หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์ | กฏหมาย | ข้อมูล 26/8/52 โพสต์โดย eedy
คำตอบ
1 จาก 2
เป็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ค่ะ ขอคัดลอกมาให้ดังนี้ค่ะ

"....รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ขึ้นโดยพิจารณาเห็นว่า สมควรจะให้มีการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจ เพื่อประโยชน์การจัดทำสถิติของการประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งแต่เดิมมานั้นไม่อาจจะทราบได้ว่าในประเทศไทยมีการประกอบพาณิชยกิจประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนเท่าใด สำนักงานแห่งใหญ่และสาขาตั้งอยู่ที่ไหน ใครเป็นเจ้าของ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติ สัญชาติอะไร มีทุนเท่าไร และเริ่มประกอบพาณิชยกิจตั้งแต่เมื่อใด เป็นต้น กรณีที่ไม่มีข้อมูลการประกอบพาณิชยกิจดังกล่าวจึงไม่สะดวกในการติดต่อค้าขาย และเป็นการยากที่รัฐบาลจะควบคุมหรือส่งเสริมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ก็จะต้องทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลใหม่ทุกครั้งไป ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณ และยังไม่ทันความต้องการอีกด้วย                ข้อมูลที่ได้จากการทดทะเบียนพาณิชย์นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลในการส่งเสริมการพาณิชย์และอุสาหกรรมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบพาณิชยกิจในการใช้เป็นหลักฐานในทางการค้าและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางซึ่งพ่อค้าและประชาชนโดยทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งในการตรวจดูรายละเอียดข้อมูลทางการค้าต่าง ๆ และขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานได้อีกด้วย"
26/8/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
2 จาก 2
ในสังคมปัจจุบันนี้คิดจะทำการใด ๆ ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือต้องมีหลักฐานการยืนยันในสิ่งที่เราคิดและเราทำเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบหรือแอบอ้างและขโมยสิทธิทางปัญญาของเรา...
26/8/52 โพสต์โดย okaka 18
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ต้องไปที่ไหน
การจดทะเบียนรับรองบุตรจดได้กี่คน
จดทะเบียนสมรสระหว่างปียื่นภาษีอย่างไร
การมอบอำนาจเบิกเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
การจดทะเบียนบ้านเป็นเจ้าได้กี่หลัง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู