หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คืออะไร
งานธุรกิจ 20/11/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้
ต้องใช้คำว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" ประกอบหน้าชื่อของห้างหุ้นส่วนเสมอ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบ
ด้วยผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ
            1 หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ เป็นหุ้นส่วนประเภทที่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน
ของห้างหุ้นส่วนเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงทุนในห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนประเภทนี้ไม่มี
สิทธิเข้าจัดการงานของห้างหุ้นส่วน มีสิทธิเพียงออกความเห็น รับเป็นที่ปรึกษาและทุนที่นำมาลงทุน
ต้องเป็นเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น จะเป็นแรงงานไม่ได้
            2 หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ เป็นหุ้นส่วนประเภทที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันใน
หนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน กฎหมายระบุว่าต้องมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ
อย่างน้อย 1 คน ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนประเภทนี้มีสิทธิเข้าจัดการงานของห้างหุ้นส่วน
และทุนที่นำมาลงทุนเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้
25/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำตอบที่มักจะได้ประจำเวลาแฟนเราผิดนัดคืออะไร
หลักฐานที่แสดงว่าคุณคือคนไทย 100%
ความรักจิงๆๆแล้วมันคืออะไรหรอ ?
ภาษีสินค้าขาเข้า คืออะไร
โลกสาธารณะ คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู