์ และแสวงหาสิ่งจูงใจเพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และไม่ให้ความสนใจหรือความสำคัญในเรื่องวิธีการทำงาน   โครงสร้างและหลักการบริหาร
24/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ศึ่กษาพฤติกรรมของบุคคลในการทำงาน คนคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร
- maslow ความต้องการด้านร่างกาย,ปลอดภัย,การยอมรับ,เกียรติยศ,ความสำเร็จ
- ทฤษฏีสองปัจจัย ปัจจัยจูงใจ ทำให้มีความพึงพอใจทำงานมากขึ้น ,ปัจจัยอนามัย ใช้บำรุงรักษาให้คนอยู่ในองค์กร เช่น ความปลอดภัย
- ทฤษฏี X,Y   xคือไม่ทำงาน ไม่รับผิดชอบ  ไม่สร้างสรรค์ Yมองตรงกันข้าม
- ทฤษฏีเสริมแรง เสริมทางบวก ให้รางวัล เสริมทางลบ ลงโทษ
- ทฤษฏีความเสมอภาค รางวัลที่ A ได้รับ จะเท่ากับรางวัล B ได้รับ ความพยายามของ A เท่ากับ ของ B
จำได้ประมาณนี้ค่ะที่เหลือคืน คุงครูไปหมดแล้วค่ะ
26/6/53 โพสต์โดย Rhododendron
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เจ้าของทฤษฎีแรงจูงใจเป็นใคร
ทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิต มีกี่ทฤษฎี
ทฤษฎีความน่าจะเป็น มีกี่แนวคิด
ศึกษาศาสตร์ มช มีกี่คนต่อสาขาคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู